Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

ALTERNATIVE DRIVSTOFF

Redusere karbonfotavtrykket

For å bli kvalifisert som ett av Scanias fornybare alternativer må en drivstofftype tilfredsstille tre avgjørende kriterier: den må redusere CO2, være kommersielt tilgjengelig og ha riktig pris.

HVO

Hydrogenert vegetabilsk olje – HVO – er en moderne måte å produsere høykvalitets biobaserte dieseldrivstoffer på uten å gå på akkord med drivstofflogistikk, motorer, enheter for eksosetterbehandling eller eksosutslipp.

HVO kan utvikles fra ulike kilder, f.eks. spillolje, rapsolje, palmeolje og dyrefett. Bruk av disse sparsomme energikildene har stor innvirkning på drivhuseffekten. Sammenlignet med vanlig diesel kan en optimal CO2-reduksjon nå opptil 90 % reduksjon i CO2-utslipp.

Biodiesel

Biodiesel (også kjent som FAME-drivstoff – Fatty Acid Methyl Ester) kan utvinnes fra ulike råstoffer som raps, planter og brukt matolje. Biodiesel har også fordelen av å være et flytende stoff som er tilgjengelig i store kvanta.

Forsyningen av bærekraftig biodiesel brukes først og fremst til blanding med diesel eller som 100 % rent produkt. Sammenlignet med vanlig diesel er en optimal CO2-reduksjon estimert til opptil 66 % reduksjon i CO2-utslipp.

Biogass

Biogass kan fremstilles fra en rekke kilder, men den mest kostnadseffektive og bærekraftige måten å produsere biogass på er å bruke lokal kloakk eller lokalt avfall. Biogass består av samme molekyl som naturgass, men biogass er fornybar, mens naturgass er et fossilt drivstoff. De to gasstypene kan brukes parallelt.

Flytende naturgass / flytende biogass er metangass som kjøles ned til en flytende tilstand. Det spesifikke energiinnholdet i LNG sammenlignet med diesel er 1:1,7. Sammenlignet med vanlig diesel er en optimal CO2-reduksjon estimert til å nå opptil 90 % reduksjon i CO2-utslipp.

Naturgass

Naturgass er metangass som finnes i lommer i jordskorpen. Den utvinnes fra egne gasslagre eller i forbindelse med oljeutvinning. Naturgass er et fossilt brennstoff, men ettersom metanmolekylet bare inneholder ett karbonatom, er utslippet av CO2 under forbrenningen mindre enn i vanlige dieselmotorer.

Naturgass og biogass kan brukes parallelt. Sammenlignet med vanlig diesel er en optimal CO2-reduksjon estimert til å nå 20 % reduksjon i CO2-utslipp.

Bioetanol

Bioetanol er det mest brukte biodrivstoffet til transport i dag. Det er også det drivstoffet som det er mest sannsynlig at vil kunne bli produsert i store og bærekraftige volum i fremtiden. En av hovedfordelene ved bioetanol er at den er flytende og tilgjengelig i store volum over hele verden.

Den kan produseres fra mange forskjellige råmaterialer, inkludert sukkerrør, hvete og mais. I tillegg kan stivelse- og sukkerholdig avfall som cellulose eller brød, brukes. I tillegg er bioetanol forholdsvis enkelt å produsere selv i liten skala. Sammenlignet med vanlig diesel er en optimal CO2-reduksjon estimert til å nå 90 % reduksjon i CO2-utslipp.

Hybrid

Hybridløsningen går på en kombinasjon av strøm og biodrivstoff. Dette fører til en stor reduksjon av drivstofforbruket, som igjen fører til lavere utslipp. Det reduserer også støyen, noe som gjør at hybridkjøretøy kan få spesialtillatelse til å levere i byer tidlig på morgenen, sent på kvelden eller om natten.

Leveranser utenom vanlige tider har fordeler som redusert kjøretid, drivstofforbruk og CO2-utslipp. Det fører også til at kjøretøyet blir brukt mer. Sammenlignet med vanlig diesel kan en optimal CO2-reduksjon nå opptil 92 % reduksjon i CO2-utslipp.