Norge

SCANIAS VERKSTEDER

ET RASKT BLIKK PÅ SCANIA

Scanias er et globalt selskap som tilbyr salg og tjenester i mer enn 100 land. Vi tilbyr også finansielle tjenester i mange markeder, med produksjonsenheter som ligger i Europa, Sør-Amerika og Asia.

45 000 ANSATTE

Med 18 400 ansatte innen salg og tjenester på verdensbasis, er Scania strategisk plassert når det gjelder kundenes aktiviteter i 100 land over hele verden. Hovedkontoret ligger i Södertälje.

FORSKNING OG UTVIKLING

Med 3500 ansatte innen forskning og utvikling, er målet å utvikle produkter av høy kvalitet og løsninger for spesifikke kundebehov, med korte ledetider fra idé til lansering.

GLOBALE TJENESTER

Scanias sentrale innkjøpsavdeling er basert i Södertälje, med kontorer i Latin-Amerika, India, Russland og Kina. Anleggene for deleleveranser ligger i Opglabbeek i Belgia, i Singapore og i Vinhedo i Brasil.

VÅRE KJERNEVERDIER

Fremgangen vår er basert på kjerneverdiene våre: Kunden først, respekt for individet, minimere sløsing, besluttsomhet, lagånd og integritet. Disse verdiene reflekterer innsatsen vår for å skape en mer bærekraftig fremtid, og de befester vår posisjon som en del av Volkswagens Truck & Bus-gruppe. Vi vil fortsette å bygge selskapet vårt på disse verdiene for å bli markedsledende innen bærekraftig transport.

Kunden først Vi er bare fremgangsrike når kundene våre lykkes. Ved å forstå kundenes forretninger kan vi levere skreddersydde løsninger med et bærekraftig transportsystem som legger alt til rette for suksess. Kundens operasjoner og effektivitet er de viktigste faktorene i verdikjeden vår. Fra forskning og utvikling via produksjon til salg og levering og finansiering av kjøretøyer, motorer og tjenester.

Respekt for individet Individet er i sentrum i alt vi gjør. Scania ivaretar kunnskapen, erfaringen og ambisjonene til hvert enkelt individ og bruke dette til å kontinuerlig forbedre arbeidsmetodene. Nye ideer som oppstår i løpet av arbeidsdagen, bidrar til økt kvalitet, effektivitet og trivsel på jobben.

Minimere sløsing Vi fokuserer på å forbedre hele organisasjonen kontinuerlig, og sørger dermed for trygghet og høy kvalitet i alle ledd. Vi jobber alltid for å optimalisere arbeidsflyten og ressurseffektiviteten samtidig som vi holder miljøpåvirkningen på et minimum.

Besluttsomhet Vi er svært dedikerte og motiverte for å nå det neste nivået. Vi er stolte av å takle utfordringer med innovative løsninger, og vi lærer alltid av erfaringene våre. Vi er opptatt av detaljer samtidig som vi alltid fokuserer på helheten – en kombinasjon som er verdiskapende både for oss og kundene.

Lagånd For å bli best i bransjen må vi jobbe sammen – på tvers av landegrensene – mot et felles mål. Vi ser på ulikheter og mangfold som muligheter, og vi utfordrer hverandre til å bli bedre. Et felles mål gir kollektiv styrke og gruppetilhørighet.

Integritet Vi vet at vi har et sosialt ansvar, og derfor jobber vi alltid for å gjøre ting på rett måte. Vi handler i tråd med kulturen vår, kjerneverdiene våre og prinsippene våre. Vi overholder alle juridiske og samsvarsmessige standarder. Vi bygger relasjoner med kundene, forretningspartnerne og samfunnet som helhet gjennom tillit, og dette er en av våre viktigste ressurser. Vi holder alltid det vi lover, og tar ansvar for det vi gjør.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

Scanias unike modulære produktsystem, som er utviklet over flere tiår, er en av våre viktigste suksessfaktorer. Den er en integrert del av vår tilnærming til fleksibilitet og utgjør kjernen av vår forretningsmodell.

Finn ut mer

Scanias historie i Norge

I Norge starter Scanias historie allerede i 1945 da Norsk Scania-Vabis AS blir etablert. 

Les mer