Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

OFERTA SPECJALNA na pojazdy 2023

Kontrakt Serwisowy R&M i ubezpieczenie przez pierwsze 12 miesięcy

SPRAWDŹ i skorzystaj z promocji 1€

Scania i zrównoważony rozwój

 

Powodzenie naszej firmy na rynku w długiej perspektywie zależy od zwiększania rentowności klientów poprzez zrównoważone rozwiązania i odpowiedzialnego prowadzenia działalności. Chociaż podstawą naszej działalności na rzecz społeczeństwa jest dostarczanie zrównoważonych rozwiązań transportowych, nie oznacza to, że nasza odpowiedzialność na tym się kończy.

Scania jest globalną firmą obecną na pięciu kontynentach, która zaspokaja potrzeby klientów w ponad 100 krajach. Każdego dnia nasze działania i produkty wpływają na życie milionów ludzi, pośrednio lub wprost. W Scania postrzegamy odpowiedzialny biznes jako zrozumienie dla charakteru tego wpływu i kształtowanie go w każdym ogniwie łańcucha wartości: od źródeł surowca aż do wycofania produktu z eksploatacji.

 

Obszary zrównoważonego rozwoju, na których koncentruje się Scania w nadchodzącej dekadzie są zdefiniowane przez nasz wpływ na społeczeństwo i środowisko, w porozumieniu z naszymi udziałowcami.

 

W ramach strategii biznesowej Scania wyznaczyła trzy główne obszary, niezbędne aby w przyszłości działać w sposób zrównoważony: dekarbonizacja, gospodarowanie w obiegu zamkniętym i zrównoważony rozwój dla ludzi.

 

Powodzenie naszej firmy na rynku w długiej perspektywie zależy od zwiększania rentowności klientów poprzez zrównoważone rozwiązania i odpowiedzialnego prowadzenia działalności. 

Zrównoważony transport

Zrównoważony transport polega na przemieszczaniu ludzi i towarów wspierającym rozwój gospodarczy i społeczny, ale nie kosztem ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa czy środowiska.

 

Pojedyncze rozwiązanie nie wpłynie na przekształcenie transportu w zrównoważony system. Potrzebne jest podejście kompleksowe, uwzględniające specyficzne zadania transportowe oraz poziom rozwoju infrastruktury transportowej i logistycznej w różnych częściach świata.

Odpowiedzialny biznes

Podejście Scania do zrównoważonego rozwoju jest mocno zakorzenione w naszych podstawowych wartościach i sposobie pracy. Dążymy do tego, aby nasza działalność była zrównoważona we wszystkich aspektach, upewniając się, że przestrzegamy najwyższych standardów społecznych, etycznych i środowiskowych.

 

Dążenie do wysokich standardów w naszej działalności i łańcuchu wartości wzmocni naszą zdolność do zmiany reguł gry w transporcie poprzez gromadzenie doświadczenia, wiedzy i umiejętności, które można przełożyć na rozwój produktów i usług, co wpływa naszą wiarygodność.