ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

คำชี้แจงทางกฎหมาย

อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาด้านกฎหมาย

นิยาม: Scania CV AB (publ) ในที่นี้เรียกว่า “Scania” เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในนี้ เว้นเสียแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

ด้วยการเข้าถึงและใช้ไซต์นี้ คุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ดังนี้ โปรดทราบว่า Scania อาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ ดังนั้น Scania ขอแนะนำให้คุณตรวจดูข้อมูลนี้เป็นประจำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2009-07-01

หากพบว่ามีข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือเป็นโมฆะ ความถูกต้องและการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่มีผลกระทบหรือทำให้เกิดความเสียหาย

 

การใช้

 

เนื้อหาของไซต์นี้สามารถนำไปใช้ได้ตามที่ระบุในสัญญา Creative Commons 3.0 ซึ่งหมายถึงคุณอาจดู คัดลอก พิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารใดๆ ที่เผยแพร่ในที่นี้โดย Scania ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเป็นการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การอ้างอิงได้รับการจัดทำเพื่อให้ Scania และลิขสิทธิ์ทั้งหมดรวมทั้งประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาจะได้รับการคงไว้

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาใดในไซต์นี้ไปทำการแก้ไข ส่งต่อ ให้สิทธิ์ ถ่ายโอน หรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Scania

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

 

เครื่องหมายการค้า แบรนด์ โลโก้ ข้อความ ภาพ และซอฟต์แวร์ ซึ่งปรากฏในไซต์นี้ เมื่อมีการระบุ ทรัพย์สินของ Scania หรือบริษัทสาขา และได้รับการป้องกันภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ห้ามมิให้ใช้แบรนด์ โลโก้ ข้อความ ภาพ และซอฟต์แวร์ทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

การใช้หรือการแจกจ่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับรายการใดๆ จากไซต์นี้ อาจขึ้นอยู่กับกฎหมายแพ่ง รวมทั้งการบังคับทางอาญาภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ Scania จะบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตามที่กำหนด

 

นโยบายข้อมูล

 

ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์นี้ให้ไว้ "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือโดยบังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความเหมาะสมเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน หรือการไม่ละเมิด

Scania ไม่รับประกันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลในไซต์นี้

Scania ไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตข้อมูลหรือสื่อในไซต์นี้ การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะรวมไว้ในเอดิชั่นใหม่ของไซต์นี้

ไม่มีกรณีใด Scania ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ โดยตรงหรือโดยอ้อม จากการลงโทษ อุบัติการณ์ เหตุการณ์พิเศษ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง หรืออันตรายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น หรือเชื่อมโยงกับการใช้หรือไม่สามารถใช้ไซต์ได้ หรือเนื้อหา ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับสัญญา การละเมิด จำกัดความรับผิด หรืออื่นๆ แม้ว่ามีความเสียหายที่เป็นไปได้

 

ไซต์อื่นๆ

 

ไซต์นี้อาจมีลิงก์ที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ลิงก์ใดๆ ก็ตามถือเป็นความสะดวกสบายของผู้เข้าชมที่จะได้รับ Scania ไม่มีส่วนรับผิดสำหรับเนื้อหา ความถูกต้องของข้อมูล หรือความสอดคล้องต่อความเป็นส่วนตัวของไซต์

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

Scania เคารพต่อความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน และจะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดการข้อมูลส่วนตัวใดๆ เว้นเสียแต่ว่าจะให้กับ Scania โดยความสมัครใจของแต่ละคน โปรดแจ้งเราหากไม่ต้องการให้เก็บข้อมูลของคุณ

Scania ปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลซึ่งควบคุมการใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ทางไปรษณีย์ อาจให้ไว้กับบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อคำถามได้ หรือข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อการติดตามการขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เว้นแต่จะได้รับการระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีการจำหน่ายข้อมูลหรือใช้ร่วมกับบุคคลอื่น

 

ติดต่อ

 

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือนโยบายส่วนบุคคลใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา