You seem to be located in .

Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.

Zaļais finansējums

Scania Finans zaļā finansējuma risinājumi ir pieejami, iegādājoties elektrisko transportlīdzekli vai uzlādes staciju

Uzzināt vairāk

OFICIĀLS PAZIŅOJUMS

Nevilcinieties sazināties ar mums, ja jums radušies kādi jautājumi saistībā ar mūsu juridisko saturu.

Noteikumi: Scania CV AB (publ), turpmāk saukts par „uzņēmumu Scania”, ir šīs vietnes un, ja vien nav norādīts citādi, visa tās satura īpašnieks.

Piekļūstot šai vietnei un izmantojot to, jūs piekrītat šeit aprakstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ņemiet vērā, ka uzņēmums Scania jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs mainīt šos noteikumus un nosacījumus. Tāpēc uzņēmums Scania jums iesaka tos regulāri pārskatīt.

Šie noteikumi un nosacījumi pēdējo reizi ir pārskatīti 2009. gada 1. jūlijā.

Ja konstatēts, ka kāds no šiem noteikumiem ir nelikumīgs, nederīgs vai tiek atcelts, atlikušo noteikumu derīgums un spēkā esamība nekādi nemainās un nemazinās.

Lietošana

Šīs vietnes saturu drīkst izmantot saskaņā ar licenci Creative Commons 3.0. Tas nozīmē, ka jūs drīkstat apskatīt, kopēt, drukāt un izplatīt jebkuru dokumentu, ko uzņēmums Scania šeit publicējis, ja tas nav paredzēts paša satura komercializēšanai, ja saistībā ar dokumentu izplatīšanu tiek norādīta atsauce uz uzņēmumu Scania, kā arī ja saturā tiek saglabāti visi paziņojumi par autortiesībām un citām īpašumtiesībām.

Neko no šīs vietnes satura nedrīkst mainīt, pārsūtīt, licencēt, nodot vai pārdot, ja vien iepriekš nav saņemta rakstiska piekrišana no uzņēmuma Scania.

Prečzīmes un autortiesības

Visas šajā vietnē esošās prečzīmes, zīmoli, logotipi, teksti, attēli un programmatūra, ja vien nav norādīts citādi, ir uzņēmuma Scania vai tās filiāļu īpašums, un tos aizsargā intelektuālā īpašuma tiesību likumi.

Jebkāda zīmolu, logotipu, tekstu, attēlu un programmatūras lietošana ir aizliegta, ja vien nav atļauta saskaņā ar iepriekš minēto.

Jebkādu šīs vietnes materiālu neautorizēta lietošana vai izplatīšana atbilstoši piemērojamajiem likumiem var tikt pakļauta administratīvām, kā arī kriminālām sankcijām. Uzņēmums Scania ir tiesīgs izmantot savas intelektuālā īpašuma tiesības pilnā mērā.

Informācijas politika

Šajā serverī esošā informācija ir sniegta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādām garantijām, ne izteiktām, ne ietvertām, tostarp, bet ne tikai, ietvertām garantijām par pieprasījumu, atbilstību noteiktam mērķim vai tiesību nepārkāpšanu.

Uzņēmums Scania negarantē šajā vietnē sniegtās informācijas precizitāti un pilnību.

Uzņēmumam Scania nav pienākuma atjaunināt šajā vietnē sniegto informāciju vai materiālus. Informācijas izmaiņas var tikt veiktas jebkurā laikā un bez brīdinājuma, un tās tiks ietvertas jaunos šīs vietnes izdevumos.

Uzņēmums Scania nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par jebkuriem zaudējumiem, tiešiem vai netiešiem, soda, nejaušiem, speciāliem, izrietošiem vai citiem zaudējumiem, kas jebkādā veidā radušies šīs vietnes vai tās satura lietošanas vai lietošanas nevarēšanas dēļ, vai jebkādā saistībā ar to, ne pamatojoties uz līgumu, ne civiltiesību pārkāpumu, ne atbildību neatkarīgi no vainas vai kā citādi, pat ja uzņēmums ir bijis brīdināts par šādu zaudējumu iespēju.

Citas vietnes

Šī vietne var saturēt saites uz citām vietnēm, kas pieder trešām personām. Tomēr šo saišu esamība ir domāta apmeklētāju ērtībām, un uzņēmums Scania neuzņemas nekādu atbildību par attiecīgo vietņu saturu, informācijas precizitāti vai konfidencialitātes atbilstību.

Konfidencialitātes politika

Uzņēmums Scania ciena personas datu konfidencialitāti un neapkopo un neizmanto personas datus, ja vien attiecīgā persona nav uzņēmumam Scania brīvprātīgi sniegusi šādu atļauju. Lūdzu, dariet mums zināmu, ja nevēlaties, lai tiktu vākti jūsu dati.

Uzņēmums Scania ievēro valsts datu aizsardzības likumus, kas kontrolē datu lietošanu un vākšanu. Jūsu vārdu, e-pasta adresi un pasta adresi var nodot trešām personām, lai varētu atbildēt uz jūsu pieprasījumiem. Pretējā gadījumā dati tiks izmantoti tikai, lai sekotu līdzi tirdzniecībai un izstrādājumu attīstībai.

Ja vien iepriekš nav norādīts citādi, nekādi dati netiek pārdoti vai kopīgoti ar trešām personām.

Kontaktinformācija

Ja jums radušies kādi jautājumi saistībā ar noteikumiem vai īpaši ar konfidencialitātes politiku, lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums.