Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

Oświadczenie Spółki Scania na temat Prywatności

Podstawową wartością Scania jest szacunek dla jednostki. Jest to podstawa, gdy współdziałamy z Państwem w roli naszego cenionego klienta, kierowcy naszych pojazdów, współpracownika w naszej globalnej organizacji, zaufanego partnera biznesowego lub dostawcy lub gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, obiekty lub goszczą na wydarzeniach.

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Scania CV AB, chyba że w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym rynku lub usługi dostępnej za pośrednictwem www.scania.com określono inaczej.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to konieczne aby:

·       dostarczać nasze produkty i usługi,

·       wspierać Państwa i pomagać w korzystaniu z naszych produktów i usług,

·       wypełniać i monitorować zarówno nasze, jak i Państwa zobowiązania umowne,

·       wypełniać zobowiązania prawne i uzasadnione wnioski organów ścigania i innych organów,

·       dostarczać informacji o naszych produktach i usługach, jak również o nadchodzących wydarzeniach,

·       poprawiać jakość i dalej rozwijać nasze produkty i usługi, a także naszą organizację.

Staramy się obchodzić się z Państwa danymi osobowymi i chronić je z takim samym szacunkiem i rzetelnością, jakie zastosowalibyśmy w przypadku nas samych. Czasami korzystamy z zaufanych partnerów biznesowych, którzy pomagają nam w dostarczaniu naszych produktów i usług. W takich przypadkach, gdy musimy udostępniać dane osobowe naszym partnerom biznesowym, dbamy, aby traktowali je oni z takim samym szacunkiem i rzetelnością jak my.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie dane osobowe możemy przetwarzać, dlaczego to robimy i w jaki sposób zapewniamy poszanowanie Państwa praw i prywatności. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zawsze mogą Państwo skontaktować się z nami tutaj lub porozmawiać z wyznaczoną osobą ze strony Scania.