ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ระบบการแจ้งเบาะแสของ Scania

ความซื่อสัตย์สุจริตและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนหลักการที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของ Scania จรรยาบรรณธุรกิจของซัพพลายเออร์ของ Scania หลักปฏิบัติของ Scania และจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จัดจำหน่ายอิสระของ Scania ถือเป็นความสำคัญสูงสุดและรากฐานที่สำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของเรา 

เพื่อให้เป็นไปตามค่านิยมเหล่านี้ และเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดกฎระเบียบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานหรือคู่ค้าภายนอก จะต้องระบุการละเมิดกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะแรก ชี้แจงให้กระจ่าง และหยุดการกระทำ และต้องใช้มาตรการทางวินัยตามที่จำเป็น

 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการพูดออกมาและตรวจจับการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้น กลุ่ม TRATON จะดำเนินการ ระบบการแจ้งเบาะแสที่เป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นความลับทั่วโลก ที่จัดการโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสืบสวนองค์กร Scania และสำนักงานสืบสวน TRATON  นอกจากสำนักงานสืบสวนองค์กร Scania ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อแรกสำหรับผู้แจ้งเบาะแสที่ Scania แล้ว สำนักงานสืบสวน TRATON ถือเป็นจุดศูนย์กลางการติดต่อสำหรับทุกแบรนด์ภายในกลุ่ม TRATON เช่นกัน

 

ระบบการแจ้งเบาะแส Scania และขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนภายในอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนโยบาย 20 ของกลุ่ม Scania ระบบการแจ้งเบาะแสของเราตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐาน เช่น การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่สนับสนุนการสืบสวน เราเคารพ สิทธิของผู้แจ้งเบาะแสในการรักษาความลับ และเรายึดมั่นใน ข้อสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์และเป็นธรรมในการสืบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบการแจ้งเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบอย่างยุติธรรม รวดเร็ว และละเอียดอ่อน และจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับสูงสุด  จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่เปิดเผยตัวตน เราจะไม่อดทนต่อการตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม รายงานใด ๆ ที่ไม่สุจริตจะถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบอย่างร้ายแรง

 

หน้าที่เฉพาะของ Scania ในด้านการกำกับดูแล ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ กฎหมาย บุคลากร และวัฒนธรรม จะสนับสนุนการสืบสวน การสืบสวนจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และมีข้อสงสัยตามสมควรเกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบแล้วเท่านั้น แผนกต่าง ๆ ของ Scania ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสและการสืบสวนภายใน จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานที่สำนักงานสืบสวน TRATON โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น

 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสของเรา

ระบบการแจ้งเบาะแสของเรามีช่องทางต่อไปนี้ในการรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากพนักงานหรือคู่ค้าภายนอก เพื่อให้บริษัทของเราสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และมีการตอบสนองอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้จำกัดสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้แจ้งเบาะแสทั้งภายในและภายนอกสามารถรายงานการละเมิดกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน หรือภาระผูกพันด้านสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลา และในทุกภาษา ทั้งโดยตรงและเป็นความลับ ต่อเพื่อนร่วมงานที่สำนักงานสืบสวนองค์กร Scania หรือสำนักงานสืบสวน TRATON:

 

Scania CV AB

ศูนย์กลางสำนักงานสืบสวนองค์กร Scania

Vagnmakarvägen 1

151 32 โซเดอทาเลีย สวีเดน

อีเมล: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

สำนักงานสืบสวน

Dachauer Strasse 641

80995 Munich, เยอรมนี

อีเมล: investigation-office@traton.com

 

 

ทีมที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะพูดคุยกับคุณด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล

 

 

 

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถระบุข้อกังวลของตนได้ตลอดเวลาต่อหน่วยงานภายใน ดังนี้:

