Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

PRODUCTIE EN LOGISTIEK

Werkgebied

Continue verbeteringen

Bij de afdeling Productie krijgt u de kans om uzelf en de mensen om u heen uit te dagen bij de continue zoektocht naar slimmere en betere manieren van werken. Continue verbetering is een natuurlijk onderdeel van de dagelijkse activiteiten.

De strategie is om continu te werken aan verbeteringen om ongevallen op de werkplek te minimaliseren, de efficiëntie te verhogen en optimale werkmethoden te ontwikkelen. Alle medewerkers dragen bij aan deze verbeteringen en dat is iets dat zowel betrokkenheid als trots genereert.

Het werk gebeurt vaak in teams, waarbij nauw wordt samengewerkt met collega's en managers en ieder individu de kans krijgt om zich te ontwikkelen tijdens zijn of haar dagelijkse werkzaamheden. De kwaliteitseisen zijn hoog en de verantwoordelijkheid voor het handhaven van kwaliteit wordt door het hele team gedeeld.

De vraag naar goed opgeleide technici is altijd hoog en jonge afgestudeerden krijgen ruime mogelijkheden om zich te ontwikkelen op het gebied van modern management, maar ook op hun eigen vakgebied. Cross-functioneel contact leidt tot een grotere kennis van, en beter inzicht in, het product en de productie daarvan, die start met onderzoek en ontwikkeling en eindigt met het eindproduct.