Nederland
ECOLUTION

ECOLUTION

LATEN WE VERDER KIJKEN DAN DE TANK

Een revolutie in laag brandstofverbruik

Ecolution by Scania is onze meest uitgebreide en krachtige oplossing ter verbetering van uw brandstofverbruik. Dankzij een grondig inzicht in uw bedrijf kunnen we uw voertuig optimaliseren, beheersfuncties voor chauffeurs afstemmen en een uitgebreid onderhoudsprogramma introduceren. Het resultaat is een lager brandstofverbruik en lagere CO₂-emissies.

ANALYSE

Bedrijfsgegevens van uw voertuigen geven aan hoe we het brandstofverbruik en de emissies kunnen verminderen.

OPLOSSING

We werken samen om uw specificaties voor rijden en onderhoud te optimaliseren om de beste oplossing te bieden.

RESULTAAT

Ecolution by Scania levert gemiddeld een brandstofbesparing op van 10% en een verlaging in de CO₂-uitstoot.

BEDRIJFSVERBETERINGEN VANUIT EEN BREDER PERSPECTIEF

ANALYSE

Ecolution by Scania draait om uw specifieke bedrijf. Elke beslissing wordt afgestemd op uw behoeften. Om die behoeften te begrijpen analyseren we de diverse aspecten van uw bedrijf.

UW VERVOER,

De specifieke eisen met betrekking tot uw toepassing vormen een natuurlijk uitgangspunt.

LADING,

Het gewicht van uw lading is een parameter die van invloed is op de optimale keuze van de aandrijflijn.

WEGEN,

Met de topografie van de routes, de snelheid en de verkeerssituaties wordt ook rekening gehouden.

& CHAUFFEURS

Met een analyse van het rijgedrag van uw chauffeurs helpen we u met diverse verbeteringen.

OPLOSSING

De resultaten van onze analyse helpen bij het opzetten van ons gemeenschappelijke doel. We streven naar een brandstofverbruiksdoel door het nemen van stappen op de volgende gebieden.

VOERTUIG
RIJDEN
ONDERHOUD
PARTNERSCHAP
AANDRIJFLIJN
SPOILERS
ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN
VERSNELLINGSBAK

Ge-optimaliseerde specificaties

Het voertuig wordt gespecificeerd met prestaties die het brandstofverbruik verlagen zonder afbreuk te doen aan de efficiëntie. Het proces heeft betrekking op keuze van motor, versnellingsbak, spoilers, ondersteuningssystemen en mogelijke toepassing van alternatieve brandstoffen als biogas, ethanol of biodiesel.

Aandrijflijn

Een geoptimaliseerde aandrijflijn houdt in dat de motor, de versnellingsbak en de achteras op elkaar zijn afgestemd om optimaal te presteren, zowel voor wat betreft de brandstofefficiency als de beoogde belastingen.

GEOPTIMALISEERDE SPECIFICATIES

Het voertuig wordt gespecificeerd met prestaties die het brandstofverbruik verlagen zonder afbreuk te doen aan de efficiëntie. Het proces heeft betrekking op keuze van motor, versnellingsbak, spoilers, ondersteuningssystemen en mogelijke toepassing van alternatieve brandstoffen als biogas, ethanol of biodiesel.

Spoilers

Spoilers verbeteren de aerodynamica van het voertuig en verminderen de luchtweerstand aanzienlijk. Zowel dak- als zijspoilers zijn er in verschillende afmetingen, en de optimale keuze hangt af van de specifieke transporttaak.

GEOPTIMALISEERDE SPECIFICATIES

Het voertuig wordt gespecificeerd met prestaties die het brandstofverbruik verlagen zonder afbreuk te doen aan de efficiëntie. Het proces heeft betrekking op keuze van motor, versnellingsbak, spoilers, ondersteuningssystemen en mogelijke toepassing van alternatieve brandstoffen als biogas, ethanol of biodiesel.

ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

Een manier om de CO2-uitstoot nog verder te verminderen is het gebruiken van alternatieve brandstoffen. Biodiesel, gas, RME en ethanol zijn voorbeelden van levensvatbare alternatieven. Scania richt zich op het verhogen van het gebruik hiervan, afhankelijk van de behoeften van de klant.

