Norge

SCANIAS VERKSTEDER

ET RASKT BLIKK PÅ SCANIA

Scanias er et globalt selskap som tilbyr salg og tjenester i mer enn 100 land. Vi tilbyr også finansielle tjenester i mange markeder, med produksjonsenheter som ligger i Europa, Sør-Amerika og Asia.

45 000 ANSATTE

Med 18 400 ansatte innen salg og tjenester på verdensbasis, er Scania strategisk plassert når det gjelder kundenes aktiviteter i 100 land over hele verden. Hovedkontoret ligger i Södertälje.

FORSKNING OG UTVIKLING

Med 3500 ansatte innen forskning og utvikling, er målet å utvikle produkter av høy kvalitet og løsninger for spesifikke kundebehov, med korte ledetider fra idé til lansering.

GLOBALE TJENESTER

Scanias sentrale innkjøpsavdeling er basert i Södertälje, med kontorer i Latin-Amerika, India, Russland og Kina. Anleggene for deleleveranser ligger i Opglabbeek i Belgia, i Singapore og i Vinhedo i Brasil.

VÅRE KJERNEVERDIER

Våre kjerneverdier definerer vår bedriftskultur. De er nært forbundet, veiledende for våre handlinger og skaper verdi for våre interessenter. Vi har en felles måte å tenke og arbeide på, og alle i Scania bidrar ved å styrke og kontinuerlig forbedre driften.

KUNDEN I FOKUS

Forståelsen av kundenes virksomhet hjelper oss å skape løsninger som forbedrer lønnsomheten deres. Å skape driftseffektivitet, øke lønnsomheten og fremme bærekraftig utvikling er i kjernen av verdikjeden: fra forskning og utvikling, kildearbeid og produksjon til levering og finansiering av kjøretøy, motorer og tjenester.

RESPEKT FOR ENKELTPERSONER

Individet er i sentrum i alt vi gjør. Scania ivaretar kunnskapen, erfaringen og ambisjonene til hvert enkelt individ og bruke dette til å kontinuerlig forbedre arbeidsmetodene. Nye ideer som oppstår i løpet av arbeidsdagen, bidrar til økt kvalitet, effektivitet og trivsel på jobben.

KVALITET

Løsninger av høy kvalitet er avgjørende for kundenes lønnsomhet. Kunnskap om kundenes behov og krav sikrer at våre produkter og tjenester overholder deres tøffe krav. Vi ser på ethvert avvik som en mulighet til forbedring, og vi griper enhver mulighet til å eliminere avfall og ineffektivitet.

SKREDDER-SYDDE LØSNINGER

Scanias unike modulære produktsystem, som er utviklet over flere tiår, er en av våre viktigste suksessfaktorer. Den er en integrert del av vår tilnærming til fleksibilitet og utgjør kjernen av vår forretningsmodell.

Finn ut mer