Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units
Reparasjon og vedlikehold

2,698 EURO* PÅ <br/>TRE ÅR

See how much your fleet can save by using the correct engine oil


Å bytte fra tidligere generasjoner av olje til den nyeste Scania LDF-4 er den beste investeringen du kan gjøre for motoren og økonomien din. Ikke bare sparer du drivstoff med Scania LDF-4, du får bedre ytelse, mindre motorslitasje og færre negative effekter på etterbehandlingssystemer.

I dette eksempelet brukte vi et kjøretøy for langtransport som dekker 180 000 km årlig, med et gjennomsnittlig drivstofforbruk på 25 l/100 km. Siden dieselpriser varierer, har vi brukt offisielle data om drivstoffpris fra DKV. Vi har også inkludert sju oljebytter i treårsperioden.

Kostnadsbesparelsen med Scania LDF-4 kommer gjennom bedre drivstofforbruk og det faktum at bare ett bytte av dieselpartikkelfilter er nødvendig i stedet for to. Testing i sanntid har vist at LDF-4 reduserer drivstofforbruk med minst 1 % og potensielt med 3–6 %.

Beregning 36 måneder

Drivstoff

Forbedret forbruk
1 % / 1350 l
Dieselpris
1,547 euro/l
Kostnadsbesparelser på diesel
-2088 euro

Oljebytte

Antall oljeskift
7
Volum per oljeskift
40 l
Oljekostnad LDF-4 vs LDF-3
+ 1 euro/l
Oljekostnad
+210 euro

Partikkelfilter

Bruk
1 i stedet for 2
Filterkostnad
-820 euro **

Total kostnadsbesparelse

Fuel
-2088 Euro
Oil change
+210 Euro
Particle filter
-820 Euro
Total
-2698 Euro / 36 months***

*) Faktisk besparelse avhenger av driftsforhold, gjeldende priser på drivstoff og olje.

**) Forhandlere står fritt til å fastsette egne priser.

***) Formel: 3 år x (180 000 km x 2,5 l/km x [lokal drivstoffpris in euro]) + 820 Euro – (7 oljeskift x 1 euro pris premium x 30 liter).