Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Scania Nederland officieel partner van het programma Het Nieuwe Rijden

Breda, 19 februari 2014 - Het programma Het Nieuwe Rijden heeft tot doel om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënter aankoop- en rijgedrag. Scania Nederland is sinds vorig jaar officieel partner van dit programma. De focus ligt hierbij op CO2-reductie in het vrachtverkeer via social media en het zogeheten ‘serious gaming’. Fleet Consultancy by Scania sluit hier perfect bij aan en voegt met ‘Excellence the Game’ een leuk en competitief spelelement toe waardoor de gedragsverandering van de chauffeur blijvend is en niet van tijdelijke aard.

Het Nieuwe Rijden, met het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) als uitvoeringsorganisatie, speelt een belangrijke rol bij de aanscherping van het klimaatbeleid. Het kabinet gaat uit van een forse reductiedoelstelling van de uitstoot van broeikasgassen. Tussen 1990 en 2020 moet de uitstoot van CO2 - in Europees verband - met 30% verminderen. Nederland wil op deze manier een goed voorbeeld geven op het gebied van klimaatbeleid en loopt met deze doelstelling in de pas met andere landen met ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het Nieuwe Rijden is een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid van het kabinet. De combinatie van een game en de inzet van social media met een zo groot mogelijke community moet Het Nieuwe Rijden aantrekkelijk maken. De chauffeur moet het leuk vinden om met Het Nieuwe Rijden bezig te zijn, zodat het uiteindelijk een blijvende gedragsverandering wordt. 

Scania Nederland gaat de social media campagne starten in combinatie met ‘Excellence the Game’. Chauffeurs worden hierbij uitgedaagd om zo goed mogelijk te rijden en dit wordt gemeten op diverse parameters. Met name de ranking maakt het interessant, aangezien je goed kunt zien hoe je presteert ten opzichte van anderen, en je ziet waarmee je het rijgedrag kunt verbeteren. Net als het programma Fleet Consultancy by Scania, staat ook deelname aan ‘Excellence the Game’ open voor alle chauffeurs ongeacht het merk vrachtauto waarin ze rijden. De keuze voor Scania Nederland als professioneel partner ligt met name in de vergevorderde kennis en ervaring die men er met social media heeft.

Like de pagina www.facebook.com/excellencethegame, hier worden regelmatig tips en hints gegeven om nog brandstofefficiënter met je voertuig om te gaan.

Het Nieuwe Rijden moet op deze manier een brug vormen tussen techniek en gedrag. Behalve een positief effect op het brandstofverbruik en de CO2-emissie heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve effecten op de uitstoot van overige emissies, de verkeersveiligheid, ongevalschades, comfort, ziekteverzuim, het onderhoud van voertuigen, de levensduur van voertuigcomponenten en op geluidhinder. En het is behalve C02 besparen uiteraard ook geld besparen. En dat kan aanzienlijk oplopen.