Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Visbeen zet in op verdere brandstofverlaging met Fleet Consultancy by Scania

Breda, 21 januari 2014 - ”Because we care” is al jarenlang het motto van de Visbeen Transportgroep in Nieuwe Tonge. Het staat voor ‘doen wat je zegt’ en is onlosmakelijk met de onderneming verbonden. Visbeen bewijst dit ook op het gebied van duurzame logistiek. Zo zijn de doelstellingen, behorende bij de in 2012 behaalde Lean and Green Award, ruimschoots behaald. Het verder terugdringen van de CO2-uitstoot blijft een belangrijke prioriteit. Vandaar dat Visbeen een samenwerking aangaat met Fleet Consultancy by Scania.

In 2012 zette Visbeen samen met de andere winnaars van de Lean and Green Award een belangrijke stap richting duurzaamheid. De criteria waar Visbeen voor deze Award aan moest voldoen werden ruimschoots behaald. Onder andere door een betere beladingsgraad, dankzij de inzet van Eco-combi’s, maar ook brandstofbesparing als gevolg van Het Nieuwe Rijden. De volgende stap in het proces is de samenwerking met Fleet Consultancy by Scania. 

Fleet Consultancy by Scania zorgt er voor dat de chauffeur zich nog bewuster wordt van zijn eigen rijgedrag. Met kleine aanpassingen en tips van de coach of mentorchauffeur wordt het rijgedrag blijvend veranderd. Aangezien Fleet consultancy zich richt op een gedragsverandering is het belangrijk dat er binnen de hele organisatie voldoende draagvlak bestaat. Chauffeurs wordt immers gevraagd om hun gedrag te veranderen. Steun vanuit de organisatie is heel belangrijk voor een chauffeur. Fleet Consultancy zorgt voor de implementatie van het project en zal ook deze processen binnen Visbeen ondersteunen. 

Dagelijkse kunnen de chauffeurs in een online Driver Coaching Portal zien hoe ze hebben gereden, maar ook kunnen ze “Excellence the Game” spelen.  Toegang tot internet (waar ook ter wereld) is hiervoor voldoende. Fleet Consultancy wordt bij Visbeen uitgevoerd met het reeds aanwezige Transics fms-systeem en er zijn geen  investeringen in hardware of aanpassingen in de voertuigen noodzakelijk. Groot voordeel is dat bedrijven met gemengde wagenparken ook in Fleet Consultancy worden betrokken. De onlangs afgeleverde Scania V8 Euro 6 trekkers zullen uiteraard ook in het project meedraaien.

Visbeen is gespecialiseerd in dagelijks vers- en koeltransport. In totaal telt het bedrijf circa 175 medewerkers, 100 reefercontainers, 120 trekkers, 25 huckepack trailers en 250 temperatuurgecontroleerde trailers. Dagelijks zijn er bovendien tussen de 50 en 100 charters voor Visbeen onderweg.