Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Свързаност

Свързаността ще бъде ключът

Цифровата свързаност и споделянето на данни са ключови фактори за устойчив транспорт. Като позволяват координацията и управлението на цели системи, свързаните и автономните автомобили могат да подобрят ефективността и безопасността, както и значително да намалят емисиите на CO2.

Транспортът е една от индустриите, където развитието на свързаността се движи най-бързо. Предимствата на технологията са очевидни, като се има предвид, че рентабилността на сектора разчита на ефективни потоци.

 

Инвестицията на Scania в свързаност и споделяне на данни ни дава ценна информация за нуждите на нашите клиенти и как те използват нашите продукти и услуги и правят транспортните превози по-ефективни. Свързаността чрез телематични устройства, сензори в автомобилите, мобилни устройства и други предоставя на автопарковете богата информация за това как се държи камионът и може да им покаже, когато камионът работи извън нормалните параметри.

 

Като използва данни в реално време от повече от 430 000 свързани превозни средства, Scania разработи услуги, които намаляват разхода и емисиите на CO2 и увеличават експлоатационното време на автомобила, с договори, персонализирани за всеки камион въз основа на данни от потребителите в реално време. Резултатът е по-малко и по-кратки спирания, по-малко отпадъци от ненужна смяна на маслото и до два дни по-малко време на престой на автомобил годишно.

 

В не толкова далечното бъдеще вероятно ще видим автономни камиони, които се управляват сами, и превозни средства, които комуникират директно помежду си, докато работят. По този начин едно превозно средство може да предупреди друго зад него за препятствие на пътя или силна буря.

Услуги за водачи

Scania предоставя услуги за обучение и наставничество на водачи на своите пазари по целия свят в продължение на много години. Междувременно броят на свързаните превозни средства, които използват бордови компютри за безжично изпращане на информация до системи за управление на автопаркове, също непрекъснато нараства. Днес Scania комбинира инструментите, налични в свързаните превозни средства, с услугите на компанията за обучение и наставничество на водачи. Резултатът е услугите за водачи на Scania.

 

Новите инструменти, налични в свързаните превозни средства, дават възможност за събиране на данни за ежедневните техники на шофиране на отделния водач. След това наставникът анализира данните заедно с водача по телефона, като идентифицира области за подобрение, например места на спиране и движение по инерция. Данните на водача освен това се сравняват анонимно с тези на други водачи, за да се добие представа за подобренията, които могат да се направят.

Интелигентна добивна промишленост

Scania изпълнява пилотен проект, в който целият транспортен поток при минна дейност се измерва въз основа на избрани ключови показатели за изпълнение. Данните се изпращат безжично всяка секунда от камионите в производствения поток към полевия сервиз на Scania. Сервизът е отговорен за постигане на договорните цели, свързани с количеството транспортиран материал и обема на експлоатационното време на превозното средство. По този начин ключовите решения, които засягат работата на мината, могат да се вземат в реално време. Това е първата стъпка към оценяване на транспортните услуги по отношение на тяхната ефективност и производствените обеми, които те произвеждат в логистичен поток, а не по отношение на инвестиционните разходи.