Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

Oświadczenie Spółki Scania na temat Prywatności

Oświadczenie Spółki Scania na temat Prywatności

 

Szacunek i odpowiedzialność są dla nas w Scania podstawowymi wartościami. Stanowią one podstawę interakcji, gdy kontaktujemy się z Tobą w roli naszego cenionego klienta, kierowcy naszych pojazdów, współpracownika w naszej globalnej organizacji, zaufanego partnera biznesowego / dostawcy lub podczas odwiedzania naszych stron internetowych, lokali lub wydarzeń.

 

Administratorem danych odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe jest Scania CV AB, chyba że w oświadczeniu o ochronie prywatności właściwym dla danego rynku lub usługi dostępnej za pośrednictwem www.scania.com określono inaczej.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy jest to potrzebne do:

• dostarczania naszych produktów i usług,

• wsparcie i pomoc podczas korzystania z naszych produktów i usług,

• wypełniania i realizacji zobowiązań umownych, zarówno naszych, jak i Twoich,

• wypełniania zobowiązań prawnych i uzasadnionych żądań ze strony organów ścigania i innych organów,

• dostarczania informacji o naszych produktach i usługach, a także o nadchodzących wydarzeniach,

• poprawy jakości i rozwoju istniejących, a także nowych produktów i usług, a także naszej organizacji.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zawsze przetwarzać i chronić Twoje dane osobowe z szacunkiem i uczciwością. Czasami korzystamy z usług zaufanych partnerów biznesowych, którzy pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi. W przypadkach, gdy musimy udostępnić Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, zapewniamy, że traktują oni Twoje dane osobowe z takim samym szacunkiem i uczciwością, jak my.

 

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności chcielibyśmy poinformować Cię, jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego to robimy i w jaki sposób zapewniamy poszanowanie Twoich praw i prywatności. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych można w szczególnych przypadkach znaleźć w bardziej szczegółowych informacjach o ochronie prywatności, umowach i opisach usług. W takich przypadkach informacje znajdziesz podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji/systemu/usługi. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z nami tutaj lub porozmawiać z osobą kontaktową Scania.