Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

Scania services: de sleutel tot optimale totale be­drijfs­kos­ten

• Scania One – een digitaal verkoopkanaal voor services
• Fleet Care – laat Scania uw wagenpark beheren en de effectieve gebruikstijd ervan verhogen
• Bijgewerkte CCAP met Pulse & Glide – brandstofbesparende cruisecontrol
• Flexibel onderhoud zorgt altijd voor de juiste service aan de klant, gebaseerd op gebruik en omstandigheden
• Eigendom zonder kopzorgen ondersteund door Scania’s services

Of ze nu één of honderden trucks gebruiken, het belangrijkste voor afnemers van trucks die op zoek zijn naar optimale totale bedrijfskosten is de service. Hieronder valt de fysieke service die wordt geleverd in de Scania-werkplaatsen, maar ook de digitale service die wordt verleend via connectiviteit. Scania One is het meest recente voorbeeld van de manier waarop Scania vooroploopt met digitalisering om klanten te helpen hun winstgevendheid te realiseren.

“De slimme diensten die bedrijfsvoering en eigendom ondersteunen zijn van essentieel belang voor het realiseren van duurzame winstgevendheid, ongeacht de toepassing die u gebruikt en de bedrijfsomstandigheden waar u mee te maken hebt,” aldus Björn Fahlström, Vice President, Product Management, Scania Trucks.

“In de concurrerende omgeving van vandaag de dag komen de transportbedrijven die onze service verkiezen als winnaar voor de dag omdat zij op alles kunnen vertrouwen, van een hogere effectieve gebruikstijd tot aan verbeterde kostenbeheersing en een betere nachtrust.”  

Digitaal ver­koop­ka­naal

Scania One is een digitaal verkoopkanaal dat snelle en gemakkelijke toegang biedt tot Scania’s service-aanbod. Scania One maakt gebruik van software van Ericsson waarmee, via Android-tablets, een naadloze integratie en verlening van zowel Scania’s eigen diensten als die van derden mogelijk wordt.

“Scania One is een indicatie hoe de gedigitaliseerde vervoersindustrie van morgen eruit zal zien,” aldus Anders Dewoon, Hoofd Advanced Business Solutions, Connected Services, Scania Trucks.
“Door digitale integratie met Scania eenvoudig te maken, verhogen we de waarde van de investeringen van de klant en scheppen we de voorwaarden die nodig zijn voor duurzame winstgevendheid.”

Scania One zal aanvankelijk functies bevatten zoals Scania Fleet Management, een systeem voor realtime follow-up en analyse ter ondersteuning van transportbedrijven op gebieden als voertuigplanning, locatiegegevens en servicebehoeften. Andere voorbeelden van apps zijn Scania Assistance en Check Before Drive, een digitale merkonafhankelijke controlelijst om na te lopen voordat de chauffeur de weg op gaat. De eerste markt waar Scania One geïntroduceerd zal worden is Duitsland.

Er zijn momenteel meer dan 260.000 Scania connected vehicles op de weg. Hoewel ze een belangrijke bron van kennis voor Scania zijn, is het echte voordeel de toegevoegde waarde voor de klant. De snelle digitalisering van de transport- en automobielindustrie biedt steeds meer mogelijkheden om voertuigen toegankelijker te maken en de efficiency van het gebruik ervan te verhogen.

Scania One is volledig compatibel met de cloudgebaseerde platforms die de basis vormen van RIO, een dienst binnen Volkswagen Truck & Bus waarmee extra diensten aangeboden kunnen worden met een bredere toepassing.

Be­spa­rin­gen door middel van con­nec­ti­vi­teit

Een ander gebied waarop Scania een pionier binnen de branche was en ook vandaag de dag nog altijd een toonaangevende rol speelt, is dat van de digitale mogelijkheden voor het optimaliseren van het brandstofverbruik van voertuigen. Het is al jarenlang mede aan Scania’s Cruise Control with Active Prediction (CCAP)-systeem te danken dat Scania’s klanten minder geld kwijt zijn aan brandstof – iets dat aangetoond is in talrijke, door onafhankelijke journalisten uitgevoerde tests. Het systeem maakt gebruik van topografische kaartgegevens en GPS-technologie om de weg drie kilometer vooruit in kaart te brengen. Op basis van die gegevens kiest het systeem strategieën voor schakelen en snelheid die het laagst mogelijke brandstofverbruik opleveren.

De ingenieurs van Scania hebben in de nieuwste versie van het systeem meer mogelijkheden ingebouwd waarmee chauffeurs de werking van het systeem kunnen beïnvloeden en zij hebben de gebruikte algoritmen verder verfijnd zodat extra voordeel wordt gehaald uit functies zoals Eco-roll (wanneer het voertuig in de vrijstand verder rijdt) en Scania’s filosofie inzake lage toerentallen.

De veranderingen houden een nog efficiënter gebruik van de kinetische energie van het voertuig in op niet-vlakke wegen. In de laatste iteratie gebruikt de truck meer intelligentie om met een nog grotere precisie en in meer situaties te berekenen hoe hij kan profiteren van zijn eigen massa en de hoogteverschillen van de weg.
Een andere ontwikkeling is dat de truck nu kan voorspellen wanneer het zinvol is om af te dalen met een iets lagere snelheid dan eerder theoretisch haalbaar was. De truck kan Scania Eco-roll ook gebruiken om vaker en langer af te dalen, zonder de noodzaak van remmen en verspreiden van geaccumuleerde energie omdat de snelheid onderaan de heuvel te hoog is geworden. Het spreekt voor zich dat de chauffeur nooit zelf na hoeft te denken over deze strategische keuzes; de truck regelt alles zelf met onverbiddelijke precisie.

