ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ผลิตภัณฑ์

โลกจำเป็นต้องลบความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านการขนส่งที่เพิ่มขึ้น กับการปล่อยคาร์บอน เสียง ความแออัด และอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน ดังนั้นเราจึงทำการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับการขนส่งผู้คนและสินค้าที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 

ลูกค้าของเราสามารถเลือกใช้โซลูชันคาร์บอนต่ำ ที่ประหยัดต้นทุนจากการเลือกปรับโซลูชันรถบรรทุกหนัก รถโดยสาร และประเภทขุมกำลังได้

Series รถบรรทุก

รถโดยสารและรถโค้ช

โซลูชัน Power

คุณลักษณะ