Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Scania centraliseert used vehicle activiteiten voor de Benelux

Verkoop Used Vehicles ouder dan 4 jaar vanuit Wijchen

Breda, 31 maart 2011 – Vanaf een nieuwe locatie in Wijchen (Gelderland) coördineert Scania de inname en de verkoop van alle inruilers die ouder zijn dan 4 jaar. De verkoop van Scania trucks en bussen die jonger zijn dan 4 jaar blijft via de dealervestigingen lopen. Deze jong gebruikte voertuigen vinden meestal snel een nieuwe eigenaar in het eigen verzorgingsgebied van de betreffende Scaniavestiging. Voor Scania’s ouder dan vier jaar bestaat nu een nieuwe routine waarin de nieuwe vestiging een coördinerende rol speelt. Binnen de Europese Scania-organisatie is deze vestiging de eerste in zijn soort.

Hoewel de nieuwe vestiging nauw contact onderhoudt met alle Scaniavestigingen in de Benelux, vinden deze voertuigen overwegend hun nieuwe eigenaar elders in Europa, in Afrika, Zuid-Amerika of in het Midden-Oosten. De kennis en routines die hiervoor benodigd zijn, is dermate deskundig dat hiervoor een aparte unit is ontwikkeld. Vanuit de nieuwe vestiging vinden veelvuldige contacten met buitenlandse afnemers plaats alsmede overheidsinstanties op het gebied van export.

De locatie van de nieuwe vestiging, op het industrieterrein Bijsterhuizen, ligt nabij de uitvalswegen richting Oost-Europa. Het totale terrein omvat ca. 15.000 m2 waarop thans zo’n 300 trucks en een aantal bussen staan. De doelstelling van de nieuwe vestiging is om een dermate hoge omloopsnelheid te genereren dat de huidige oppervlakte voor de nabije toekomst voldoende is. De nabijheid van de vestiging Scania Nijmegen verzekert, indien noodzakelijk, het Used Trucks centre van de technische ondersteuning. Verder is men aangesloten op alle Scania supportsystemen die voor een adequate opvolging van de trucks benodigd is. In Brussel beschikt het nieuwe centre over een dependance.

Contactgegevens:

Scania Used Vehicles Benelux

Bijsterhuizen 50-34

6604 LZ Wijchen

Tel. +31(0)70 4182470

E-mail: bnl.usedtrucks@scania.com