Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

HELPT U SCANIA BOMEN PLANTEN?

Breda, 19 oktober 2015 – In de hal van de BedrijfsautoRAI staat een photo booth van Scania. Voor iedereen die daar op de foto gaat, zal Scania een boom planten. Duurzaamheid wordt zo praktisch en plezierig ingevuld. Op deze manier vraagt Scania aandacht voor haar duurzame transportoplossingen, waaronder de wereldprimeur P320 Hybride waarbij gekoppeld wordt met een elektromotor.

Scania Iberica nam het initiatief om voor iedere verkochte Scania een boom te planten. Het Scania bos ligt langs de snelweg van Madrid naar Valencia. Zo’n 15 kilometer van Madrid ligt het Parque Regional del Sareste. Scania Nederland onderschrijft de doelstelling om bij te dragen aan een beter leefmilieu en wil graag helpen om meer groenen publieke ruimte beschikbaar te stellen.

De bekendste manier om de uitstoot van CO2 te compenseren is door bomen te planten. Bomen hebben CO2 nodig om te groeien. Bij dit proces gebruiken ze koolstof om te groeien: de koolstof (C) van koolstofdioxide (CO2) nemen zij op in hun biomassa zoals plantweefsel, hout  en wortels. Als afvalproduct stoten ze zuurstof (O2) uit. Op die manier zuiveren planten en bomen de lucht voor mens en dier.

Scania streeft naar een besparing van 1.160 ton CO2. Dit betekent dat er maximum 1000 bomen in het 1, 2 tree-project gepland zullen worden.

De BedrijfsautoRAI vindt plaats van 20 tot en met 24 oktober in Amsterdam. Voor kaarten www.scania.nl/raikaarten