Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Vierassige scania containerauto voor Visser ATR: De 25e Scania voor het bedrijf uit Harlingen

Breda, 1 april 2012 – Visser ATR B.V. heeft onlangs de 25ste nieuwe Scania in ontvangst genomen. Het betreft een Scania R440 CB8x2/4HSA containerauto, voorzien van een 25-tons HTS kabelsysteem. De keuze voor de 440 pk XPI motor, welke voldoet aan Euro 5 emissienorm zonder gebruik te maken van Adblue, is een bewuste keuze.

Wagenparkbeheerder en chef technische dienst, de heer Jack Bonnema, benadrukt dat met name het enkel diesel tanken een kostenreductie voor de bedrijfsvoering betekent. Daarnaast is het modulaire principe van Scania in de complete bedrijfsvoering voor onderhoud en reparatie geïntegreerd. Het onderhoud wordt in eigen beheer door Visser ATR uitgevoerd in samenspraak met Scania Garage Rinsma Berlikum B.V. Door te kiezen voor de triple configuratie met een dubbellucht sleepas is een solide en betrouwbaar voertuig gecreëerd, waarbij de aslasten optimaal worden benut.

De relatie tussen Garage Rinsma B.V. en Visser ATR kent een lange historie, hetgeen ook de betrouwbaarheid van de Scania voertuigen en daarbij behorende service organisatie kenmerkt. Zowel de opbouw van de containerauto, als de daaraan gekoppelde lichtgewicht aanhangwagen, zijn verzorgd door Rondaan Carrosserie B.V.

Visser ATR bestaat reeds meer dan 55 jaar, waarbij werd gestart met inzameling door middel van een transportfiets. Tegenwoordig wordt dit uitgevoerd door een zeer modern wagenpark. De kern van de werkzaamheden bestaat uit het inzamelen, verwerken en recyclen van afval. Met name preventie, recycling en duurzaamheid zijn de kernwaarden waaraan Visser zich conformeert. Sinds 2009 is Visser ATR onderdeel geworden van GP Groot. Beide bedrijven staan voor korte lijnen en een persoonlijke aanpak, waarbij de samenwerking heeft geleid tot een bundeling van de krachten. Door het uitwisselen van kennis en capaciteit kan nog meer de nadruk worden gelegd op duurzaamheid voor de toekomst.