Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Sita plaatst order voor nog eens honderd nieuwe Scania’s

SITA blijft investeren in duurzaam wagenpark

Breda, 19 november 2010 – SITA, specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement, heeft onlangs een order geplaatst voor 100 nieuwe Scania’s.  Eerder dit jaar heeft Adriaan Visser, algemeen directeur van SITA Nederland al de sleutels van 40 nieuwe Scania’s mogen ontvangen. De order werd ondertekend onder toeziend oog van Fredrik Allard, directeur van Scania Production Zwolle, en José Badía, directeur van Scania Beers B.V. Met deze nieuwe order wordt de goede relatie tussen SITA en Scania en het gedeelde duurzaamheidsbeleid andermaal onderstreept. Alle voertuigen, voorzien van de nieuwste technologie op het gebied van milieu en economie, zullen nog dit jaar worden afgeleverd.

SITA zet naast betrouwbaarheid, duurzaamheid centraal bij al haar werkzaamheden en voert dit ook door in haar eigen bedrijfsprocessen. Mede door de inzet van deze Scania’s kan dit worden gerealiseerd.

De bestelde voertuigen zijn vanaf de tekentafel al voorzien van de modernste oplossingen om de impact van C02 te minimaliseren. Adriaan Visser: “Duurzaamheid zit in de genen van ons bedrijf. Wij blijven dan ook investeren in het duurzamer maken van onze eigen organisatie. Een duurzaam wagenpark is hierbij van essentieel belang. Niet voor niets hebben wij onlangs de Lean & Green Award ontvangen. Deze award wordt uitgereikt aan bedrijven die bewijzen alles te doen om het logistieke proces duurzamer te maken. Voor 2012 hebben wij de doelstelling om extra C02-reductie realiseren van minimaal 20%. Een onderdeel hiervan vormt het trainen van onze chauffeurs in ‘het nieuwe rijden’. Een chauffeurstechniek die tot wel 10% brandstof kan besparen”

Voldoen aan alle milieueisen

De nieuwe order bestaat uit een mix van specificaties die zowel in Nederland als België zal worden ingezet. De 2-, 3- of 4-assige chassis worden voorzien van 9 of 13 liter XPI motoren die voldoen aan de gestelde Euro5 norm. Deze geavanceerde motor herbergt hoogwaardige technologie waardoor zonder externe toevoegingen of hulpmiddelen wordt voldaan aan alle milieueisen. Een gedeelte van de bestelde voertuigen, die zijn bestemd voor huisvuilinzameling, hebben motoren die aan de nog strengere EEV-waarden voldoen.

Hierdoor zijn de voertuigen ook geschikt voor milieuzones van binnensteden. Vrijwel alle voertuigen zijn verder uitgerust met Scania Opticruise en Driver Support voor maximale ergonomie en minimale CO2- uitstoot. De honderd nieuwe Scania’s worden ondergebracht in hetzelfde Beneluxdekkend Reparatie- & Onderhoudscontract van de eerdere levering.

De nieuwe chassis worden uitgerust met een haakarm, portaalarm, kraan, kettingsysteem of een bak met laadklep. Daarnaast worden enkele 3-assige chassis uitgerust met een zij- of achterlader vuilnisopbouw ter verwerking van huisvuil of bedrijfsafval. De, eveneens met Opticruise uitgeruste, chassis met huisvuilopbouw zijn gedeeltelijk naloopassers om in de smallere straten van de binnensteden optimaal te kunnen manoeuvreren.

Maximale duurzaamheid

Scania Beers ontving in september jl. voor haar gehele dealernetwerk het onafhankelijke certificaat ‘ERKEND DUURZAAM’. Hiermee bevestigt het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, dat de audit verrichtte, dat alle dealers van Scania Beers in de filosofie en de processen van de onderneming maximale duurzaamheid nastreven.