Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

Bytransport

FOR HVER KILOMETER OG HVER REISE

OPPNÅR BÆREKRAFTIG MOBILITET

Storbyområder over hele verden påvirkes av det økte behovet for transport som kommer med urbaniseringen. Dette kan by på utfordringer når det gjelder både traffikkork, utslipp og forurensing som påvirker både mennesker og miljøet.

Mye kan oppnås ved å redusere antallet kjøretøy på veien ved å pendle sammen, noe som krever et attraktivt offentlig transportsystem. For å bidra ytterligere til utslippsreduksjon, må systemet bestå av energieffektive kjøretøy som går på elektrisitet eller fornybart drivstoff, avhengig av driftstypen og de lokale forholdene. Med busser og tjenester fra Scania kan bærekraft og driftsøkonomi gå hånd i hånd – en forutsetning for å oppnå bærekraftig transport i storskala.

Drivlinjer for ulike regionale behov

Minimeringen av utslipp i storbyområder handler i stor grad om teknologien som egner seg best i ulike typer trafikk. I noen driftsformer – for eksempel i indre bytrafikk – er helelektriske busser det beste alternativet, forutsatt at elektrisiteten som benyttes er fornybar. I andre områder, for eksempel i forsteder og for regional trafikk – noe som ofte står for en stor andel av drivstofforbruket og utslippene – kan ofte de største reduksjonene oppnås med konvensjonelle busser eller hybridbusser som kjører på fornybart drivstoff.

Den komplette drivlinje-porteføljen til Scania gir myndigheter og bedrifter muligheten til å ta i bruk teknologien som egner seg best for deres lokale forhold.

ENERGIEFFEKTIVITET SOM UTGJØR EN FORSKJELL

For å oppnå en mest mulig energieffektiv drift, må man vurdere innvirkningen av både produktteknologien og bruksfaktorene. For elektriske busser kan et lavt energiforbruk ha en betydelig innvirkning på driftsrekkevidden, mens for forbrenningsdrevne busser er det viktig med lavere drivstofforbruk og utslipp.

Scania ser på dilemmaet med energiforbruk fra alle vinkler. Med busser i høy kvalitet som er spesialdesignet for ulike driftsformer, sikrer vi et lavt energiforbruk uten å påvirke faktorer som ytelse og passasjerkapasitet. Med førerstøtte og vedlikeholdstjenester i høy kvalitet kan kjøretøyene brukes på en optimal måte, noe som reduserer energiforbruket ytterligere.

Trygge og tiltalende busser

Sikkerhet er svært viktig i bymiljøer, og disse arbeidsforholdene kan også være stressende for bussjåførene. For både å unngå ulykker og minimere potensielle skader, har Scania-bussene innebygde, toppmoderne sikkerhetssystemer og -funksjoner, som for eksempel avanserte førerstøttesystemer (ADAS), som gir føreren en bedre oversikt og hjelper til med å kontrollere kjøretøyet og forsterke konstruksjonen av karosseri og chassis. Dette spiller en avgjørende rolle ved å begrense risiko og beskytte førere, passasjerer, fotgjengere, syklister og andre trafikanter.

Ved å tilby trivelige reiser med lavt støynivå og god passasjerkomfort, i tillegg til et moderne design, spiller kjøretøyet også en viktig rolle ved å gjøre det mer fristende å benytte det offentlige transportsystemet.

FORBEDRER DRIFTSØKONOMIEN

Førere i bymiljøer vet hvor viktig det er å holde kostnadene så lave som mulig. Hos Scania er kundelønnsomheten en grunnstein når vi utvikler produktene og tjenestene våre – vi har alltid det menneskelige perspektivet i tankene.

ENERGIEFFEKTIVITET TIL LAVESTE KOSTNAD – Energiforbruket til et kjøretøy avhenger av flere faktorer. Ytelsen fra drivlinjen er selvfølgelig avgjørende, sammen med ytelsesspesifikasjonene og hvordan produktet brukes. Sammenliknet med forgjengerne kan den nye generasjonen av Scania-busser redusere forbruket og utslippene med opptil 21 % – uten å påvirke ytelsen. I tillegg bidrar sjåførhjelpen vår vanligvis til besparelser på 10 %, og flåteadministrasjonstjenestene våre lar deg kjøre analyser som hjelper deg til å spare enda mer.

