ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

การเงิน

โซลูชันที่ยืดหยุ่น ผลกำไรที่สูงขึ้น

จากประสบการณ์อันเชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับความเสี่ยงและมูลค่าคงเหลือในอุตสาหกรรมการขนส่ง เราจึงตระหนักดีว่าตัวเลขมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณเพียงใด ดังนั้น เราจึงสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่เหมาะสมกับคุณ ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับระดับภาษีและสภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมายในประเทศของคุณมากที่สุด  

ให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลยิ่งขึ้น

Scania มอบข้อเสนอด้านการเงินที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงกับแผนการทางธุรกิจและงบประมาณของคุณ ไม่ว่าคุณจะวางแผนซื้อรถเพียงคันเดียวหรือตั้งเป้าจะขยายธุรกิจโดยซื้อรถเป็นจำนวนหลายคันก็ตาม

ข้อเท็จจริง

สัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะใช้รถสแกนเนีย ในการดำเนินธุรกิจ แต่ไม่ต้องการชำระเงินเพียงครั้งเดียว หรือต้องการสงวนเงินสดไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการ หรือมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ และเมื่อครบสัญญาคุณสามารถเลือกที่จะซื้อรถให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณได้

ผลประโยชน์

  • ค่าเช่าซื้อบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย ช่วยลดภาระในทางภาษี
  • ให้สิทธิ์ซื้อรถเมื่อสิ้นสุดสัญญาตามมูลค่าคงเหลือในทางบัญชีซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดมาก
  • การชำระแบ่งเป็นงวดๆช่วยในการวางแผนทางการเงินในระยะยาวตามอายุสัญญาเช่าซื้อ

ข้อเท็จจริง

สัญญาเช่าดำเนินงาน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะใช้รถสแกนเนีย ในการดำเนินธุรกิจ แต่ไม่ต้องการชำระเงินเพียงครั้งเดียว หรือต้องการสงวนเงินสดไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการ หรือมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ และเมื่อครบสัญญากรรมสิทธิ์จะเป็นของทางบริษัทสแกนเนียทันที 

ผลประโยชน์

  • ค่าเช่าดำเนินงานบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย ช่วยลดภาระในทางภาษี
  • ชำระเพียงค่าเช่ารถ สามารถเลือกได้ 3-5 ปี
  • การชำระค่าเช่าแบ่งเป็นงวดๆช่วยในการวางแผนทางการเงินในระยะยาวตามอายุสัญญาเช่าดำเนินงาน

ข้อเท็จจริง

สัญญาเช่าซื้อ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อรถสแกนเนีย แต่ไม่ต้องการชำระเงินเพียงครั้งเดียว หรือต้องการสงวนเงินสดไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการ หรือมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาและคุณชำระค่างวดครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์จะถูกโอนเป็นของผู้เช่าซื้อทันที 

ผลประโยชน์

  • ดอกเบี้ยที่เกิดจากค่าเช่าซื้อบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย ช่วยลดภาระทางภาษี
  • เป็นการลงทุนโดยใช้เงินลงทุนเพียงบางส่วนของราคารถเพี่อชำระเงินดาวน์
  • การชำระแบ่งเป็นงวดๆ ช่วยในการวางแผนทางการเงินในระยะยาวตามอายุสัญญาเช่าซื้อ

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ภายในองค์กร Scania ของเรา

โทรหาเรา
อีเมลหาเรา
อีเมล์ศูนย์บริการ
เข้าชมเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย
เวลาเปิดทำการ
รับบัตรเครดิต