Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Scania ontvangt voor haar gehele Nederlandse dealernetwerk het certificaat ‘Erkend Duurzaam’

Op 15 september jl. ontving José Badía, Managing Director van Scania Beers B.V., voor het gehele Scania dealernetwerk in Nederland, inclusief de distributeur, het certificaat 'Erkend Duurzaam'.

Het certificaat werd hem tijdens een officiële ceremonie uitgereikt door Koos Burgman, Algemeen Directeur van BOVAG. Het certificaat is een initiatief van BOVAG en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) die, middels een intensieve audit, een bedrijf beoordeelt op een structureel duurzame bedrijfsvoering. De unieke situatie waarin Scania Beers B.V. in één keer voor het gehele netwerk, van 46 vestigingen, gecertificeerd kon worden, schuilt hem in de door het bedrijf gehanteerde uniforme werkwijze. Alle dealers opereren volgens dezelfde routines en hanteren dezelfde uitgangspunten voor de lokale organisatie. De Scania Dealer Operating Standards zijn een onderdeel van deze uitgangspunten, die in de praktijk vrijwel naadloos aansluiten bij de criteria die het IvDM hanteert voor het predicaat Erkend Duurzaam.

Het Scania-dealernetwerk in Nederland omvat 41 dochtervestigingen van Scania Beers B.V. en 5 zelfstandige dealers c.q. servicesteunpunten die allen volgens dezelfde uitgangspunten opereren. Aangezien voor de distributeur, gevestigd in het hoofdkantoor te Breda, dezelfde criteria gelden is deze eveneens gecertificeerd.

“Wij zien deze certificering als een bevestiging van onze hoge kwaliteitseisen en onze vanzelfsprekende zorg voor de wereld om ons heen. Voor ál onze werkplaatsen gelden dezelfde uitgangspunten en eisen. Het mag voor onze klant niet uitmaken in welke werkplaats hij zijn voertuigen brengt. Daar moeten al zijn verwachtingen beantwoordt worden, of nog liever, overstegen”, aldus José Badía, Managing Director van Scania Beers B.V.

De basis voor deze organisatie is in de zestiger jaren gelegd toen het toenmalige Beers’ Zonen een netwerk van truckwerkplaatsen startte. Een doordachte centrale sturing werd vertaald naar lokale omstandigheden die, zeker in de beginjaren, voor elke werkplaats verschilden. Deze opzet van centraal opgestelde uitgangspunten gecombineerd met lokale verantwoordelijkheden bleek toen al zeer succesvol. In een reeks van jaren werd de Scania dealerorganisatie in een continuproces voortdurend verder verbeterd en uitgebreid. In 2001 stond de organisatie op een dermate hoog niveau dat Scania CV AB volledig eigenaar van Beers werd om de expertise van de Nederlandse organisatie ook elders in te zetten. De vooruitziende blik van vijftig jaar geleden heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen.

Scania Beers B.V. heeft op de zes deelgebieden van Duurzaam Ondernemen, te weten Inkoop, Bedrijfsvoering, Communicatie, Verkoop, Financiering en Personeel het bewijs geleverd maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen in alle geledingen van de bedrijfsvoering verankerd te hebben. De klant merkt dat als eerste; zo wordt in verkoopgesprekken altijd gezocht naar transportoplossingen die een minimale belasting van het milieu tot gevolg hebben.

Ook als werkgever heeft Scania Beers B.V.de zaken op orde. Duurzaam betekent in dat opzicht dat er aandacht is voor het welzijn van de medewerkers door goede arbeidsomstandigheden en toekomstperspectieven te bieden. Buiten het bedrijf neemt Scania Beers B.V. zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door de ondersteuning van diverse projecten.

Bij duurzaam ondernemen in het truckbedrijf draait het om aanbieden van duurzame transportoplossingen. De steeds groeiende vraag naar voertuigen met een lage CO2-uitstoot en laag brandstofverbruik kan met het huidige Scania-programma uitstekend worden ingevuld. Als geen ander informeert Scania Beers B.V. klanten over de mogelijkheden van schoon en duurzaam transport. Daarbij denken we verder dan de auto’s die we nu afleveren; in de werkplaatsen worden de voertuigen op een duurzame manier onderhouden en wordt gewerkt met duurzame materialen.