GEOPTIMALISEERDE SPECIFICATIES

Het voertuig wordt gespecificeerd met prestaties die het brandstofverbruik verlagen zonder afbreuk te doen aan de efficiëntie. Het proces heeft betrekking op keuze van motor, versnellingsbak, spoilers, ondersteuningssystemen en mogelijke toepassing van alternatieve brandstoffen als biogas, ethanol of biodiesel.

VERSNELLINGSBAK

Het specificeren van de juiste versnellingsbak en asoverbrengingen zorgt voor een optimaal motortoerental conform uw transportprofiel. Scania Opticruise kiest automatisch de meest efficiënte versnelling.

DE TRAINING BEGINT
OUDE RIJSTIJLEN
FEEDBACK - METEEN EN MAANDELIJKS
ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN

GEOPTIMALISEERD RIJDEN

Scholing is een investering voor de lange termijn. Maar als het gaat om chauffeurstraining, worden er onmiddellijk resultaten geboekt, en presteren uw chauffeurs en uw bedrijf beter dan u ooit had kunnen denken. Zowel nieuwe als ervaren chauffeurs laten blijvende verbeteringen zien.

DE TRAINING BEGINT

Bijna meteen na begin van de Scania Driver Training gaat de chauffeur defensief rijden, wat het brandstofverbruik met wel 10% vermindert.

GEOPTIMALISEERD RIJDEN

Scholing is een investering voor de lange termijn. Maar als het gaat om chauffeurstraining, worden er onmiddellijk resultaten geboekt, en presteren uw chauffeurs en uw bedrijf beter dan u ooit had kunnen denken. Zowel nieuwe als ervaren chauffeurs laten blijvende verbeteringen zien.

OUDE RIJSTIJLEN

Na de eerste training vallen chauffeurs nog gemakkelijk terug in oude rijgewoonten, ongeacht hoe goed de effecten waren aan het begin.

GEOPTIMALISEERD RIJDEN

Scholing is een investering voor de lange termijn. Maar als het gaat om chauffeurstraining, worden er onmiddellijk resultaten geboekt, en presteren uw chauffeurs en uw bedrijf beter dan u ooit had kunnen denken. Zowel nieuwe als ervaren chauffeurs laten blijvende verbeteringen zien.

FEEDBACK - METEEN EN MAANDELIJKS

De chauffeur krijgt meteen feedback over de prestaties. Een coach belt een maand na de eerste training met de chauffeur en geeft feedback op basis van informatie die is ontvangen via de telematica-unit in het voertuig. Voortdurende, maandelijkse feedback zorgt voor blijvende ontwikkeling en minder brandstofverbruik.

GEOPTIMALISEERD RIJDEN

Scholing is een investering voor de lange termijn. Maar als het gaat om chauffeurstraining, worden er onmiddellijk resultaten geboekt, en presteren uw chauffeurs en uw bedrijf beter dan u ooit had kunnen denken. Zowel nieuwe als ervaren chauffeurs laten blijvende verbeteringen zien.

ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN

Systemen zoals Scania Active Prediction en Scania Driver Support helpen de chauffeur om zo te rijden dat het brandstofverbruik zo laag mogelijk is.

AFSTELLING VAN SPOILERS
STATUS VAN DE BANDEN
ASUITLIJNING

GEOPTIMALISEERD ONDERHOUD

We zorgen ervoor dat het voertuig in de best mogelijke conditie blijft met een speciaal daartoe opgestelde overeenkomst. De controlepunten zijn aanvullingen op een periodiek onderhoudsprogramma, zoals controles van bandenspanning en status van de banden, asuitlijning, afstelling van de spoilers en nog veel meer.

AFSTELLING VAN SPOILERS

Windtunnel- en brandstoftests laten zien dat het brandstofverbruik van een voertuig fors wordt beïnvloed door de hoogte van de dakspoiler in verhouding tot de carrosserie. De hoek van de spoiler wordt geoptimaliseerd in de werkplaats.

GEOPTIMALISEERD ONDERHOUD

We zorgen ervoor dat het voertuig in de best mogelijke conditie blijft met een speciaal daartoe opgestelde overeenkomst. De controlepunten zijn aanvullingen op een periodiek onderhoudsprogramma, zoals controles van bandenspanning en status van de banden, asuitlijning, afstelling van de spoilers en nog veel meer.