  • ผู้จัดการโดยตรง
  • ฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรม/ทรัพยากรบุคคล (ท้องถิ่นหรือส่วนกลาง)
  • ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่ม
  • ฝ่ายรักษาความปลอดภัยองค์กร
  • ฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกลุ่ม
  • ผู้ติดต่อที่ได้รับมอบหมายในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคสำหรับหน่วยงานทางกฎหมายของเราส่วนใหญ่จะอยู่ในสหภาพยุโรป 

 

จากนั้นหน่วยงานรับข้อมูลจะส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนภายในของเรา

 

 

 

ผู้แจ้งเบาะแสทั่วโลกสามารถใช้เครื่องมือ TRATON Speak up! ซึ่งพร้อมใช้งานตลอดเวลาในหลายภาษา เพื่อรายงานเบาะแสของการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับอาชญากรรมคอปกขาว เช่น การทุจริตหรือกฎหมายต่อต้านการผูกขาด ปัญหาการป้องกันข้อมูล ตลอดจนความเสี่ยงและการละเมิดในด้านสิทธิมนุษยชนและภาระผูกพันด้านสิ่งแวดล้อม หรือข้อบังคับภายในและกฎหมายอื่น ๆ

 

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถลงทะเบียนที่ Speak up! ด้วยชื่อของตนเองหรือไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้ เบาะแสทั้งหมดจะถือเป็นความลับ ผู้แจ้งเบาะแสสามารถใช้ภาษาใดก็ได้เพื่อส่งรายงานของตน แม้ว่าจะไม่มีการนำเสนอภาษาที่ต้องการในช่องทางการรายงาน พอร์ทัลการแจ้งเบาะแสของเราดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งโฮสต์พอร์ทัลบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอกที่ได้รับการรับรอง (ตั้งอยู่ในเยอรมนี) ช่วยให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสมาที่เราได้โดยไม่เปิดเผยตัวตนและไม่สามารถติดตามได้

 

Speak up! สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้อินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่

 

 

 

นอกจากนี้ สามารถรายงานการละเมิดกฎข้อบังคับผ่านทางสายด่วนผู้แจ้งเบาะแสได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจัดทำโดย Volkswagen AG สายด่วนพร้อมให้บริการตลอดเวลาและยอมรับเบาะแสจากทุกแบรนด์ของกลุ่ม Volkswagen — แบบไม่เปิดเผยชื่อก็ได้หากต้องการ เบาะแสทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทของเราที่ได้รับผ่านทางสายด่วนจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานสืบสวน TRATON โดยตรง


คุณสามารถเข้าถึงสายด่วนการแจ้งเบาะแสได้ด้วยวิธีดังนี้:

 

+ 800 444 46300  หมายเลขโทรฟรีระหว่างประเทศ อาจเป็นไปได้ว่าสายด่วนโทรฟรีระหว่างประเทศจะไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณโทร เนื่องจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์บางรายไม่รองรับบริการนี้ หากเป็นเช่นนั้น โปรดใช้หมายเลขที่คิดค่าบริการที่เสนอให้ หรือหมายเลขเฉพาะประเทศของคุณ 

 

+ 49 5361 946300  หมายเลขที่คิดค่าบริการ หากผู้ให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ของคุณไม่รองรับบริการโทรฟรี 

 

 

 

ประเทศ

 

หมายเลขโทรฟรี

 

หมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น

 

บราซิล 0800-5912743 021-23911381
เม็กซิโก 001-800-4610242 0155-71000355
สาธารณรัฐสโลวัก 0800-002576 02-33325602
สหรัฐอเมริกา 833-6571574 908-2198092
แอฟริกาใต้ 0800-994983 021-1003533
มาเลเซีย 1-800-819523 0154-6000099
อาร์เจนตินา 0800-6662992 011-52528632
เยอรมนี 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG ได้อนุญาตทนายความภายนอกสองราย (ผู้ตรวจการแผ่นดิน) ที่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือรับรองว่าเบาะแสจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานสืบสวน TRATON ตามคำขอแบบไม่เปิดเผยตัวตน

 

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของ Volkswagen AG ที่นี่

 

