Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Wij­zi­gin­gen in Scania dea­ler­net­werk Nederland

Breda - Het dealernetwerk van Scania blijft voortdurend in beweging om de interactie met haar klanten te optimaliseren. De kwaliteit en de rendabiliteit van de dienstverlening zijn daarbij belangrijke criteria. Vestigingen die niet langer meer in het centrum van de logistieke activiteiten zitten, worden verplaatst naar nieuwe locaties. Tevens kan het voorkomen dat van vestigingen waar de activiteiten, door gewijzigde marktomstandigheden en/of gewijzigde infrastructuur, structureel sterk zijn teruggelopen, de poorten worden gesloten. De resterende activiteiten en de medewerkers zullen in dergelijke gevallen in de omringende werkplaatsen worden ondergebracht.

Scania gaat de activiteiten van de vestiging Scania Hazeldonk verplaatsen naar de vestigingen Roosendaal, Oosterhout, Tilburg en Wijnegem (B). Volgens planning zullen de poorten van Hazeldonk per 1 april a.s. sluiten.
Alle huidige medewerkers van de vestiging Scania Hazeldonk zullen met hun werkzaamheden meeverhuizen naar één van de omliggende vestigingen. Van gedwongen ontslagen zal geen sprake zijn. Uiteraard zal de overdracht in nauw overleg met de klanten plaatsvinden.

Daarnaast zal de werkplaats Scania Rijnsburg in de loop van het jaar op de huidige locatie de poorten sluiten en in het nabijgelegen Sassenheim de activiteiten voortzetten. Scania Sassenheim zal op een nieuwe en goed bereikbare locatie de professionele vervoerder nog beter van dienst kunnen zijn dan thans in Rijnsburg het geval is. Scania Sassenheim zal worden gevestigd in een bestaande locatie op een perceel van 5.200 m2. Het hierop aanwezige pand, met een oppervlakte van zo’n 1.000 m2, zal tot een moderne en duurzame werkplaats met vierdoorrijpoorten worden omgebouwd. Alle medewerkers van Scania Rijnsburg zullen naar Scania Sassenheim meeverhuizen.

Eind 2017 is Scania gestart met een intensief investeringstraject om alle vestigingen in de Benelux, waar nodig, te moderniseren en nog beter aan te laten sluiten op de duurzaamheidsdoelstellingen die Scania wereldwijd aan haar panden stelt. Hiervoor is in Benelux een bedrag van € 2 miljoen gereserveerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het reguliere onderhoud van de panden, maar ook naar de processen die van invloed zijn op de milieuvoetprint; zoals bijv. afvalstromen en energieverbruik. Op basis van diverse audits heeft het Instituut voor Duurzame Mobiliteit voor het gehele Nederlandse dealernetwerk het certificaat ‘Erkend Duurzaam Plus’ afgegeven.

Het Scania dealernetwerk in Nederland heeft met zijn uniforme uitstraling en centrale systemen van oudsher een ijzersterke positie waarmee zowel kleine transportbedrijven als grote fleetowners optimaal bediend kunnen worden. Scania heeft de ambitie deze sterke positie ook voor de toekomst te kunnen waarborgen en uit te bouwen. Scania zal daarom voortdurend blijven investeren in het dealernetwerk.