Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units
Financiering en verzekering

FINANCIERING

FLEXIBELE OPLOSSINGEN, MEER WINST

Met onze specialistische kennis van risico's en restwaarde in de transportbranche weten we hoe de cijfers van invloed zijn op uw bedrijf. Daarom kunnen we de juiste financiële producten voor u aanbevelen, optimaal afgestemd op de belastingen en wettelijke voorwaarden van uw land.

Scania Financial Lease
Scania Operationele Lease
Scania Financial Rent
Feiten
Voordelen

Scania Financial Services is juridisch eigenaar van het voertuig en u bent economisch eigenaar van het voertuig. U betaalt vaste leasetermijnen voor een overeengekomen duur en aan het einde van de leaseperiode heeft u de mogelijkheid het voertuig te kopen als u ingaat op de aankoopoptie van maximaal 15%.

• Bijkomende kredietbron
• Vrijwaring bedrijfskapitaal
• Voertuig wordt weergegeven als een bedrijfsmiddel op de balans
• Belasting voordeel ; afschrijvingen zijn fiscaal aftrekbaar van de vennootschapsbelasting
• Voorfinanciering BTW ; de leasingmaatschappij betaalt de volledige factuur inclusief BTW aan de leverancier en u betaalt BTW gespreid over de leaseperiode
• Andere Scania services kunnen worden geïntegreerd

Feiten
Voordelen

Scania Financial Services is juridisch- en economisch eigenaar van het voertuig. U betaalt vaste leasetermijnen voor het gebruik van het voertuig en dit voor een overeengekomen duur. Contractueel is er geen aankoopoptie voorzien en levert u het voertuig terug in. De maandelijkse huurfacturen worden als bedrijfskosten geboekt in de resultatenrekening en het goed wordt niet in de balans opgenomen.

• Verruiming ontleencapaciteit van uw bedrijf
• Vrijwaring bedrijfskapitaal
• Huurgelden zijn aftrekbaar van de belastbare winsten
• Voertuig wordt niet weergegeven als een bedrijfsmiddel op de balans. De maandelijkse huurfacturen worden als bedrijfskosten geboekt in de resultatenrekening
• Voorfinanciering BTW ; de leasingmaatschappij betaalt de volledige factuur inclusief BTW aan de leverancier en u betaalt enkel BTW op het bedrag dat wordt afgeschreven en gespreid over de leaseperiode.
• Geen restwaarde risico
• Scania Financial Services schrijft het voertuig af naar marktwaarde. U kan het voertuig altijd overnemen aan een marktconforme prijs. U maakt geen verlies als u dit niet doet.
• Andere Scania services kunnen worden geïntegreerd
 

Feiten
Voordelen

Scania Financial Services is juridisch- en economisch eigenaar van het voertuig. U betaalt vaste leasetermijnen voor een overeengekomen duur en aan het einde van de leaseperiode heeft u de mogelijkheid het voertuig te kopen als u ingaat op de aankoopoptie van 16%. De maandelijkse huurfacturen worden als bedrijfskosten geboekt in de resultatenrekening en het goed wordt niet in de balans opgenomen.

• Verruiming ontleencapaciteit van uw bedrijf
• Vrijwaring bedrijfskapitaal
• Huurgelden zijn aftrekbaar van de belastbare winsten
• Voertuig wordt niet weergegeven als een bedrijfsmiddel op de balans. De maandelijkse huurfacturen worden als bedrijfskosten geboekt in de resultatenrekening
• Voorfinanciering BTW ; de leasingmaatschappij betaalt de volledige factuur inclusief BTW aan de leverancier en u betaalt BTW gespreid over de leaseperiode
• Andere Scania services kunnen worden geïntegreerd
 

"Scania Financial Services biedt een product op maat dat voldoet aan onze strategische visie."

Jan Tromp

Eigenaar van Jan Tromp Transport