Wyglądasz na zamieszkałego .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania.
Polska
region sprzedaży
Production units