SIKRER TILGJENGELIGHET – God utnyttelse av kjøretøyet er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift. Bussene våre er laget med velutprøvd teknologi og komponenter, noe som gjør chassis og drivlinjer pålitelige, slitesterke og robuste, samtidig som de tilbyr utmerkede kjøreegenskaper. De er designet for å sikre beskyttelse av sensitive og dyre komponenter, noe som potensielt kan minimere kostbare og tidkrevende reparasjoner. Det verdensomspennende tjenestenettverket vårt tilbyr avanserte reparasjons- og vedlikeholdstjenester, sammen med svært god tilgjengelighet på reservedeler.

UTMERKET PASSASJERKAPASITET – Ved trafikkplanlegging er reisemønstre og antallet passasjerer som benytter seg av systemet to av flere viktige faktorer. Hvis flåten reduseres med én enkelt buss, kan dette ha en stor innvirkning på driftskostnadene, for eksempel ved å senke drivstoff- og vedlikeholdskostnadene samt behovet for ytterligere sjåfører. Med en av de høyeste passasjerkapasitetene på markedet, gir Scania-bussene rom for å holde disse kostnadene nede for driftsansvarlige, samtidig som at passasjerflyten forbedres i det offentlige transportsystemet.

EN FØRSTEKLASSES FØRERPLASS – Bybusser er alltid utsatt for risiko for utvendig skade, og arbeidsmiljøet for føreren kan være svært krevende. Derfor har vi utviklet en førerplass som vi mener er industriledende. Det tilbyr utmerkede kjøreegenskaper og førerstøttesystemer, noe som gir en fremragende kontroll over kjøretøyet. Det forbedrer sikkerheten og bidrar til å minimere skader og unngå unødvendige kostnader. Sikkerhetsfunksjoner og utmerket ergonomi er også til fordel for føreren og adresserer utfordringene som kan oppstå ved sykefravær hos de ansatte.

Produkttilbud

Porteføljen vår består av et stort produktutvalg med mange alternativer, noe som legger til rette for spesialtilpassede løsninger. Den ekstensive servicepakken vår er også svært viktig. Dette gjør at vi kan tilby egnede løsninger som er tilpasset de individuelle utfordringene og behovene.

Scanias produktportefølje omfatter også Scania Touring og turbuss-chassis

Tjenestetilbud

Reparasjons- og vedlikeholdstjenester

Skreddersydde vedlikeholdsplaner som sikrer maksimal oppetid, øker produktiviteten og reduserer antallet avbrudd i driften.

Databaserte tjenester

Hvert Scania-kjøretøy vi lager er utstyrt med smartteknologi, avanserte sensorer og trådløse tilkoblingsmuligheter. Det lar oss skape tjenester som kan gi direkte bedriftsverdi.

Førertjenester

Hjelper sjåførene å kjøre tryggere og mer effektivt, og kan redusere behovet for vedlikehold.

TJENESTER FOR IMPLEMENTERING AV E-MOBILITET

Hver by eller rute har flere unike faktorer som må analyseres for å finne de riktige produktene og ladeløsningene. Scania gir råd og assistanse om ladeinfrastruktur og om hvordan du velger de mest optimale spesifikasjonene for kjøretøyene.

Bussystemer

I urbane områder over hele verden fører utilfredsstillende transportløsninger til økonomiske, sosiale og miljømessige problemer. Bussystemer tilbyr en rask vei til effektiv offentlig transport med lav investeringskostnad, mens det samtidig er fleksibelt og kan skaleres i henhold til skiftende behov i byer og forsteder. Scania har ekspertise innen alt fra planlegging til gjennomføring.

Lær mer om bussystemene våre
Map

Kontakt oss på tlf 22 06 45 00

Finn din nærmeste forhandler

Scania assistance

Vi er her for å hjelpe – 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Ring oss nå
+47 22 32 17 00
Finn din nærmeste forhandler