Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

Fullstendig autonom Scania AXL

Scania AXL design

Nye kjøretøy fra Scania må fortsatt være gjenkjennelige som en Scania, selv uten hytte. Det helautonome AXL-konseptet er konstruert for tunge operasjoner og utformingen bør reflektere dette.

Scanias nye autonome konsept er et stort steg videre i utviklingen av fremtidige kjøretøy. "Siden dette er et nytt konsept, er det mange ting vi kan gjøre når det gjelder utseende, men det er viktig å vise alle at dette fortsatt er en Scania," sier Carreras Castro, designer hos Scanias Vehicle Styling avdeling, med ansvaret for Scania AXL.

Robust og kraft

Utformingen er bestemt av miljø kjøretøyet skal brukes i. Er den tiltenkt bruk i gruve og anleggsbransjen, burde den gi inntrykk av robust og kraft, mens designet til en autonom distribusjonslastebil for bysenter bør den ha et mildere uttrykk. Prosessen ved å utforme konseptet har vært en spennende prosess for Carreras Castro. "Dette er første gang vi har bygd en lastebil med så mange nye komponenter og teknologier. Dette gir oss mulighet til å tilpasse former og stil. Dette er hva vi tror fremtiden ser ut, og det er virkelig spennende." 

Utfordringen har vært å balansere proposjonene mellom front-modulen og tipper-enheten. "Halve hytten er borte uten behovet for en sjåfør. En tradisjonell gruvelastebil har to tydelige enheter - hytten og tipper-enheten. Vi har integrert disse to med et mer dynamisk designuttrykk.

 

Hvordan sensorene i Scania AXL erstatter det menneskelige øyet

Med kameraer, radar og lidarsensorer har Scanias ingeniører tatt store steg mot fullstendig autonome kjøretøy. Utfordringen har vært å erstatte menneskeøyet og gi kjøretøyet samme handlekraft som menneskehjernen. 

Autonome kjøretøy har ofte vært basert på data fra kameraer og radar. Radarsensorer er driftsikre, men oppløsningen er ikke god nok til å identifisere fotgjengere og små objekter på avstand. Kameraer gir tilstrekkelige detaljer og godt overblikk i to dimensjoner, men det krever kraftig programvare for å konvertere 2D bildene, av det omliggende miljøet, til 3D. Generelt er programvare viktigere enn hardware for autonome kjøretøy.

For å oppnå trygg autonom ferdsel kommer en tredje sensor inn i bildet. Lidar, står for Light Detection And Ranging. «Vi behøver et overlapp mellom sensorene, så det er marginer for at den ene kan ta over for den andre om behovet oppstår,» sier Fredric Claezon, System Arkitekt for Autonome Kjøretøy. «Hva skjer om kameraet og radaren gir motstridende informasjon? Hvilken sensor skal man stole på? Med Lidar får vi et bedre grunnlag for avgjørelser.»

AXL sensors

Kameraer, radar, lidar og GPS 

Scanias første helautonome selvkjørende konseptlastebil, Scania AXL, er utstyrt med kameraer, lidar og GPS-mottakere. Systemet er utviklet til nivået gruvedrift krever. «Systemet er foreløpig ikke egnet for offentlig vei, men er utvilsomt ideell for gruver,» sier Utviklingsingeniør Magnus Granström, Autonom Systemutvikling.

Å erstatte menneskeøyet er ikke enkelt, et godt overblikk av nærliggende område kan man få via sensorer. «I dette tilfellet, ser vi det vi behøver å se,» forklarer Granström. «Å kjøre i gruver er relativt enkelt og forutsigbart. Kjøring i et mer dynamisk og mindre forutsigbart miljø krever mer arbeid.»

Det er vanskelig å bestemme seg for hvor komplisert systemet burde være. Dette involverer balansering av muligheten til å utvikle et mer generelt system for mange applikasjoner, samt forsikre et robust og driftsikkert system til gruveindustrien. «Scania AXL vil mest sannsynlig ikke egne seg for bykjøring, men til der den er planlagt å kjøre er den smart nok,» sier Granström. 

Meet the engineers who developed Scania’s new cabless concept truck

På mange måter har dette vært, for ingeniørene som fikk i oppdrag å utvikle AXL konseptet, ukjent terreng. For mange har dette prosjektet vært den største utfordringen i deres profesjonelle liv.

For å nå den nyeste milepælen i utviklingen av autonome tungkjøretøy, gikk en gruppe Scania-eksperter fra ulike felt sammen for å utvikle en konseptbil, uten hytte, som likevel ivaretar det modulære-Scaniasystemet i roten av designet.

«Med Scania AXL-konseptet tar vi et viktig steg mot en smart transportløsning for fremtiden. Her vil autonome kjøretøy spille en naturlig rolle», sier Scanias President og CEO Henrik Henriksson. «Vi vil fortsette å utvikle konsepter som demonstrerer hva vi kan gjøre med dagens teknologi.»

Intelligent frontmodul

Hjernen til Scania AXL sitter i frontmodulen, hvor data fra kameraer, radar- og lidar-sensorer generer kjøretøyets sikt av nærliggende omgivelser. Utviklingsingeniør Magnus Granström var en av de som utviklet programvaren. «I programvaren var den største utfordringen å forsikre at lastebilen var tilstrekkelig sikker å kjøre uten et ratt. I essens har rattet vært et sikkerhetsnett hvor en sjåfør kan gripe inn om noe går galt. Når dette ikke lenger er mulig må systemet fungere perfekt.»

Utforske kundens behov

Motivasjonen for Scanias utvikling av selvkjørende lastebiler må starte ved å utforske kundens behov. «Når autonome kjøretøy har nådd full modenhet og vi møter kunder, må vi forstå alle behovene de har,» sier Falkgrim. «Dette er vår tolkning av hva vi mener kundene vil behøve for fremtidig transport. Vi velkommer deres tilbakemeldinger. Det var en utrolig følelse å se prosjektet krysse mållinjen, når Scania AXL kjørte for første gang. Det var en fantastisk opplevelse,» mimrer Falkgrim.