ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

การเงิน

โซลูชันที่ยืดหยุ่น ผลกำไรที่สูงขึ้น

จากประสบการณ์อันเชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับความเสี่ยงและมูลค่าคงเหลือในอุตสาหกรรมการขนส่ง เราจึงตระหนักดีว่าตัวเลขมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณเพียงใด ดังนั้น เราจึงสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่เหมาะสมกับคุณ ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับระดับภาษีและสภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมายในประเทศของคุณมากที่สุด  

ให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลยิ่งขึ้น

Scania มอบข้อเสนอด้านการเงินที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงกับแผนการทางธุรกิจและงบประมาณของคุณ ไม่ว่าคุณจะวางแผนซื้อรถเพียงคันเดียวหรือตั้งเป้าจะขยายธุรกิจโดยซื้อรถเป็นจำนวนหลายคันก็ตาม

ข้อเท็จจริง

คุณคือผู้ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของรถ คุณผ่อนชำระตามข้อตกลงที่มีร่วมกันไว้ และเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า คุณจะได้รับข้อเสนอในการซื้อยานพาหนะในมูลค่าคงเหลือที่น่าพึงพอใจ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษา ภาษี และการรับประกันระหว่างระยะเวลาของสัญญาเช่า 

ผลประโยชน์

• คุณจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยที่ค้างชำระ

• ข้อดีด้านภาษีและ VAT

• ราคาที่ผู้ขายใหม่ยินดีซื้อ – คุณจะได้รับประโยชน์จากการดูแลและใช้งานอย่างระมัดระวัง

• ยานพาหนะจะแสดงในรายการยอดดุลเป็นสินทรัพย์ของบริษัท 

• ผสานเข้ากับบริการอื่นๆ ของ Scania ได้

ข้อเท็จจริง

บริการทางการเงินของ Scania คือผู้ถือสิทธิ์การเป็นเจ้าของยานพาหนะ คุณจะต้องชำระค่าใช้งานยานพาหนะเป็นอัตราคงที่ในแต่ละเดือนสำหรับการเช่าใช้งาน และส่งมอบยานพาหนะคืนให้กับ Scania เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา สัญญาเช่าดำเนินงานมักมาพร้อมกับสัญญาด้านการให้บริการ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ภาษี และการรับประกันระหว่างระยะเวลาของสัญญาเช่า 

ผลประโยชน์

• ไม่มีมูลค่าความเสี่ยงหลงเหลือ 

• กระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้และกำไร เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายเดือนที่คงที่

• การชำระเงินรายเดือนที่ชำระแยกจากกำไรจากการดำเนินการและขอชดเชยจากผลกำไรที่คิดภาษีได้

• ธุรกรรมนอกงบดุล

• ผสานเข้ากับบริการอื่นๆ ของ Scania ได้

ข้อเท็จจริง

ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินของ Scania คุณจะได้เป็นเจ้าของรถตั้งแต่วันแรก คุณสามารถใช้รถเป็นหลักทรัพย์ คุณสามารถกู้เงินและแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดได้ การชำระเงินกู้คืนจะชำระผ่านตามแผนการชำระเงินที่ตกลงไว้ตามระยะเวลา • ค่าเสื่อมราคาทางภาษีจะอยู่ในบัญชีของคุณเอง และคุณชำระเฉพาะดอกเบี้ยสำหรับที่ค้างชำระเท่านั้น

ผลประโยชน์

• ค่าเสื่อมราคาของภาษีในบัญชีของลูกค้าเอง

• ราคาที่ผู้ขายใหม่ยินดีซื้อ – คุณจะได้รับประโยชน์จากการดูแลและใช้งานอย่างระมัดระวัง

• คุณจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยที่ค้างชำระ

• ผสานเข้ากับบริการอื่นๆ ของ Scania ได้

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ภายในองค์กร Scania ของเรา

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้คุณที่สุดได้ที่นี่
โทรหาเรา
อีเมลหาเรา
อีเมล์ศูนย์บริการ
เข้าชมเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย
เวลาเปิดทำการ
รับบัตรเครดิต