Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Procare

Neste trinn i vår forpliktelse til å holde din bedrift på veien - der den hører hjemme

Hver del av virksomheten din spiller en rolle. Når det gjelder å maksimere produktivitet og oppetid er påliteligheten til dine kjøretøy som utgjør den virkelige kjernen i ditt kundeløfte. ProCare er vårt mest avanserte servicetilbud for å tilby høyest mulig oppetid og produktivitet.

 

ProCare er en ny premium fleksibel vedlikeholds- og reparasjonskontrakt. ProCare endrer vedlikeholdsstrategien fra reaktiv til forebyggende. Gjennom overvåkning av tilstanden er kjøretøyet under konstant oppsyn, og dataene gjør det mulig å gjøre proaktive tiltak for å unngå ikke planlagt stans og dermed øke oppetiden.

 

Les mer under for flere detaljer på hvordan dette kan hjelpe deg og din transportbedrift.

Kontinuerlig overvåkning

Basert på data mottatt 24/7 fra over 600 000 tilkoblede kjøretøy globalt, sammen med dine spesifikke kjøretøydata – kan våre avanserte analyseverktøy nøyaktig forutsi fremtidige mekaniske problemer, og utbedre dem før de oppstår. 

 

Scania ProCare overvåker kontinuerlig kjøretøyets tilstand. Når det blir oppdaget et avvik som medfører risiko for ikke planlagt driftsstans, vil både verksted og kunde få et varsel og kunne igangsette tiltak umiddelbart. 

Hvem er det for?

Scania ProCare passer best for kunder med transporter som krever et høyt nivå når det gjelder tilgjengelighet og pålitelighet, og da er oppetid kritisk viktig. Disse kundene er typisk aktive innenfor distribusjon, spesialtransport, stykkgods og tømmertransport, samt andre oppetid-sensitive virksomheter som transport av matvarer, drivstoff, levende dyr og just-in-time leveranser.

 

Tjenesten er rettet mot alle transportører uten eget verksted. Kundene beholder generelt kjøretøyene i mer enn 3 år og vil dra fordeler av forebyggende komponent-utskifting som et viktig element når det gjelder å levere gode transporttjenester. Kontrakten selges for det enkelte kjøretøy og kan dermed enkelt tilpasses til kunder med forskjellige typer transporter. Tjenesten kan benyttes på hele bilflåten eller bare noen få kjøretøy med krav om høy transportkvalitet.

Ett skritt foran

ProCare legger automatisk til nye påviste vedlikeholdspunkter eller reservedeler til kommende servicebesøk i vedlikeholdsplanen for kjøretøyet ditt, og sender også automatiske varsler til ditt lokale verksted. Det betyr at de alltid har nyeste informasjon om hvilke deler eller komponenter som må skiftes, slik at de kan bestilles i forkant av ditt planlagte besøk – og reduserer dermed tiden du må ha kjøretøyet på verksted til et minimum. 

Digital tjeneste med et menneskelig preg

Selv om ProCare kombinerer avanserte algoritmer som behandler enorme mengder data, med kontinuerlig 24/7 data-overvåking – kan du alltid henvende deg til din personlige kontakt på ditt lokale verkstedet. En person du kjenner, en som kjenner deg og din virksomhet – i stedet for å finne deg som et anonymt understellnummer på en dataskjerm. Det vil si at mens ProCare-algoritmene tar raske og svært nøyaktige avgjørelser, er kontakten din alltid involvert når det gjelder planlegging av servicebesøket der disse avgjørelsene skal iverksettes.

Tilbud per kjøretøy

ProCare tilbys på et per-kjøretøynivå. Det betyr at enten om du bare har én ordinær rute som er driftskritisk for virksomheten din, eller om halvparten av flåten utfører tidskritiske leveranser – gir ProCare høyest mulig oppetid for de aktuelle transportene, og skalerer dem etter dine behov uansett størrelsen på virksomheten din eller flåten.

