Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

FINNE TALENTER

Tiltrekke, utvikle og beholde ansatte

Tiltrekke oss ansatte med gode ferdigheter

Dagens globaliserte verden innebærer et økt press på store selskaper for å tiltrekke, utvikle og beholde faglig dyktige ansatte. Kent Conradson, som har stillingen som Executive Vice President Human Resources, sier at selv om Scania har en utmerket ferdighetsbase, må selskapet fortsatt gjøre mer for å nå målene for 2020.

Hvordan har Scania tenkt å takle den økte konkurransen om talenter?

Medarbeiderne våre er den viktigste faktoren for å oppnå suksess. Ingen av selskapets mål kan nås uten dedikerte og motiverte medarbeidere. Målet vårt er å bli bransjeledende innen bærekraftig transport. For å oppnå dette må vi skaffe ferdighetene vi trenger for å beholde den posisjonen. Vi må bygge videre på den brede og omfattende kompetansen vi allerede har, og kanalisere denne inn i nye roller.

Hva er de største utfordringene når det gjelder å bygge opp og opprettholde en slik organisasjon av dyktige medarbeidere?

Gjennom dyktig ledelse som både er konsekvent og bærekraftig over tid, får Scanias 42 000 ansatte over hele verden de nødvendige rammene for å nå målene våre. Som et global selskap med drift i mer enn 100 land, har vi allerede en svært variert arbeidsstokk. Vår utfordring er å dra fordel av dette mangfoldet ved å bygge opp team som består av mennesker fra ulik bakgrunn, med ulike erfaringer og ulik kunnskap.

I hvor stor del drar vi nytte av all kunnskapen og erfaringen som er tilgjengelig i den globale organisasjonen vår?

Hvert år benytter cirka 2500 ansatte muligheten til å bytte jobb innad i selskapet. Dette er et fantastisk eksempel på hvordan Scania utnytter ekspertisen i de ulike avdelingene rundt om i verden. Det er imidlertid viktig at vi fortsetter å utvikle oss innenfor dette området i hele organisasjonen, slik at vi fortsatt legger til rette for stor indre mobilitet, og gir de ansatte muligheten til å utvikle seg og ta på seg nye roller.