Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Scania verbijsterd over besluit tot uitstel Euro 6 subsidie

Breda, 2 maart 2012 – In het Algemeen Overleg Luchtkwaliteit heeft staatssecretaris Atsma donderdag 1 maart jl. gemeld dat er vóór de zomer geen subsidies voor Euro 6 trucks worden verstrekt. Deze drastische ommezwaai heeft bij truckfabrikant Scania tot grote verbijstering geleid.

“De zogenaamde marktverstoring die de staatssecretaris wil beperken, leidt nu tot schade in een sector die toch al zwaar onder druk staat,” aldus de reactie van Director Commercial Operations Nederland Tom van de Mosselaar. “Bij Scania hebben wij de verantwoordelijkheid genomen onze klanten in een vroeg stadium de keuze te bieden voor Euro 6. Voor veel klanten heeft de beloofde subsidieregeling een grote rol gespeeld bij het besluit nú al te investeren in Euro 6 of daarop te wachten alvorens tot investering over te gaan!”

De melding van Atsma ‘dat men nadenkt over mogelijkheden het geld effectiever te besteden’ versterkt het vermoeden van Van de Mosselaar dat het niet bij uitstel zal blijven. “Uiterst teleurstellend en verbijsterend dat de overheid twee minuten voor twaalf een dergelijke beslissing neemt. De onvoorspelbaarheid die de overheid aan de dag legt leidt uiteindelijk tot nog meer onzekerheid in deze toch al onzekere tijden, in een branche welke geacht wordt bereid te zijn tot investeren in schonere voertuigen.”

Bijna een jaar geleden introduceerde Scania haar Euro 6 motorenplatform en de afgelopen week kondigde de Rijksdienst voor het Wegverkeer aan dat Euro 6 voertuigen geregistreerd konden worden. Hierop heeft Scania de eerste Euro 6 truck in Nederland laten registreren.