STATUS VAN DE BANDEN

Te lage of te hoge bandenspanning kan kostbaar zijn en zelfs gevaarlijk. De juiste bandenspanning zorgt voor een lage rolweerstand en daardoor voor het laagste brandstofverbruik. Ook wordt de levensduur van de banden erdoor verlengd.

GEOPTIMALISEERD ONDERHOUD

We zorgen ervoor dat het voertuig in de best mogelijke conditie blijft met een speciaal daartoe opgestelde overeenkomst. De controlepunten zijn aanvullingen op een periodiek onderhoudsprogramma, zoals controles van bandenspanning en status van de banden, asuitlijning, afstelling van de spoilers en nog veel meer.

ASUITLIJNING

Assen die niet zijn uitgelijnd, verhogen het brandstofverbruik. Door de as- en wieluitlijning te meten en indien nodig aan te passen, nemen de slijtage en op de lange duur ook de kosten af, doordat de band een langere levensduur heeft. Eén graad verkeerd uitgelijnd betekent gewoonlijk ruim 1% hoger brandstofverbruik.

HET DOEL OPSTELLEN
MAANDELIJKS RAPPORT
BEOORDELINGSBIJEENKOMST

VOORTDURENDE FOLLOW-UP

Cruciaal voor het bereiken van het doel is nauwe samenwerking tussen beide partijen. Scania loopt voorop met acties waarvoor uw betrokkenheid is vereist, en houdt u op de hoogte met rapporten over de maandelijkse vooruitgang. Deze worden opgevolgd door bijeenkomsten per kwartaal om de totale prestaties te bespreken.

HET DOEL OPSTELLEN

Uw bestaande activiteiten geven een brandstofverbruik aan dat als referentie dient. De analyse stelt vervolgens een beoogd brandstofverbruik voor waarover gezamenlijk overeenstemming wordt bereikt. Samenwerking is essentieel, en Scania neemt het voortouw bij de voortdurende inzet om de prestaties te verbeteren.

VOORTDURENDE FOLLOW-UP

Cruciaal voor het bereiken van het doel is nauwe samenwerking tussen beide partijen. Scania loopt voorop met acties waarvoor uw betrokkenheid is vereist, en houdt u op de hoogte met rapporten over de maandelijkse vooruitgang. Deze worden opgevolgd door bijeenkomsten per kwartaal om de totale prestaties te bespreken.

MAANDELIJKS RAPPORT

Elke maand ontvangt u een rapport over de voortgang, op basis van uw verbruik dat als referentie dient, en met het beoogde brandstofverbruik.

VOORTDURENDE FOLLOW-UP

Cruciaal voor het bereiken van het doel is nauwe samenwerking tussen beide partijen. Scania loopt voorop met acties waarvoor uw betrokkenheid is vereist, en houdt u op de hoogte met rapporten over de maandelijkse vooruitgang. Deze worden opgevolgd door bijeenkomsten per kwartaal om de totale prestaties te bespreken.

BEOORDELINGSBIJEENKOMST

Elke derde maand komen we bijeen om naar de totale prestaties te kijken, gebieden voor verbetering te bespreken en activiteiten te bepalen om blijvende verbeteringen te verkrijgen.

RESULTAAT

Ecolution by Scania is gunstig voor uw bedrijf in financieel opzicht en voor het milieu. De verbeteringen laten meteen besparingen zien en op de lange termijn.

BRANDSTOF BESPAREN

Ecolution by Scania werkt. De brandstofbesparing op bestaande Ecolution-voertuigen is ruim 10% vergeleken met het referentievoertuig. U bespaart meteen en tijdens het gehele Ecolution-programma.

MINDER EMISSIES

Ecolution by Scania verlaagt uw kosten aanzienlijk, terwijl u tegelijkertijd de emissies met eenzelfde tempo vermindert. Het is een grote stap in het verkleinen van uw ecologische voetafdruk.

DE WEG NAAR SUCCES

"Ecolution is een doeltreffende manier om geld te besparen. Het beste brandstofbesparingsresultaat voor een individuele chauffeur lag op 16%.”

Jesper Bundgaard Madsen

CEO van Vendelbo Spedition A/S, Denemarken

Map

Laten we zaken doen

De dichtstbijzijnde dealer zoeken

Scania Assistance

We zijn er om u te helpen – 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Bel ons nu
+31(0)76 52 54 111
De dichtstbijzijnde dealer zoeken