Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

OFERTA SPECJALNA na pojazdy 2023

Kontrakt Serwisowy R&M i ubezpieczenie przez pierwsze 12 miesięcy

SPRAWDŹ i skorzystaj z promocji 1€

System zgłaszania nieprawidłowości Scania

Uczciwość i zgodność z przepisami prawa i regulacjami, a także zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania Scania, Kodeksie Postępowania Dostawców Scania, Kodeksie Praktyk Scania i Kodeksie Postępowania Niezależnego Przedstawiciela Scania to priorytet i kamień węgielny naszej kultury korporacyjnej. 

Aby pozostać w zgodzie z tymi wartościami i uniknąć ryzyka wynikającego z możliwych naruszeń przepisów lub zminimalizować to ryzyko, istotne jest, aby potencjalne naruszenia przepisów przez pracowników lub partnerów zewnętrznych zostały zidentyfikowane na wczesnym etapie, wyjaśnione i powstrzymane, a w razie potrzeby zostały także zastosowane środki dyscyplinarne.

 

Aby promować kulturę otwartości i wykrywać potencjalne nadużycia, GRUPA TRATON zapewnia globalny, niezależny, bezstronny i poufny system zgłaszania nieprawidłowości zarządzany w ramach współpracy między Korporacyjnym Biurem Dochodzeniowym Scania i Biurem Dochodzeń TRATON.  Oprócz Korporacyjnego Biura Dochodzeniowego Scania będącego pierwszym punktem kontaktowym dla sygnalistów w Scania, również Biuro Dochodzeniowe TRATON może być traktowane jako centralny punkt kontaktowy dla wszystkich marek w Grupie TRATON.

 

System zgłaszania nieprawidłowości Scania oraz procedury prowadzenia dochodzeń wewnętrznych podlegają Polityce Grupy Scania nr 20. Nasz system zgłaszania nieprawidłowości opiera się na podstawowych zasadach, takich jakochrona sygnalistów i osób wspierających dochodzenie. Szanujemy prawo sygnalistów do poufności, oraz wyznajemy zasadę domniemania niewinności i uczciwości dochodzeń wobec wszelkich zaangażowanych osób. Informacje otrzymane za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości będą sprawdzane rzetelnie, szybko, taktownie oraz będą traktowane jako w najwyższym stopniu poufne.  Nie są podejmowane żadne działania mające na celu identyfikację anonimowych sygnalistów. Nie tolerujemy działań odwetowych wobec sygnalistów. Jednak każde zgłoszenie dokonane w złej wierze będzie traktowane jako poważne naruszenie przepisów.

 

Dochodzenie wspierają wyznaczone do tego organy Scania w ramach działów zarządzania, ryzyka i zgodności, bezpieczeństwa, audytów, prawnego, kadr i kultury. Dochodzenie zostaje wszczęte dopiero po dokładnym zbadaniu faktów i powzięciu uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów. Działy Scania zaangażowane w zgłaszanie nieprawidłowości i dochodzenia wewnętrzne ściśle współpracują z Biurem Dochodzeniowym TRATON, szczególnie przy potencjalnych poważnych naruszeniach przepisów.

 

 

Nasze kanały zgłaszania nieprawidłowości

Nasz system zgłaszania nieprawidłowości zapewnia następujące kanały zgłaszania potencjalnych naruszeń popełnionych przez pracowników lub partnerów zewnętrznych, aby umożliwić szybkie dochodzenie i odpowiednią reakcję naszej firmy. Nie ogranicza to jednak prawnie chronionych praw do kontaktu z właściwymi organami. 

 

Wewnętrzni i zewnętrzni sygnaliści mogą przez cały czas i we wszystkich językach zgłaszać potencjalne naruszenia przepisów lub ryzyko związane z prawami człowieka lub obowiązkiem ochrony środowiska bezpośrednio i poufnie współpracownikom z Biura Dochodzeniowego Scania lub Biura Dochodzeniowego TRATON:

 

Scania CV AB

Centrum Biura Dochodzeniowego Scania

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Szwecja

E-mail: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Biuro Dochodzeniowe

Dachauer Strasse 641

80995 Monachium, Niemcy

E-mail: investigation-office@traton.com

 

 

Odpowiednie zespoły są dostępne, aby porozmawiać z Tobą osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 

Sygnaliści zawsze mają możliwość przekazania swoich obaw do następujących osób wewnątrz organizacji:

  • Bezpośredni przełożony
  • Kadry i kultura/dział HR (miejscowy lub centralny)
  • Wewnętrzny audyt Grupy
  • Bezpieczeństwo korporacyjne
  • Zgodność Grupy
  • Osoba kontaktowa lokalnie lub regionalnie wyznaczona dla większości naszych podmiotów prawnych z siedzibą w UE. 

 

Jednostka otrzymująca informacje przekaże je osobom zajmującym się zgłoszonymi nieprawidłowościami, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

 

 

 

Sygnaliści na całym świecie mogą korzystać z TRATON Speak up! narzędzia dostępnego całodobowo w kilku językach, pozwalającego na zgłaszanie potencjalnych naruszeń będących wynikiem przestępczości w organach zarządzania obejmującej np. korupcję lub naruszenia prawa antymonopolowego, ochronę danych, a także ryzyko naruszenia i naruszanie praw człowieka oraz obowiązku ochrony środowiska lub innych przepisów wewnętrznych i ustawowych.

 

Sygnaliści mogą zarejestrować się w Speak up! podając swoje imię lub nazwisko lub anonimowo. Wszelkie zgłoszenia są traktowane jako poufne. Nawet jeśli kanał zgłaszania nie oferuje preferowanego przez sygnalistów języka, mogą przesłać zgłoszenie w dowolnym języku. Nasz portal do zgłaszania nieprawidłowości jest obsługiwany przez stronę trzecią, która hostuje go na zewnętrznych, certyfikowanych serwerach (zlokalizowanych w Niemczech), umożliwiając sygnalistom przesyłanie wskazówek w sposób anonimowy i uniemożliwiający śledzenie.

 

Speak up! jest dostępny z każdego komputera z dostępem do Internetu. Kliknij tutaj.

 

 

 

Naruszenia przepisów można również zgłaszać za pośrednictwem całodobowej gorącej linii dla sygnalistów prowadzonej przez firmę Volkswagen AG. Gorąca linia jest czynna całą dobę i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich marek Grupy Volkswagen – na życzenie także anonimowo. Wszelkie zgłoszenia dotyczące naszej spółki otrzymane za pośrednictwem gorącej linii są przekazywane bezpośrednio do Biura Dochodzeniowego TRATON.


Aby skontaktować się z infolinią dla sygnalistów zadzwoń pod bezpłatny numer międzynarodowy:

 

+ 800 444 46300 W zależności od kraju, z którego dzwonisz, bezpłatna infolinia międzynarodowa może nie być dostępna, ponieważ niektórzy operatorzy telefoniczni nie obsługują tej usługi. W takim wypadku, skorzystaj z podanego numeru płatnego lub numeru w swoim kraju. 

 

+ 49 5361 946300 numer płatny, przydatny jeśli lokalny operator telefoniczny nie obsługuje usługi bezpłatnej 

 

 

 

Kraj

 

Numer bezpłatny

 

Krajowy numer telefonu

 

Brazylia 0800-5912743 021-23911381
Meksyk 001-800-4610242 0155-71000355
Słowacja 0800-002576 02-33325602
USA 833-6571574 908-2198092
RPA 0800-994983 021-1003533
Malezja 1-800-819523 0154-6000099
Argentyna 0800-6662992 011-52528632
Niemcy 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG upoważnił dwóch zewnętrznych prawników (Rzeczników Praw Obywatelskich), którzy mogą pomóc lub przekazać zgłoszenie do Biura Dochodzeniowego TRATON – na żądanie również anonimowo.

 

Informacje na temat Rzeczników Praw Obywatelskich Volkswagen AG można znaleźć tutaj.

 

 


Zachęcamy do zgłaszania niewłaściwego postępowania za pośrednictwem wewnętrznych kanałów podanych powyżej. Jednakże w świetle unijnej dyrektywy o sygnalistach państwa członkowskie UE określiły (lub wkrótce określą) organy, które jako zewnętrzne kanały zgłaszania również akceptują zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości. Sprawdź następujące kraje, z których przekazujesz zgłoszenie nalink.  