Pulse & Glide

Een andere verandering is dat Scania nu meer mogelijkheden biedt om het lagere-snelheidsbereik van het systeem aan te passen. De chauffeur kan nu, binnen bepaalde grenzen, bepalen hoe laag de truck zich in het snelheidsbereik bevindt in de standaard modus (met een snelheidsvermindering van minimaal twee procent). Dit sluit aan bij de vastgestelde behoefte bij chauffeurs om zelf de snelheid te verhogen met het gaspedaal. Ook wordt zo het risico tegengegaan dat chauffeurs ervoor kiezen het systeem niet te gebruiken.
Een derde vernieuwing met betrekking tot de manier waarop het systeem werkt in Scania’s nieuwe generatie trucks is dat het nu gebruik maakt van een principe dat Scania ‘Pulse & Glide’ noemt. In wezen houdt dit in dat de Eco-roll functie zelfs gebruikt kan worden op hellingen die onder normale omstandigheden niet steil genoeg zijn om de snelheid vast te houden. Door de snelheid te verhogen – Pulse – en de truck vervolgens te laten uitrollen – Glide – kan de totaaltijd dat het voertuig Eco-roll gebruikt aanzienlijk toenemen. Op geschikte trajecten is deze nieuwe functie alleen al goed voor een brandstofbesparing tot wel 0,5 procent.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het moeilijk is de exacte totale besparingen dankzij Eco-roll van Scania te bepalen. Dat komt omdat in de praktijk factoren zoals hoe steil de weg is en de afstand tussen de verschillende toppen en dalen een rol spelen. Onder min of meer normale omstandigheden echter zullen de besparingen altijd minimaal één procent bedragen en in sommige gevallen aanzienlijk meer. Scania’s eigen tests laten enkele voorbeelden van routes zien waar een brandstofbesparing van maximaal zeven procent gerealiseerd werd voor een 40-ton combinatie, zonder dat er al te veel tijd verloren ging.

Onderhoud met flexibele plannen

Als onderdeel van de introductie van afgelopen jaar is het Scania Contract met flexibele plannen ook in Europa geïntroduceerd. Deze revolutionaire service is uniek binnen de branche en houdt in dat de onderhoudsbehoeften van een truck volledig worden bepaald door het aantal gereden kilometers en de omstandigheden waaronder gereden is. De connectiviteitssoftware van de truck geeft automatisch aan wanneer een servicebeurt nodig is, en Scania zal vervolgens contact opnemen met de eigenaar om een geschikt tijdstip af te spreken voor de servicebeurt en eventueel ander preventief onderhoud.
“Dit is uiterst positief ontvangen,” aldus Lars Karlsson, Director Business Development, Parts & Services, Scania Trucks. “Deze service maakt onderhoudsbeurten op basis van kilometerstand of vaste tijdstippen overbodig en helpt het aantal dagen in de werkplaats terug te dringen, dagen waarop de truck niet gebruikt wordt en dus niets oplevert voor de eigenaar. Dit is een goed voorbeeld van de manier waarop samenwerking met Scania bijdraagt aan het optimaliseren van de totale bedrijfskosten van een transportbedrijf.”

Wa­gen­par­ken beheerd door Scania

Scania Fleet Care is een andere onderhoudsgerelateerde service die onlangs door Scania is geïntroduceerd. Zoals zoveel andere zaken bij Scania is de service schaalbaar omdat hij modulair is opgebouwd. Het basisconcept houdt in dat Scania de verantwoordelijkheid overneemt voor delen van het onderhoudsplan van de klant of het gehele plan. Het doel is om de totale effectieve gebruikstijd van het wagenpark van de klant te verhogen, terwijl daarnaast ook de kostenbeheersing en voorspelbaarheid worden verbeterd.
”Transportbedrijven realiseren zich dat Scania meer kennis van zaken heeft wat betreft onderhoudsplanning, terwijl hun speciale competentie en voornaamste belang gelegen is in het optimale gebruik van het voertuig,” aldus Karlsson. “Door de planning van zaken als onderhoud en preventieve maatregelen uit te besteden aan een Scania-specialist, bezorgen de bedrijven zichzelf stabiliteit en een hogere effectieve gebruikstijd.”

Meer zekerheid voor eigenaren

Scania hanteert als duidelijke filosofie dat Scania voor elke klant moet kunnen voldoen aan de eisen die hij stelt om het optimale rendement uit zijn investering te kunnen halen, door middel van maatwerkoplossingen die altijd producten én diensten omvatten. Dit vergt ook het een en ander van de klant en de verkoper; voordat er een definitief besluit valt, moet er een hele reeks voorwaarden en doelen geanalyseerd worden. Door niets als vanzelfsprekend te beschouwen – de specificaties van een eerdere Scania die door de klant ingeruild is worden bijvoorbeeld niet simpelweg gekopieerd – kan Scania voor een oplossing zorgen die optimaal is voor de unieke behoeften en omstandigheden van elke klant.

“Ongeacht de diensten die zijn opgenomen in een maatwerkoplossing, is ons doel ervoor te zorgen dat de klant zicht heeft op een prettige en voorspelbare eigendomsperiode,” aldus Björn Fahlström, Vice President, Product Management, Scania Trucks.
“Natuurlijk is het het beste om financiering en verzekering door Scania te laten verzorgen. Dit levert een partnerschap op waarin risico’s en uitdagingen samen worden aangepakt, en waarbij altijd, altijd het eindresultaat voor het bedrijf vooropstaat.”