You seem to be located in .

Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.

Smart Dash paver jaunas perspektīvas kravas auto vadītājiem

Uzzināt vairāk

Produkti

Pasaulei steidzami ir jānojauc korelācija starp pieaugošajām transporta prasībām un pieaugošajām oglekļa emisijām, troksni, sastrēgumiem un negadījumiem. Tāpēc mēs pētām, izstrādājam un veicinām ilgtspējīgus risinājumus tīrākam un drošākam cilvēku un preču transportam. 

 

Izvēloties kādu no pielāgotajām smagajām kravas automašīnām, autobusiem un jaudas risinājumiem, mūsu klienti var veidot dažādus rentablus, zemu oglekļa emisiju risinājumus.

Kravas automašīnu sērijas

Jaudas risinājumi

Atribūti