Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Scania brandweervoertuigen voor Sitech Site Services B.V.

Breda, 17 juli 2013 - Het onderdeel Park Services van Sitech Site Services B.V. in Geleen verzorgt onder andere de Bedrijfsbrandweer op industrieterrein Chemelot. Chemelot is een unieke plek waar kleine en grote chemische bedrijven gevestigd zijn. Onlangs is de eerste Scania P 360 LB6x2*4HNA met Hiab haakarmsysteem afgeleverd. Later dit jaar volgt er nog een Scania P320 DB4X2MNB die totaal volgens de wensen van Sitech zal worden opgebouwd tot brandweertuig.

Binnen de Sitech Service organisatie is de brandweerzorg van bedrijventerrein Chemelot ondergebracht. Chemelot heeft de meeste BRZO-plichtige (Besluit Risico Zware Ongevallen) bedrijven binnen Nederland gevestigd op één industrieterrein. Binnen deze organisatie is een aantal van de huidige voertuigen aan het eind van de technische levensduur gekomen. Na inventarisatie van de wensen, doelstellingen en eisen is er een nieuwe voertuigvisie ontwikkeld. Vanuit deze visie zijn nieuwe eisenpakketten opgesteld waaraan voertuigchassis en opbouw behoren te voldoen. De nieuwe vervangingstermijn voor deze nieuwe voertuigen is gesteld op 15 jaar.

“Voor het aanbieden van het voertuigchassis zijn drie aanbieders benaderd, waaronder Scania. Bij de keuze voor de aanbieder waren criteria als kwaliteit, onderhoudscontract en het kunnen voldoen aan de gestelde specificaties de hoofddoelen. Na zorgvuldige selectie is Scania als winnaar uit de bus gekomen”, aldus Sitech. “Aspecten als de bouwkwaliteit van het chassis, scherpe en transparante onderhoudscontracten, voldoen aan de gestelde specificaties en de uiteindelijke totaalkosten over een periode van 15 jaar zijn hier debet aan. Naast de technische en economische weegfactor is het gevoel van het aankopen van een goed product en zaken doen met een solide organisatie ook van belang, de relatie duurt per slot van rekening minimaal 15 tot 20 jaar”. 

Het primaire doel van de Bedrijfsbrandweer is bijstand verlenen in noodsituaties. Dit doet Sitech door brand en toxische/explosieve wolken te bestrijden, eerste hulp te verlenen en reddingsacties op touw te zetten. Hierbij wordt altijd contact onderhouden met lokale en regionale overheden. Alle acties zijn erop gericht om de calamiteit beheersbaar te maken en de veiligheidsrisico’s weg te nemen waarbij tevens de economische en milieuschade worden beperkt. Daarvoor zijn diverse scenario’s opgesteld, precies afgestemd op de plaatselijke omstandigheden. Elke scenario bevat een plan van aanpak, dat tot doel heeft de gevolgen van een bepaald incident te beperken en controleren.