Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN EN ELEKTRIFICATIE

Een stille revolutie

In de ontwikkeling van motoren zijn enorme stappen gemaakt. Daarom zijn we er trots op dat wij oplossingen voor duurzaam rijden kunnen bieden zonder dat hierbij is ingeleverd op de prestaties. De realiteit is zelfs dat u niet eens een verschil in efficiëntie zult merken, terwijl de aarde u dankbaar zal zijn. Welkom in het tijdperk van duurzaam transport.

HVO

HVO, oftewel 'gehydrogeneerde plantaardige olie' is een hoogwaardige biologische dieselbrandstof die op een moderne manier is geproduceerd en die goed verkrijgbaar is, geen problemen veroorzaakt voor de motoren en de apparatuur voor uitlaatgasnabehandeling en die de CO2-uitstoot vermindert.

HVO kan worden vervaardigd uit verschillende bronnen, zoals afgewerkte olie, koolzaadolie, palmolie en dierlijke vetten. Het gebruik van deze energiebronnen is van grote invloed op de totale vermindering van broeikasgassen. Vergeleken met standaarddiesel kan bij een optimale CO2-reductie een vermindering van de CO2-uitstoot van maar liefst 90% worden bereikt.

Biodiesel

Biodiesel (of FAME, wat staat voor Fatty Acid Methyl Ester oftewel vetzuurmethylester) kan worden gewonnen uit diverse bronnen, zoals koolzaad, planten en afgewerkte spijsolie. Biodiesel heeft ook het voordeel dat het vloeibaar is en in grote hoeveelheden beschikbaar is.

Duurzame biodiesel wordt voornamelijk gebruikt om te mengen met diesel of om in een pure 100%-vorm te worden toegepast. Vergeleken met standaarddiesel kan bij een optimale CO2-reductie een geschatte vermindering van de CO2-uitstoot van maar liefst 85% worden bereikt.

Biogas

Biogas kan worden geproduceerd uit een aantal bronnen, maar de meest rendabele en duurzame methode is het gebruik van lokaal rioolwater of afval. Biogas bestaat uit hetzelfde molecuul als aardgas (methaan), maar biogas is hernieuwbaar en aardgas is een fossiele brandstof. De twee kunnen naast elkaar worden gebruikt.

Vloeibaar aardgas/vloeibaar biogas (LNG/LBG) is methaangas dat is afgekoeld naar vloeibare toestand. De volumetrische energie-inhoud in LNG vergeleken met diesel bedraagt 1:1,7. Vergeleken met standaarddiesel kan bij een optimale CO2-reductie een geschatte vermindering van de CO2-uitstoot van wel 90% worden bereikt.

Aardgas

Aardgas is een methaangas dat wordt onttrokken aan lagen in de aardkorst. Het wordt gewonnen uit aparte gasvelden of bij het winnen van olie. Aardgas is een fossiele brandstof. Omdat het molecuul methaan slechts één atoom koolstof bevat, is de uitgestoten hoeveelheid CO2 tijdens de verbranding geringer dan bij een standaarddieselmotor.

Aardgas en biogas kunnen naast elkaar worden gebruikt. Vergeleken met standaarddiesel kan bij een optimale CO2-reductie een geschatte vermindering van de CO2-uitstoot van maximaal 15% worden bereikt.

Bio-ethanol

Bio-ethanol is momenteel de meest gebruikte biobrandstof voor transport. Het is ook de brandstof die zeer waarschijnlijk in de toekomst in zowel grote als duurzame volumes beschikbaar blijft. Een belangrijk voordeel is dat het vloeibaar is en in grote volumes wereldwijd verkrijgbaar is.

De brandstof kan worden geproduceerd uit diverse grondstoffen, zoals suikerriet, tarwe en mais. Ook zetmeel of afvalstoffen met een hoog suikergehalte, zoals cellulose of brood, kunnen worden gebruikt. Bovendien is bio-ethanol betrekkelijk gemakkelijk te produceren, zelfs op kleine schaal. Vergeleken met standaarddiesel kan bij een optimale CO2-reductie een geschatte vermindering van de CO2-uitstoot van maximaal 90% worden bereikt.

Hybride

Een hybridevoertuig rijdt op elektrische stroom in combinatie met een biobrandstof. Dit verlaagt het brandstofverbruik aanzienlijk, wat weer leidt tot lagere emissies. Ook wordt hierdoor minder lawaai geproduceerd. Het hybridevoertuig heeft daardoor speciale voordelen, zoals 's ochtends vroeg, 's avonds laat of 's nachts door de stad kunnen rijden.

Leveringen buiten de spitsuren leveren verschillende voordelen op, zoals kortere rijtijden, lager brandstofverbruik en lagere CO2-emissies. Bovendien kan hierdoor het voertuig vaker worden ingezet. Vergeleken met standaarddiesel kan bij een optimale CO2-reductie een vermindering van de CO2-uitstoot van maar liefst 90% worden bereikt.

Plug-in hybride

Een plug-in uitvoering wil zeggen dat de vrachtwagen te allen tijde, compleet opgeladen, klaar is voor gebruik. Als er dan extra moet worden opgeladen, kan dit ook gewoon tijdens werkuren, wanneer de vrachtwagen stilstaat om te worden in- of uitgeladen, of wanneer de chauffeur pauze houdt.

De combinatie van elektrische aandrijflijn en traditionele motor verlaagt het brandstofverbruik, wat tot minder uitstoot en minder geluid leidt. Hybride betekent dat de CO2-uitstoot ruim 90% lager is dan bij een gewone diesel (met een combinatie hybride en HVO).

Map

Laten we zaken doen

De dichtstbijzijnde dealer zoeken

Scania Assistance

We zijn er om u te helpen – 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Bel ons nu
+32 (0)22 64 00 00
De dichtstbijzijnde dealer zoeken