Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Scania Beers B.V. wijzigt naam in Scania Nederland B.V.

Breda, 1 september 2011 – Met ingang van 1 oktober 2011 zal SCANIA Beers B.V. haar bedrijfsnaam wijzigen naar Scania Nederland B.V. Deze naamswijziging vloeit voort uit de wereldwijde structuur die Scania hanteert voor de benaming van haar importeurs. Vanuit de historie heeft Beers een unieke positie bekleed binnen deze structuur. Bovendien is de naam Scania Nederland B.V. jarenlang verbonden geweest aan de Scania fabrieken te Zwolle en Meppel. Daarvan is de naam in 2007 gewijzigd in Scania Production Zwolle B.V. en Scania Production Meppel B.V. Thans staat niets in de weg de naamswijziging door te voeren.

Voor de klanten en leveranciers heeft deze naamswijziging verder geen enkele juridische consequenties. Bovendien blijft Scania Nederland B.V. haar producten en diensten leveren met een sterke focus op kwaliteit en partnership. Dezelfde medewerkers blijven de contactpersoon zodat de optimale combinatie blijft voortbestaan: de kracht en kwaliteit van het product gecombineerd met de servicegerichte instelling van de (vak)mensen van Scania Nederland B.V.