Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

Fokus på miljøet

I Scania tilstreber vi å minske miljøpåvirkningen fra produktene våre, både under produksjon og bruk. Vi gjør dette ved å ta hensyn til miljøpåvirkningen i hele livsløpet til våre lastebiler, busser og motorer. Vårt engasjement for miljøet avspeiles i alt vi gjør – hver eneste dag. Dette gjøres på ulike måter og i mange små skritt som bringer vårt miljøengasjement fremover. Både karbondioksid og energieffektivitet, utslippsstandarder, retningslinjer, resirkulering og resthåndtering er elementer i Scanias miljøengasjement. Å se et produkt i et livssyklusperspektiv er bare en del av vårt fokus på å økonomisere med ressurser og energi og oppnå lavt drivstofforbruk og lave utslipp. For å strukturere vårt miljøarbeid er vi sertifisert i henhold til standarden ISO 14001. Scanias miljøpolitikk gjelder alle aktiviteter.

Scania_ratin_takana_podcast_hero