ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ความยั่งยืนที่ Scania

 

การผลักดันความสามารถในการทำกำไรของลูกค้าผ่านทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเป็นมุมมองระยะยาวที่ช่วยเสริมการเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้ แม้ว่าหัวใจหลักของการมีส่วนร่วมของเราต่อสังคมคือการนำเสนอโซลูชั่นการขนส่งที่ยั่งยืน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความรับผิดชอบของเราจะสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้น

Scania เป็นบริษัทระดับโลกที่ทำงานใน 5 ทวีป โดยมีลูกค้ามากกว่า 100 ประเทศ ในทุกวัน การดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเราส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับ Scania การเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบหมายถึงการทำความเข้าใจและจัดการผลกระทบเหล่านี้ในทุกขั้นตอนในห่วงโซ่คุณค่าของเรา ตั้งแต่วิธีที่เราจัดหาวัสดุไปจนถึงช่วงสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา

 

องค์กร Scania ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความยั่งยืนในทศวรรษหน้าจะถูกกำหนดโดยผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราและในการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

 

กลยุทธ์ทางธุรกิจส่วนหนึ่งของ Scania คือเราได้กำหนดประเด็นสำคัญ 3 ข้อที่เราต้องส่งมอบเพื่อดำเนินงานอย่างยั่งยืนในอนาคต ได้แก่ การลดปริมาณคาร์บอนทั้งหมด การทำธุรกิจแบบหมุนเวียน และความยั่งยืนของผู้คน

 

การผลักดันความสามารถในการทำกำไรของลูกค้าผ่านทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเป็นมุมมองระยะยาวที่ช่วยเสริมการเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้ 

การขนส่งอย่างยั่งยืน

การขนส่งที่ยั่งยืนเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้า ในขณะเดียวกันก็มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 

ในการเปลี่ยนระบบขนส่งให้เป็นระบบที่ยั่งยืนไม่ได้มีทางออกเพียงทางเดียว แต่ทว่า มีการเรียกร้องแนวทางแบบองค์รวม โดยพิจารณาจากการมอบหมายการขนส่งและการดำเนินการโดยสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในส่วนต่าง ๆ ของโลกที่เฉพาะเจาะจง

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

แนวทางสู่ความยั่งยืนของ Scania มีรากฐานมาจากค่านิยมหลักและวิธีการทำงานของเราอย่างชัดเจน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจของเรามีความยั่งยืนในทุกด้าน และเราปฏิบัติตามมาตรฐานทางสังคม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมสูงสุด

 

การปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงในการดำเนินงานและในห่วงโซ่คุณค่าของเราจะเสริมสร้างความสามารถของเราในการเปลี่ยนแปลงตลาดการขนส่ง โดยการสร้างประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่สามารถแปลงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนทำให้เรามีความน่าเชื่อถือที่จำเป็นในตลาด