 

เราจะดำเนินการกับรายงานของคุณอย่างไร

ที่บริษัทของเรานั้น พนักงาน ลูกค้า และบุคคลที่สามอื่น ๆ สามารถรายงานเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาและในภาษาใดก็ได้ จากนั้นสำนักงานสืบสวนองค์กร Scania หรือสำนักงานสืบสวน TRATON จะได้รับเบาะแสเหล่านี้ ซึ่งจะรับประกันว่าจะมีการสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเหมาะสมในลักษณะที่เป็นความลับและทันท่วงที

 

เพื่อนร่วมงานที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ที่สำนักงานสืบสวนองค์กร Scania หรือสำนักงานสืบสวน TRATON จะตรวจสอบรายงานทุกฉบับเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามกระบวนการตามนโยบายกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ขั้นแรก ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการยืนยันการได้รับข้อมูลจากสำนักงานสืบสวนองค์กร Scania หรือสำนักงานสืบสวน TRATON ซึ่งจะประเมินรายงานของคุณเพื่อหาความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงชี้แจงข้อสงสัยในเรื่องที่รายงาน และรวบรวมข้อเท็จจริงที่มีอยู่โดยเฉพาะจากผู้แจ้งเบาะแส หากการประเมินเบื้องต้นนี้แสดงให้เห็นเหตุที่ต้องสงสัยว่ามีการละเมิดอย่างร้ายแรง หน่วยงานสืบสวนเฉพาะภายใน Scania จะเริ่มดำเนินการสอบสวน หลังจากนั้น สำนักงานสืบสวน TRATON จะทำการประเมินผลการสอบสวนตามกฎหมาย และจะแนะนำมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม หากเบาะแสชี้ไปที่การละเมิดกฎระเบียบที่ร้ายแรงน้อยกว่า คดีอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมภายใน Scania เพื่อสอบสวนและประเมินด้วยตนเอง แต่มีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำจากสำนักงานสืบสวนองค์กร Scania ผู้แจ้งเบาะแสหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสำนักงานสืบสวนองค์กร Scania หรือสำนักงานสืบสวน TRATON เกี่ยวกับสถานะและผลของกระบวนการได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผลที่ได้จะมีการแบ่งปันเท่าที่เป็นไปได้ตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากหลักการทราบเท่าที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดำเนินการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหัวข้อของกระบวนการ 

 

การละเมิดที่อาจเกิดขึ้นต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ Scania, จรรยาบรรณธุรกิจของซัพพลายเออร์อิสระของ Scania โดยซัพพลายเออร์และบุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงความเสี่ยงและการละเมิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและภาระผูกพันด้านสิ่งแวดล้อม ก็สามารถรายงานไปยังสำนักงานสืบสวนองค์กร Scania หรือสำนักงานสืบสวน TRATON ได้เช่นกัน สำนักงานสืบสวนองค์กร Scania หรือสำนักงานสืบสวน TRATON จะแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องที่รายงานตามนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะรวมถึงการดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อลดหรือยุติการละเมิด และ/หรือ ความเสี่ยงต่าง ๆ

 

 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์สำหรับขั้นตอนการร้องเรียนของกลุ่ม TRATON ที่นี่ นอกจากนี้ Scania ได้เผยแพร่ นโยบายสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการอธิบายถึงความคาดหวังต่อองค์กรและซัพพลายเออร์ในการคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชน

 

 

การคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส

Scania จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินและประมวลผลเบาะแสที่คุณรายงาน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลและสิทธิที่คุณพึงได้รับ ที่นี่ 

คุณมีข้อกังวลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือไม่

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือยานพาหนะของคุณ ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการที่เราหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา (เช่น ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรือศูนย์บริการ) โปรดติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของเรา 

คุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

โปรดติดต่อสำนักงานสืบสวนองค์กร Scania หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบการแจ้งเบาะแสได้ตลอดเวลา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ whistleblower@scania.com