 

 

Jak przetwarzamy zgłoszenie?

W naszej firmie zgłoszenia dotyczące potencjalnych naruszeń przepisów mogą być podawane przez pracowników, klientów i osoby trzecie różnymi kanałami, w dowolnym czasie i dowolnym języku. Zgłoszenia trafiają do Biura Dochodzeniowego Scania lub Biura Dochodzeniowego TRATON co gwarantuje, że stosowne, dokładne dochodzenie zostanie przeprowadzone poufnie i terminowo.

 

Wykwalifikowane i doświadczone osoby z Biura Dochodzeniowego Scania lub Biura Dochodzeniowego TRATON dokładnie analizują każde zgłoszenie dotyczące potencjalnego naruszenia i systematycznie prowadzą dochodzenie zgodnie z Zasadami Grupy. Najpierw sygnaliści otrzymują potwierdzenie z Biura Dochodzeniowego Scania lub Biura Dochodzeniowego TRATON, które następnie ocenia zgłoszenie pod kątem potencjalnego naruszenia prawa. Obejmuje to wyjaśnienia dotyczące zgłaszanej sprawy i zbieranie faktów, zwłaszcza od sygnalistów. Jeżeli wstępna ocena stwarza podejrzenie poważnego naruszenia, specjalna jednostkę dochodzeniowa Scania rozpocznie dochodzenie. Wyniki dochodzenia zostaną poddane ocenie prawnej przez Biuro Dochodzeniowe TRATON i zalecone zostaną odpowiednie środki. Jeśli zgłoszenie wskazuje na mniej poważne naruszenie przepisów, sprawa może zostać przekazana odpowiedniemu organowi Scania w celu samodzielnego zbadania i oceny, przy zachowaniu możliwości uzyskania wskazówek z Korporacyjnego Biura Dochodzeniowego Scania. Sygnaliści lub zaangażowani w sprawę pracownicy mogą zawsze skontaktować się z Korporacyjnym Biurem Dochodzeniowym Scania lub Biurem Dochodzeniowym TRATON aby poznać status i wynik postępowania. Wynik również zostanie udostępniony, o ile będzie to prawnie możliwe, biorąc pod uwagę zasadę wiedzy niezbędnej. Czas postępowania jest jednak zróżnicowany w zależności od jego przedmiotu. 

 

Potencjalne naruszenia Kodeksu Postępowania Dostawców Scania i Kodeksu Postępowania Niezależnego Dystrybutora Scania dokonane przez dostawców i inne osoby trzecie, w tym naruszenia i ryzyko naruszenia praw człowieka i obowiązku ochrony środowiska, również można zgłaszać do Biura Dochodzeniowego Scania lub Biura Dochodzeniowego TRATON. Biuro Dochodzeniowe Scania lub Biuro Dochodzeniowe TRATON poinformuje odpowiednie działy, które zajmą się zgłoszoną sprawą. Obejmuje to w szczególności podjęcie środków niezbędnych do zminimalizowania naruszeń lub ryzyka naruszeń oraz położenia kresu naruszeniom.

 

 

Dowiedz się więcej na Regulamin Procedury GRUPY TRATON Dotyczącej Naruszeń here. Ponadto Scania opublikowałaZasady Dotyczące Praw Człowieka, gdzie przedstawiono oczekiwania dotyczące ochrony i poszanowania praw człowieka stawiane organizacjom i dostawcom.

 

 

Ochrona danych dla sygnalistów

Scania gromadzi i przetwarza podane przez Ciebie dane osobowe w celu oceny i rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. Więcej informacji na temat ochrony danych i przysługujących Ci praw znajdziesz tutaj: here.

Czy masz jakieś uwagi lub spostrzeżenia dotyczące naszych produktów lub usług?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszych produktów lub Twojego pojazdu, opinie lub skargi dotyczące usług świadczonych przez nas lub naszych partnerów biznesowych (takich jak przedstawicielstwa lub serwisy), skontaktuj się z jednym z naszych centrów obsługi klienta.

Czy masz inne pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii na temat ulepszenia systemu zgłaszania nieprawidłowości prosimy o kontakt z Biurem Dochodzeniowym Scania. Możesz napisać pod adres whistleblower@scania.com