Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

FORSKNING OG UTVIKLING

Vi skaper en innovativ kultur

Innovasjon gir økt oppetid

Scania investerer betydelige summer i verdensledende forskning og utvikling. Kunden krever pålitelige og innovative løsninger som gir økt oppetid for kjøretøyene.

Etter den vellykkede introduksjonen av selskapets Euro 6-motorserie, fortsetter Scania å fokusere på transportløsninger med lave utslipp. I nær fremtid vil selskapet også legge økt fokus på alternative drivstoffer og hybridisering.

Scania blir stadig mer innovative som følge av det pågående samarbeidet med universiteter, forskningsinstitusjoner, leverandører, kunder og andre partnere. Dette gjør det mulig for å utvikle en innovativ kultur, å sikre ferdighetene som trengs for fremtidig vekst og utvikling, og å fremme ideer for å oppnå mer bærekraftige transportløsninger. Scania samarbeider blant annet med KTH Royal Institute of Technology, Chalmers University og universitetene i Luleå og Linköping i Sverige. En annet viktig ressurs er tilgangen til Volkswagen-gruppens globale utviklingsnettverk.

Som et resultat av fordelene Scania får av samarbeidet med Volkswagen og de akademiske partnere, er selskapet i stand til å reagere raskere på trender og ny teknologisk utvikling, og kan dermed raskt finne nye løsninger. Vår posisjon som teknologisk bransjeleder avhenger av at vi samarbeider med de riktige partnerne.

Det er helt avgjørende at vi forstår kundenes daglige drift. Som en aktør på verdensbasis må Scania tilpasse sine global løsninger til spesifikke markedsbehov. I nye markeder og segmenter med spesielle driftsforhold, må fokuset være på å tilpasse eksisterende produkter til lokale krav – for eksempel spesifikke kjørelengder eller kapasitetsutnyttelse. Fokuset kan også være på utvikling av nye produkter. Energiressurser og energiforskrifter varierer fra land til land, og dette betyr at Scania må være svært fleksible og kunne tilby et bredt utvalg av løsninger.

Tilkoblede kjøretøy gir Scanias avdeling for forskning og utvikling verdifull innsikt. Gjennom innsamling av data blir det mulig å analysere kjøretøyenes ytelse under en rekke ulike driftsforhold. Data kan også brukes til å analysere sjåførens kjørestil og brukes i utviklingen av nye avanserte førerstøttesystemer.