Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

FOSSILFRITT DRIVSTOFF

36 Scania-gassbusser i Norge

Mot en fossilfri bussflåte

I juni 2015 kjøpte busselskapet Nobina Akershus inn 36 Scania OmniExpress Euro 6-gassbusser. Bussene, som skal brukes i selskapets depot i Ski, inngår i en fossilfri drivstoffstrategi for området.

Bob Sebro er driftsleder for Akershus, og har sin base på Nobinas depot i Ski. Selskapet driver busser på vegne av Ruter – et offentlig selskap som planlegger, koordinerer, bestiller og markedsfører offentlig transport i Oslo og Akershus-området. «Vi bruker fossilfritt drivstoff fordi Ruter er underlagt krav om fossilfri drift innen 2020», forklarer Sebro.

Nobina oppdaget at gass var et flott alternativ for busser i Ski-området på grunn av den eksisterende infrastrukturen og tilgjengeligheten av biogass. De nye bussene ble satt i drift i midten av 2015, med stor suksess. «Både selve bussene, leveringen av gass og fyllestasjonene har fungert godt», sier Sebro.

En skreddersydd flåte

De nye bussene erstattet eldre busser som hadde vært i drift i området. Tidligere inkluderte flåten en blanding av busser, mens den nye flåten bare omfatter to typer: 18 x 15 meter og 18 x 13 meter.

«De er svært like på innsiden, noe som gjør det enkelt for sjåførene på grunn av de svært like arbeidsforholdene om bord», sier Sebro.

Ulike rutiner for drivstoffpåfylling

Erfaringer fra Nobinas depot i Ski viser at den største forskjellen mellom en biogass- og en dieselbuss er de ulike rutinene for drivstoffpåfylling. «Vi må fylle hver gang bussene er innom depotet», sier Sebro. «Når det gjelder kjøringen, er det ingen forskjell på gassbusser og dieselbusser.»