Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Възобновяеми горива

Най-добрият вариант

Електрификацията става все по-важен инструмент за повишаване на устойчивостта на транспорта, но не може да постигне необходимата декарбонизация сама. Устойчивите биогорива често са ефективно решение както по отношение на разходите, така и по отношение на CO2 – и понякога единствената жизнеспособна опция за някои транспортни приложения и пазари. 

Scania разработва и предоставя най-голямото портфолио от двигатели на пазара, които могат да работят с алтернативи на изкопаемите горива, като например биодизел, HVO и втечнен или сгъстен биогаз. Всички наши двигатели Euro 5 и 6 могат да работят на хидрогенирано растително масло (HVO), а почти всички наши превозни средства могат да работят на биодизел FAME. Разработваме това портфолио повече от 25 години.

 

В транспортния сектор биогоривата могат да допринесат за декарбонизацията почти незабавно . Според скорошно проучване на Стокхолмския институт по околна среда биогоривата са жизненоважни за декарбонизирането на тежкотоварния транспорт през следващите десетилетия, както при закупуване на нови, така и за флийтове в движение.

 

Доставката на биогаз за транспортния сектор се увеличава бързо, като се използва главно съществуващата газова инфраструктура за разпределение, което прави прехода от природен газ към биогаз плавен и икономически рентабилен. Scania работи в тясно сътрудничество с нашите партньори в енергийния сектор, за да увеличи наличността на биогаз за нашите клиенти. 

Данни за намаляване на CO2

Намаляването на CO2 ще варира в зависимост от качеството на горивото, както и от различните среда на шофиране и приложения.
Затова представяме интервал за намаляване на CO2 и след това добавяме по-типичен случай , както е показано по-долу:
„Намаляване на CO2 в сравнение с дизела от гледна точка на жизнения цикъл на горивото.“


При общата ни комуникация относно различните алтернативи на Scania при дизелови горивни двигатели използваме тези данни: 

 

Биодизел – FAME:         50 – 80%, обикновено 60%

HVO:                              50 – 90%, обикновено 83%*

Биогаз (метан):     50 – 90%, обикновено 80%*

 

*от отпадъчни суровини

HVO

HVO може да се произвежда от различни източници – като отпадъчни масла, рапично масло, отработено олио за готвене или отпадъци от животинска мас. Използването на тези източници на енергия има голямо влияние върху общото спестяване на парникови газове.

 

Процент на намаляване: нормално между 50 – 90%, обикновено около 83%.*

 

*Намаляване на C02 в сравнение с дизела от гледна точка на жизнения цикъл на горивото. 

Биодизел/FAME

Биодизел: предлагането на устойчив

биодизел основно се използва за ниско смесване с дизел или в чиста форма 100%.

 

Процент на намаляване: нормално между 50 – 80%, обикновено около 60%.*

 

*Намаляване на C02 в сравнение с дизела от гледна точка на жизнения цикъл на горивото. 

Биометан

Биометанът може да се произвежда от различни източници, а най-устойчивият и икономически рентабилен начин е използването на местните отпадъчни води или органични отпадъци. Използването на някои видове отпадъци, като напр. тор, е напълно устойчиво и съгласно целия кръговрат, което може дори да доведе до намаляване на CO2 с повече от 100%. Биогазът се състои от същите молекули, както природният газ, но биогазът е възобновяем, а природният газ е изкопаем. Двете могат да се използват паралелно.


Процент на намаляване: нормално между 50 – 90%, обикновено около 80%*

 

*Намаляване на C02 в сравнение с дизела от гледна точка на жизнения цикъл на горивото. 

Хибридно задвижване

Хибридът е с комбинация от електрическо задвижване и традиционен горивен двигател. Това значително понижава разхода на гориво, което на свой ред води до по-ниски емисии на CO2. Това също така понижава шума, което може да осигури на хибридния автомобил специални предимства, като разрешение за движение в градове рано сутрин, късно вечер или през нощта.

Доставките извън пиковите часове осигуряват няколко други предимства като повишена ефективност, намаляване на продължителността на шофиране, по-добри условия на работа за шофьорите и също така увеличава експлоатацията на автомобила.

 

Plug-in версията дава възможност да започнете работния си ден в електрически режим – напълно зареден. Защото може да бъде извършено безплатно зареждане също и по време на работната смяна на шофьора, например, докато е паркиран за товарене и разтоварване или докато е в почивка.

 

Хибридът позволява икономия на гориво от обикновено 15 – 40% в зависимост от спецификацията и вида на работа. Това, разбира се, спестява пари, но също така намалява емисиите на CO2. Чрез използването на възобновяемо гориво, като например биодизел/FAME или HVO, редуцирането на CO2 ще бъдат още по-високи, дори над 90%* в сравнение с експлоатацията на изкопаем дизел.

 

*Намаляване на C02 в сравнение с дизела от гледна точка на жизнения цикъл на горивото.