Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

Onze kernwaarden

Definitie van onze cultuur.

Op het fundament van een gezamenlijke manier van denken en werken draagt iedereen bij aan de verdere opbouw en verbetering van het bedrijf. De nadruk ligt daarbij op continue verbetering.

DE KLANT OP DE EERSTE PLAATS

We zijn alleen succesvol wanneer onze klanten succesvol zijn. Op basis van inzicht in de bedrijven van onze klanten, bieden we oplossingen op maat die als zodanig overwinnen in een duurzaam transportsysteem. De bedrijfsactiviteiten en efficiëntie van de klant staan centraal in onze waardeketen. Van research en ontwikkeling, inkoop en productie tot de verkoop, levering en financiering van vrachtwagens, motoren en diensten.

RESPECT VOOR HET IN­DI­VID­U

Het individu vormt het hart van alles wat we doen. Wij doen een beroep op de kennis, ervaring en ambities van elk individu om continu de manier waarop we werken te verbeteren. Nieuwe ideeën die ontstaan tijdens de werkdag leiden tot een toename van kwaliteit, efficiency en tevredenheid in het werk.

VERMINDEREN VAN AFVAL

Met een sterke nadruk op continue verbetering binnen onze hele organisatie verzekeren we veilige en kwalitatief hoogstaande output op alle gebieden. Aan de hand van afwijkingen van doelstellingen en normen kunnen we verspilling identificeren en wegnemen. Bij alles wat we doen, zetten we ons ervoor in om onze productiestroom te optimaliseren en zuiniger om te springen met bronnen, terwijl we onze ecologische voetafdruk minimaliseren.

VASTBERADENHEID

We zijn tot het uiterste toegewijd en gemotiveerd om het volgende niveau te overstijgen. We zijn er trots op het hoofd te bieden aan uitdagingen met innovatieve oplossingen, en zijn altijd bereid om te leren uit onze ervaringen. Door op de hoogte te zijn van de details maar tegelijkertijd ook het grotere geheel te zien, kunnen we waarde genereren voor ons en onze klanten.

TEAMGEEST

We werken samen en open over grenzen heen voor een gezamenlijk doel om nummer een te zijn in onze branche. We zien verschillen en diversiteit als mogelijkheden en we dagen elkaar uit om beter te werken. Een gedeeld gevoel van richting zorgt voor collectieve kracht en een saamhorigheidsgevoel.

INTEGRITEIT

We zien in dat we een sociale verantwoordelijkheid hebben en proberen altijd de juiste dingen op de juiste wijze te doen. We handelen in overeenkomst met onze cultuur, kernwaarden en principes. We volgen alle juridische en nalevingsnormen. Vertrouwen vormt de basis voor relaties met klanten, zakelijke partners en de gemeenschap als geheel, en daarom is het een van onze belangrijkste bedrijfsmiddelen. We houden ons altijd aan onze beloften en zijn verantwoordelijk voor onze acties.