Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Scanias lange tradisjon for innovasjon

Det første Scania kjøretøyet ble konstruert for 130 år siden

 

Til tross for at kjøretøyene konstruert de første årene ikke lignet mye på det de gjør i dag - var målet til Scanias den samme som nå: Effektiv og komfortabel transport fra A til B. De neste hundre årene vokste verden sammen med transportbehovene. Takket være flere og bedre lastebiler og busser - mange av disse Scania - kunne samfunnet vokse.

Norsk Scania AS ble etablert rett etter 2. verdenskrig

 

Norsk Scania AS ble grunnlagt i 1945, og var privateid inntil 1999 da selskapet ble et heleid datterselskap av det internasjonale svenske konsernet Scania CV AB.