Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

Byggeprosess

Jevn flyt

Skreddersydd for hver fase

I store bygg- og infrastrukturprosjekter er jevne og velfungerende logistikkjeder nøkkelen til større lønnsomhet.

Scania har gjennomført inngående analyser av næringen for å finne utfordringene som transportselskaper og entreprenører står overfor i de ulike fasene i et byggeprosjekt.

I sin tur kan Scania da tilby de beste skreddersydde løsningene for sine kunder. Scanias tankesett er at alle bedrifter innen byggebransjen spiller en viktig rolle for å skape en jevn flyt i byggeprosessen.

file

1. UTGRAVING OG RIVING

Først må området klargjøres for byggeprosjektet. Tipplastebiler fjerner utgravet materiale og kjører inn nye aggregater. Dumpere, gravemaskiner, hjullastere, steinknusere og generatorer kan utstyres med Scania-motorer - bygget på et modulært system med et begrenset antall velprøvde komponenter. Dette for å sørge for rask og pålitelig tilgang til deler og service. I større prosjekter er det ofte nødvendig å bygge midlertidige veier og infrastruktur.

2. GRUSTAK

I steinbrudd produseres masser som kan brukes på byggeplassen. Det inkluderer sand, grus, knust stein, slagg og resirkulert knust betong. Dumpere, hjullastere, generatorer og steinknusere kan alle utstyres med Scania-motorer.

3. BLANDEANLEGG

Et blandeanlegg forsyner byggeplassen med materiale til byggeprosessen. Tippbiler og betongblandere frakter materialer både til blandeanlegget og anleggsplassen.

4. DEPONI

Store infrastrukturprosjekter lager ofte store mengder overskuddsmateriale, som stein, sand og knust betong. Dette materialet blir ofte resirkulert tilbake i strømmen av andre byggeprosjekter, for eksempel til grustak (se: 2.). På deponeringsplassen er det nødvendig med ulike typer kjøretøy.

5. FUNDAMENT OG KONSTRUKSJON

Det er her ting begynner ta form. Tipplastebiler frakter nødvendig material inn; Tungtransportlastebiler frakter tunge maskiner og byggematerialer; gravere og kroklastere samler byggavfall på området; Mobilkraner utstyrt med Scania-motorer flytter bygningselementer; Betongblandere frakter betong til stedet som pumpes til ønsket sted av betongpumper, og kompressorer og generatorer, utstyrt med Scania motorer gir strøm. Anleggsfirmaer som har en jevn flyt i logistikkjeden oppnår god inntjening.

6. KOBLET TIL VERKSTEDET

Når lastebiler sirkulerer i logistikkflyten overføres kjøretøydata til operatører som benytter seg av Scania Fleet Management. Dette brukes til sporing av biler for å planlegge og optimalisere vedlikehold, til oppfølging av sjåføreren og til andre tjenester knyttet til kjøretøyet. Service og delleveranser er organisert via Scanias sterke servicenettverk som omfatter rundt 1700 servicepunkter over hele verden. I tillegg tilbyr Scanias verkstedsservice for hengere.