Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

“Uptime” klant belangrijkste concurrentiewapen Scania

Voor de Zweedse truck-bouwer Scania is “uptime” van de klant het allerbelangrijkste. “Wij verkopen geen parts, wij verkopen doorlooptijd,” stelt Jan-Andries Oldenkamp, managing director van Scania Parts Logistics (Opglabbeek), dat als wereldwijde central warehouse fungeert. Ook binnen de Benelux zweert Scania bij klanten-service. Alle nieuwe initiatieven kunnen in het licht van het waarborgen van de activiteiten van de operaties van de klant gezien. Voor Evert Halvarsson, managing director Scania Benelux, verklaart die aanpak waarom Scania met 10,1% vorig jaar de hoogste EBIT in de sector neerzette.

Kortom, Scania stapt niet mee in de prijzenoorlog die de sector de jongste jaren teistert. Dat de concurrentie bikkelhard is, blijkt uit de evolutie van de EBIT bij de Zweedse truck-bouwer. Eind 2010 bedroeg die 16%. Sinds 2012 schommelt die rond de 10%. Op wereldvlak lijkt Scania intussen het ergste achter de rug te hebben. Met uitzondering van Rusland, doet Europa het momenteel zelfs behoorlijk goed. De truckbouwer blijft intussen wel zijn voorraden structureel afbouwen.

Naast de “customer first”-aanpak, spitst het bedrijf zich toe op de realisatie van een 120-tal voorrangsprojecten. Die situeren zich op technisch vlak (zoals de bouw van LNG-trucks of autonoom rijdende vrachtauto’s, …), maar andermaal op het verder opwaarderen van de dienstverlening ten behoeve van de klant. Voorbeelden zijn de uitbouw van een verhuuractiviteit, de doorontwikkeling van de fleet management-systemen of nog de bijsturing en optimalisatie van het netwerk.

“Voor 2015 mikt Scania in Europa op een marktaandeel van 15%. Momenteel doen we met 17,4% beter. Ook voor België mikken we op eenzelfde marktaandeel,” zo nog Halvarsson.

Momenteel bedraagt dat in België 13,6%. Dat is beduidend beter dan 2013 toen nog sprake was van 7%. In ons land doet België het vooral goed in de kleine (1-4 wagens, 16%) en middelgrote vloten (5 tot 50 wagens, 18%). In de grote vloten moet Scania vrede nemen met 3% marktaandeel.

“In 2012-2013 leden we fors terreinverlies, maar sinds vorig jaar is een forse kentering ingezet,” weet Koen Appels, director Sales Scania Belux.

Keerzijde van de medaille is dat de grote vlootuitbaters, in tegenstelling tot de rest van de markt, hun service-business in eigen beheer houden en niet uitbesteden. Dit terwijl Scania voor zijn groei voornamelijk op die service-business inzet.

Distributiecentrum Opglabbeek exponent service-gerichtheid

Het wereldwijd distributiecentrum in Opglabbeek is de exponent van Scania’s service-gerichtheid. Het hoofdkantoor van Scania Parts Logistics is in de Limburgse gemeente gevestigd. In 2007 sloot Scania zijn central warehouse in het Zweedse Södertälje waarna het in 1993 in Opglabbeek geopende distributiecentrum wereldwijd actief werd.

Wereldwijd heeft Scania Parts Logistics 170.000 m² in uitbating, waarvan 98.000 m² in Opglabbeek en 5.000 m² in Diepenbeek waar met sociale werkplaats BEWEL wordt samen gewerkt. In Opglabbeek heeft Scania Parts Logistics nog eens 17.000 m² in huur waar de old-time buy onderdelen worden behandeld.

Naast het central warehouse in Opglabbeek, heeft Scania nog Scania Parts Centers (SPC’s) in bedrijf in België (Opglabbeek), Johannesburg (Zuid-Afrika), Singapore, Vinhedo (Brazilië). Onlangs opende de truck-bouwer SPC’s in Queretaro (Mexico) en Balikpapan (Indonesië). Daarnaast zijn nog eens zeven regionale opslagplaatsen in actief.

“Opglabbeek heeft binnen de logistieke organisatie van Scania een drieledige functie,” zo nog Oldenkamp. “Het fungeert als Europees distributiecentrum, als regionaal magazijn voor de verwerking van spoedorders in de Benelux, Duitsland en Frankrijk en als toeleverancier voor de invoerders en distributeurs buiten Europa”.

Van de 33.000 orderlijnen die Scania Parts Logistics dagelijks verwerkt, worden er 26.000 door 650 medewerkers in Opglabbeek afgehandeld. Zowat twee derden daarvan hebben een bestemming binnen Europa. Van de 145.000 SKU’s (stock keeping units) worden er 112.000 in Opglabbeek aangehouden.

“Om de uptime van de eindklant te maximaliseren, halen we bijzonder korte lead-tijden. Zo is 99,5% van de bestellingen binnen de 12 uur bij de klant ter plaatse. Vanuit Opglabbeek wordt de logistieke keten tot op het niveau van de 1.500 Scania-werkplaatsen geoptimaliseerd. Ons dealer stock management tekent voor automatische herbevoorrading van de werkplaatsen. Als logistieke organisatie verkopen we geen onderdelen, maar wel (vaste) doorlooptijd,” beklemtoont Jan-Andries Oldenkamp.

Zelfde service-gerichtheid lokaal

De service-gerichtheid en de uptime-aanpak sijpelen doorheen de hele Scania-organisatie tot op lokaal niveau door.

“Via een dedicated customer service, gesteund op vier pijlers, waarborgen we de klant een maximale uptime,” stelt Carl Pattyn, director Services Benelux. “Een eerste pijler bestaat uit een geoptimaliseerde, proactieve onderhoudsplanning. In de Benelux zijn inmiddels ruim 7.000 trucks in real-time verbonden met Scania Remote Diagnostics. Die dienstverlening trekken we ook door tot op trailer-niveau. Niet in real-time geconnecteerde klanten bieden we een Pre-check aan. Bij elke onderhoudsbeurt nemen we gratis onvoorziene zaken in dezelfde stilstand mee. Ten slotte beperken we de onbeschikbaarheid van het voertuig wegens grote onderhoudswerkzaamheden tot maximaal 1 uur door gelijktijdig vier monteurs aan het werk te zetten,” zo luidt het.

Van de 63 workshops in de Benelux zijn er 22 in België actief. Twaalf daarvan vallen onder de rechtstreekse invloed van Scania. Alle workshops hanteren dezelfde kwaliteitsnormen.

In de toekomst wil Scania zijn sterke service-focus verder doortrekken. Zo wordt gedacht aan een flexibele onderhoudsaanpak. Denk bijvoorbeeld aan het inplannen van de onderhoudswerkzaamheden in functie van de weersomstandigheden.

“Op termijn willen we, eens alle voertuigen in real-time geconnecteerd, alle onderhoudsinterventies voor de klanten proactief gaan plannen. Eind 2013 waren 16% van alle onderhoudsinterventies in onze werkplaatsen proactief gepland. Momenteel is dat het geval voor 46% van alle onderhoudsbeurten in onze werkplaatsen,” besluit Pattyn.

Bron: http://www.dvo.be/artikel/49366-uptime-klant-belangrijkste-concurrentiewapen-scania/