Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

Autonome lastebiler

Verdens første autonome kolonnekjøring med lastebiler i full skala

Autonome lastebiler på offentlige veier i Singapore

Scania er i ferd med å utforme verdens første autonome virksomhet med kolonnekjøring med lastebiler i full skala basert på sin egen avanserte teknologi. Kolonnen skal trafikkere offentlige veier med transport av containere mellom havneterminaler i Singapore.

autonom
autonom

Moderne teknologi

Scania ligger langt fremme med det aller nyeste innen autonom teknologi og kolonnekjøring. Målet er å organisere grupper på fire lastebiler – der tre lastebiler følger en autonomt drevet førerlastebil, samt å fullstendig automatisere prosessen med nøyaktig lasting og lossing av last.

Et prosjekt over flere år med bærekraftige transportsystemer

Autonome kjøretøy og kolonnekjøring er hjørnesteiner i fremtidige bærekraftige transportsystemer. Prosjektet har gått over flere år og er organisert av transportdepartementet og havnemyndighetene i Singapore (PSA Corporation). Toyota deltar også i dette prosjektet.

Regjeringen i Singapore ligger i forkant av den nye autonome kjøretøyteknologien. Singapore har testet autonome biler, taxier, nyttekjøretøyer og busser, og skal nå utvide med å teste konsepter for kolonnekjøring med lastebiler. Kolonnekjøring med lastebiler har allerede vist at det er mulig å oppnå store drivstoffbesparelser og bidra til bedre trafikksikkerhet.

Sammen vil vi vise hvordan vi kan øke produktiviteten betraktelig i Singapore havn.

Claes Erixon

Pionerteknologi

«Scania er en pioner på dette området, hvor det ikke bare er mulig å spare liv i trafikken, men også redusere miljøbelastningen fra transport betydelig».

Claes Erixon

Leder for forsknings- og utviklingsavdelingen hos Scania

Mulighet til å forbedre produktiviteten

Antall kjøretøyer i Singapore nærmer seg en million. Dette fremstøtet er et bidrag til å finne løsninger for et økende reisebehov på et begrenset landområde. 12 % av Singapores totale landområde blir brukt til infrastruktur for vei- og landtransport. I tillegg er det mangel på sjåfører.

Singapore er derfor etablert som et "levende laboratorium" for nye kjøretøykonsepter som skal gi økt produktivitet, optimal veikapasitet samt åpne for nye mobilitetskonsepter.

 «Lastebildrift som vi kjenner den i dag har alltid vært en arbeidsintensiv bransje. Vi opplever en mangel på lastebilsjåfører. Ut fra dette perspektivet gir kolonnekjøring med lastebiler oss en mulighet til å øke produktiviteten både i havnesektoren og i lastebilbransjen generelt. Det åpner også for muligheter for lastebilsjåfører til å påta seg mer krevende roller som flåteoperatører og ledere», sier Mr Pang Kin Keong, fast sekretær for transport og formann i komiteen for autonom veitransport i Singapore (CARTS).

autonom
12 % av Singapores totale landområde brukes til vei- og landtransportinfrastruktur.

Fra konsept til veitesting

Testing av kolonnekjøring med lastebiler strekker seg over to faser I den første fasen blir det fokusert på utforming, testing og justering av teknologien bak kolonnekjøring med lastebiler for å tilpasse den til lokale forhold. Dette blir utført av Scania og Toyota i deres egne forskningssentre i henholdsvis Sverige og Japan, for å samkjøre det eksisterende utviklingsarbeidet.

Den andre fasen omfatter lokal testing og utvikling av teknologien i Singapore

Scania investerer i kolonnekjøringteknoligi

Scania har nylig påtatt seg rollen som ledende partner i det europeiske forskningsprosjektet Companion som har en økonomisk rammer på 5,4 millioner euro, og som har utviklet systemer for implementering av teknologi for kolonnekjøring med lastebiler.

Scania arbeider for øyeblikket med å forbedre trådløs kommunikasjon mellom tunge kjøretøyer, for dermed å kunne redusere avstandene mellom kjøretøyene samt redusere krafttap og drivstofforbruk.

På dette området samarbeider Scania med Ericsson, et av verdens ledende selskaper innen kommunikasjonsteknologi. De bidrar med sin ekspertise innen 5G-teknologi, både når det gjelder programvare og tjenester, for å ta i bruk nye former av mobilitet.

Map

Kontakt oss på tlf 22 06 45 00

Finn din nærmeste forhandler

Scania assistance

Vi er her for å hjelpe – 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Ring oss nå
+47 22 32 17 00
Finn din nærmeste forhandler