Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

Bouwproces

Soepele doorstroming

Op maat gemaakt voor elke fase

Grote bouw- en infrastructuurprojecten zijn ingewikkelde activiteiten, waarbij probleemloze en goed functionerende logistieke ketenen de sleutel tot grotere winstgevendheid vormen.

Scania heeft diepgaande analyses van de branche uitgevoerd om de uitdagingen te identificeren waarmee transportbedrijven en aannemers in de verschillende fasen van een bouwproject te maken hebben.

Dit maakt het mogelijk voor Scania om de beste, op maat gemaakte oplossing te bieden voor haar klanten. Scania gaat ervan uit dat alle bedrijven die in het bouwsegment actief zijn, een belangrijke rol spelen bij het verzorgen van een soepele doorstroming in het bouwproces.

Byggbild_for_korr_20170509

1. GRAVEN EN SLOPEN

Eerst moet het terrein worden voorbereid voor het bouwproject. Kiepwagens verwijderen het afgegraven materiaal en leveren nieuwe aggregaten. Vaak worden trekkers met diepladers gebruikt om machines naar en van het terrein te vervoeren. Ook zult u hier machines als dumpertrucks, graafmachines, wielladers, steenbrekers en gensets aantreffen. Al deze machines kunnen zijn uitgerust met Scania motoren die zijn gebouwd met gebruikmaking van een modulair systeem waarbij een beperkt aantal beproefde componenten wordt gebruikt. Dit betekent een snelle en betrouwbare toegang tot onderdelen en service. Bij grotere projecten moeten vaak ondersteunende infrastructuur en tijdelijke wegen worden aangelegd.

2. GRINDGROEVE

Steen- en grindgroeven leveren de aggregaatmaterialen die op het bouwterrein kunnen worden gebruikt. Deze omvatten zand, grind, steenslag, sintels en gerecycled gemalen beton. Hier spelen kiepwagens een belangrijke rol, evenals gelede dumpertrucks, wielladers, gensets en steenbrekers, die allen kunnen zijn uitgerust met Scania motoren.

3. BETONCENTRALE

Een betoncentrale levert het materiaal voor het bouwproces bij het bouwterrein. Grondstoffen omvatten zand, water, aggregaat van de dichtbijzijnde grindgroeve, vliegas, potas en cement of bitumen. Hier bewijzen kiepwagens en betonmixerwagens hun waarde in de waardeketen door materialen zowel naar de betoncentrale als naar de bouwterreinen te vervoeren.

4. STORTPLAATS

Bij grote infrastructuurprojecten ontstaan vaak grote hoeveelheden overtollig materiaal, zoals stenen, zand en gemalen beton. Dit materiaal wordt vaak weer gerecycled in de toevoerstroom van andere bouwprojecten, bijvoorbeeld naar een grindgroeve (zie: 2). Op de stortplaats zijn verschillende soorten voertuigen vereist. Kiepwagens voeren het materiaal af van het bouwterrein en met bulldozers die zijn uitgerust met Scania motoren kan het terrein worden hersteld.

5. FUNDERING EN BOUW

Hier begint het project vorm te krijgen.. Kiepwagens voeren het vereiste materiaal aan; trucks voor zwaar transport voeren zware machines en bouwmateriaal aan; bakladers en haakliften verzamelen bouwafvalmaterialen op het terrein; mobiele kranen die zijn uitgerust met Scania motoren verplaatsen de bouwelementen; betonmolens brengen het beton naar het terrein waar het met betonpompen naar de vereiste locatie wordt gepompt; en compressoren en gensets, die zijn uitgerust met Scania motoren, leveren elektriciteit. In deze drukke omgeving is het bouwbedrijf dat voor een soepele doorstroming kan zorgen in de logistieke keten het bedrijf dat winstgevend kan zijn.

6. VERBONDEN MET DE WERKPLAATS

Terwijl trucks de verschillende segmenten van de logistieke doorstroming afleggen, worden voertuiggegevens overgebracht naar operators met gebruikmaking van Scania Fleet Management. Dit wordt gebruikt voor voertuigtracering, om onderhoud te plannen en te optimaliseren, voor follow-up door de chauffeurs om te voldoen aan vooraf bepaalde streefwaarden en voor andere services die betrekking hebben op het voertuig en de chauffeur. De levering van service en onderdelen wordt georganiseerd via het sterke servicenetwerk van Scania, met ongeveer 1700 servicelocaties over de hele wereld, op de weg via Scania Assistance of ter plekke door een veldwerkplaats van Scania. Bovendien kunnen de werkplaatsservices van Scania op maat worden samengesteld om onderhoud en reparaties voor opbouw en trailers te bieden.