Vil du vite mer om ProCare?

Oppdag alle fordelene med ProCare. Last ned brosjyren vår og ta en grundig kikk på hva vi kan tilby.

Hva holder deg på veien

  • All data analyseres på sentraliserte servere – slik at det kan utføres svært krevende og komplekse beregninger som gir mulighet for en unik og optimalisert oppetid for din virksomhet. 

  • Scania ProCare er under konstant utvikling – med mer intelligens for hver dag som går. 

  • De siste oppdateringene og forbedringene av tjenesten med den stadig økende komponentdekningen implementeres automatisk i alle kjøretøy med avtale. 

  • Hvert kjøretøy analyseres basert på egne individuelle beregninger for å sikre at hvert unike datapunkt blir tatt med, og informasjon om feilkoder og avvik evalueres daglig.
  • Vedlikeholdsplanen tilpasses kontinuerlig til varierende faktorer som kjøreatferd og driftsegenskaper.

  • Det kan trekkes avanserte konklusjoner ved å kombinere innsikt og sporing fra flere datakilder som: Motorbelastning, tid for å starte motoren, start/stopp-frekvens, batteristatus, motortimer, lastebilspesifikasjon, motorturtall, omgivelsestemperatur og et stort antall sensorverdier.

  • Tjenesten dekker oppetidskritiske komponenter i både drivlinjen og etterbehandlingssystemet, bremser og andre sikkerhetskomponenter – samt hytteklima – for å holde sjåførene fokuserte og friske.

En ProCare-kundesak

Pålitelige drivstoffleveranser sikret av ProCare

Drivstofftransportleverandøren Qstar er en av kundene som har valgt Scania ProCare for å proaktivt forhindre nedetid. Qstar har en flåte med egne lastebiler, og benytter også andre operatører til transport. Siden leveransene skjer over hele Sverige er avstandene lastebilene tilbakelegger enorme, rundt 200 000–250 000 kilometer årlig. Komfort og sikkerhet er også av største betydning for selskapet. Riktig tankegang oppmuntrer sjåførene til å være stolte av kjøretøyene sine og behandle lastebilene deretter. 

 

"Vi mener at ProCare er det beste alternativet for å hindre at lastebilene våre stanser. Hvis det skulle skje, må vi betale for en sjåfør som ikke kjører og et leiekjøretøy fra et annet transportselskap", sier Remi Skillingsås, transportsjef, Qstar.

Lastebilene som omfattes av ProCare overvåkes og evalueres daglig, og komponenter med begrenset levetid skiftes før de kan forårsake problemer. Lastebiler med avanserte påbygg eller oppdrag med stramme tidsplaner og bøter for forsinkelser er typiske kandidater for ProCare, hvis 100 % planlagt oppetid er kjerneformålet. For eksempel transport av drivstoff, som Qstar.

Arbeid hos lokalt verksted er blitt enkelt

For Scanias verksted i Norrköping betyr ProCare at reparasjoner erstattes ved å proaktivt forhindre nedetid. Torbjörn Ericsons erfaring er høyt verdsatt, og gjennom årene har han sett mange nødreparasjoner på grunn av mangel på langsiktig planlegging. I dag er det imidlertid mulig å skifte flere deler med begrenset levetid i løpet av den planlagte serviceavtalen, som bare tar noen timer i stedet for en hel dag.

 

"Disse kundene er VIP for oss. Vi kan ikke garantere at det ikke vil oppstå feil, men vi kan gjøre vårt ytterste for å redusere antallet så mye som mulig, og at de ikke forårsaker kritisk nedetid", konkluderer Ericson.

Kontakt din lokale forhandler

Ta kontakt med en autorisert forhandler hvis du har spørsmål knyttet til ProCare. 

Ring oss
Send oss en e-post
E-mail Workshop
Vis forhandlerens nettsted
ÅPNINGSTID
GODKJENTE KREDITTKORT