You seem to be located in .

Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.

Smart Dash paver jaunas perspektīvas kravas auto vadītājiem

Uzzināt vairāk

Atjaunojamās degvielas

Labākā iespēja

Elektrifikācija ieņem arvien svarīgāku lomu transporta ilgtspējības nodrošināšanā, taču ar to vien nevar panākt nepieciešamo dekarbonizāciju. Ilgtspējīgas biodegvielas bieži vien ir gan izmaksu, gan CO2 emisiju ziņā efektīvs risinājums — un dažkārt arī vienīgā dzīvotspējīgā iespēja dažiem transporta lietojumiem un tirgiem. 

Scania izstrādā un nodrošina tirgū vislielāko tādu motoru piedāvājumu, kas var darboties ar fosilās degvielas alternatīvām, piemēram biodīzeļdegvielu, HVO un sašķidrināto vai saspiesto biogāzi. Visi mūsu Euro 5 un 6 motori var darboties ar hidrogenētu augu eļļu (HVO), bet gandrīz visi mūsu transportlīdzekļi var darboties ar biodīzeļdegvielu (FAME). Mēs esam veidojuši šo piedāvājumu vairāk nekā 25 gadus.

 

Transporta nozarē biodegviela var sniegt gandrīz tūlītēju ieguldījumu dekarbonizācijas procesā. Saskaņā ar pētījumu, ko nesen veica "Stokholmas Vides institūts, biodegvielas ir ļoti svarīgas, lai nākamajās desmitgadēs dekarbonizētu lielas noslodzes transportlīdzekļus gan jaunos, gan esošajos transportlīdzekļus parkos.

 

Strauji pieaug biogāzes piegāde transporta sektoram, sadalei galvenokārt izmantojot esošo gāzes infrastruktūru, kas padara pāreju no dabasgāzes uz biogāzi ērtu un izmaksu ziņā efektīvu. Scania cieši sadarbojas ar saviem partneriem enerģētikas nozarē, lai palielinātu biogāzes pieejamību klientiem. 

CO2 samazināšanas rādītāji

CO2 samazinājums mainīsies atkarībā no degvielas kvalitātes, kā arī dažādām braukšanas vidēm un lietojumiem.
Tāpēc mēs norādām CO2 samazinājuma intervālu un pēc tam pievienojam tipiskāko samazinājuma vērtību ar zemsvītras piezīmi, kā parādīts tālāk:
“CO2 samazinājums salīdzinājumā ar dīzeļdegvielu atbilstoši ietekmei procesā no ieguves līdz patēriņam.”


Sniedzot vispārīgu informāciju par dažādām Scania alternatīvām fosilās degvielas iekšdedzes motoriem, mēs izmantojam šos skaitļus: 

 

Biodīzeļdegviela (FAME):         50–80%, parasti 60%

HVO:                              50–90%, parasti 83%*

Biogāze (metāns):     50-90%, parasti 80%*

 

* no izejvielām, kuru pamatā ir atkritumi

HVO

HVO var iegūt no dažādiem avotiem, piemēram, izlietotas eļļas, rapšu eļļas, gatavošanai izlietotas eļļas un dzīvnieku izcelsmes taukiem. Šo enerģijas avotu izmantošanai ir liela ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumiem.

 

Samazinājuma līmenis: 50–90%, parasti aptuveni 83%.*

 

* C02 samazinājums salīdzinājumā ar dīzeļdegvielu atbilstoši ietekmei procesā no ieguves līdz patēriņam. 

Biodīzeļdegviela/FAME

Biodīzeļdegviela: ilgtspējīga

biodīzeļdegviela galvenokārt tiek izmantota iekļaušanai dīzeļdegvielas sastāvā vai tīrā 100% veidā.

 

Samazinājuma līmenis: 50–80%, parasti aptuveni 60%.*

 

* C02 samazinājums salīdzinājumā ar dīzeļdegvielu atbilstoši ietekmei procesā no ieguves līdz patēriņam. 

Biometāns

Biometānu var iegūt no vairākiem avotiem, un ilgtspējīgākā un izmaksu ziņā efektīvākā ieguves metode ir vietējo notekūdeņu vai organisko atkritumu izmantošana. Dažu atkritumu veidu, piemēram, kūtsmēslu, izmantošana ir ļoti ilgtspējīgs un aprites principam atbilstošs risinājums, kas varētu samazināt CO2 emisijas pat par vairāk nekā 100%. Biogāze sastāv no tādām pašām molekulām kā dabasgāze, tomēr biogāze ir atjaunojama, bet dabasgāze — fosila. Abas var izmantot vienlaicīgi.


Samazinājuma līmenis: 50–90%, parasti aptuveni 80%*

 

* C02 samazinājums salīdzinājumā ar dīzeļdegvielu atbilstoši ietekmei procesā no ieguves līdz patēriņam. 

Hibrīds

Hibrīds ir elektriskās piedziņas un tradicionālā iekšdedzes motora kombinācija. Tas ievērojami samazina degvielas patēriņu, kas savukārt samazina arī CO2 emisiju apjomu. Tāpat arī tiek samazināts troksnis, kas nodrošina hibrīdajam transportlīdzeklim īpašas priekšrocības, piemēram, atļauju braukt pilsētās agrā rītā, vēlā vakarā vai naktī.

Piegāde mazāk noslogotas satiksmes laikā sniedz vairākas citas priekšrocības, proti, palielina efektivitāti, samazina braukšanas ilgumu, nodrošina labākus darba apstākļus transportlīdzekļu vadītājiem un arī palielina transportlīdzekļa lietošanu.

 

No elektrotīkla uzlādējamā versija sniedz iespēju sākt dienas režīmu elektroniskajā režīmā — ar pilnu uzlādi. Pēc tam papildu uzlādi var veikt autovadītāju darba maiņas laikā, piemēram, kamēr kravas automašīna ir novietota iekraušanai vai izkraušanai vai kamēr autovadītāji atpūšas.

 

Hibrīds nodrošina degvielas ietaupījumu parasti par 15–40% atkarībā no specifikācijas un darbības veida. Tā, protams, tiek ietaupīta nauda un arī samazinātas CO2 emisijas. Izmantojot arī atjaunojamo degvielu, piemēram, biodīzeļdegvielu/FAME vai HVO, CO2 ietaupījums būs vēl lielāks, pat vairāk nekā 90%* salīdzinājumā ar fosilo dīzeļdegvielu.

 

* C02 samazinājums salīdzinājumā ar dīzeļdegvielu atbilstoši ietekmei procesā no ieguves līdz patēriņam.