Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

DATATOEGANG

Fleet Management

NAADLOZE INTEGRATIE

Met het Data Access-pakket kunt u data van Scania integreren met telematica van andere fabrikanten.

Met ons Data Access-pakket kan data worden geïntegreerd met bestaande systemen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de data van het 'connected' voertuig.

Dit is een prima alternatief voor klanten met een gemengd wagenpark die al andere telematicasystemen gebruiken.

  • Biedt toegang tot volledige wagenparkdata in een gestandaardiseerde indeling.
  • Maakt integratie met bestaande systemen mogelijk.
  • Ontvang updates van uw voertuigen met gedefinieerde intervallen (van 1, 5 of 10 minuten).
  • Alle nieuwe Scania voertuigen zijn voorbereid met de hardware*.

Met het Data Access-pakket kunt u toegang krijgen tot voertuigdata in overeenstemming met de externe FMS-standaard** (rFMS).

Neem contact op met uw lokale Scania dealer voor meer informatie over het Data Access-pakket en hoe u ermee aan de slag kunt.

 

 

* Scania voert een actief beleid ten aanzien van productontwikkeling en -verbetering. Daarom behoudt het bedrijf zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bovendien zijn bepaalde producten en services mogelijk niet op alle lokale markten verkrijgbaar vanwege nationale wetten of EU-vereisten. Neem voor verdere informatie hierover contact op met uw dealer.
** Een nieuwe, door toonaangevende vrachtwagen-, bus- en touringcarfabrikanten overeengekomen webservicestandaard die het eenvoudig maakt om toegang te krijgen tot online voertuigdata, ongeacht het voertuigmerk. www.fms-standard.com