Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Obnoviteľné palivá

Najlepšia možnosť

Elektrifikácia je čoraz dôležitejším nástrojom na zvýšenie udržateľnosti dopravy, ale sama o sebe nemôže zabezpečiť potrebnú dekarbonizáciu. Udržateľné biopalivá sú často nákladovo aj CO2 efektívnym riešením – a niekedy jedinou dostupnou možnosťou pre niektoré dopravné aplikácie a trhy. 

Spoločnosť Scania vyvíja a dodáva najväčšie portfólio motorov na trhu, ktoré môžu fungovať na alternatívy k fosílnym palivám, ako sú bionafta, HVO a skvapalnený alebo stlačený bioplyn. Všetky naše motory Euro 5 a Euro 6 dokážu pracovať s pohonom na hydrogenovaný rastlinný olej (HVO) a takmer všetky naše vozidlá dokážu pracovať na bionaftu FAME. Toto portfólio vyvíjame už viac ako 25 rokov.

 

V sektore dopravy môžu biopalivá takmer okamžite prispieť k dekarbonizácii. Podľa nedávnej štúdie Štokholmského environmentálneho inštitútu sú biopalivá životne dôležité pre dekarbonizáciu odvetvia ťažkých úžitkových vozidiel v priebehu nasledujúcich desaťročí a to tak pre nové, ako aj pre jazdiace vozové parky“.

 

Dodávky bioplynu pre sektor dopravy sa rýchlo zvyšujú, pričom sa na distribúciu využíva najmä existujúca plynová infraštruktúra, vďaka čomu je prechod zo zemného plynu na bioplyn plynulý a nákladovo efektívny. Spoločnosť Scania úzko spolupracuje s našimi partnermi v energetickom sektore, aby rozšírila dostupnosť bioplynu pre našich zákazníkov. 

Údaje o znížení emisií CO2

Zníženie emisií CO2 sa bude líšiť v závislosti od kvality paliva, ako aj rôznych jazdných vlastností a aplikácií.
Preto uvádzame interval zníženia emisií CO2 a potom pridávame typickejší prípad s poznámkou pod čiarou, ako je uvedené nižšie:
„Zníženie emisií CO2 v porovnaní s naftou z pohľadu „koncepcie od zdroja ku kolesám.“


Pri komunikácii na všeobecnej úrovni o rôznych alternatívach spoločnosti Scania k spaľovacím motorom na fosílnu naftu používame tieto čísla: 

 

Bionafta FAME:          50 – 80 %, zvyčajne 60 %

HVO:                             50 – 90 %, zvyčajne 83 %*

Bioplyn (metán):        50 – 90 %, zvyčajne 80 %*

 

*z odpadových surovín

HVO

HVO sa môže vyrábať z rôznych zdrojov – napríklad z odpadového oleja, repkového oleja, odpadového kuchynského oleja a odpadového živočíšneho tuku. Využitie týchto zdrojov energie má obrovský vplyv na celkovú úsporu skleníkových plynov.

 

Miera zníženia: Obvykle sa pohybuje medzi 50 – 90 %, zvyčajne okolo 83 %.*

 

*Zníženie emisií C02 v porovnaní s naftou z pohľadu koncepcie od zdroja ku kolesám. 

Bionafta/FAME

Bionafta: Dodávky trvalo udržateľnej

bionafty sa využívajú predovšetkým na primiešavanie malého množstva do nafty alebo v čistej 100 % forme.

 

Miera zníženia: Obvykle sa pohybuje medzi 50 – 80 %, zvyčajne okolo 60 %.*

 

*Zníženie emisií C02 v porovnaní s naftou z pohľadu koncepcie od zdroja ku kolesám. 

Biometán

Biometán možno vyrábať z mnohých zdrojov, pričom najudržateľnejším a nákladovo najefektívnejším spôsobom je využitie miestnych odpadových vôd alebo organického odpadu. Využívanie niektorých druhov odpadu, ako napr. hnoja, je úplne udržateľné a obehové riešenie, ktoré by mohlo viesť dokonca k zníženiu emisií CO2 o viac ako 100 %. Molekuly bioplynu a zemného plynu sú rovnaké, ale bioplyn je obnoviteľný a zemný plyn je fosílneho pôvodu. Bioplyn a zemný plyn sa môžu používať súčasne.


Miera zníženia: Obvykle sa pohybuje medzi 50 – 90 %, zvyčajne okolo 80 %*

 

*Zníženie emisií C02 v porovnaní s naftou z pohľadu koncepcie od zdroja ku kolesám. 

Hybridná technológia

Hybrid má kombináciu elektrického pohonu a tradičného spaľovacieho motora. Tým sa výrazne znižuje spotreba paliva, čo následne vedie k nižším emisiám CO2. Znižuje sa aj hluk, čo môže hybridnému vozidlu priniesť osobitné výhody, napríklad povolenie na používanie v mestách v skorých ranných, neskorých večerných alebo nočných hodinách.

Dodávky mimo dopravnej špičky ponúkajú niekoľko ďalších výhod, ako je vyššia účinnosť, skrátenie času jazdy, lepšie pracovné podmienky pre vodičov a zvyšuje sa aj využitie vozidla.

 

Verzia plug-in umožňuje začať pracovný deň v elektrickom režime – plne nabitá. Následne sa môže vykonávať doplnkové nabíjanie aj počas pracovnej zmeny vodiča, napr. počas parkovania pri nakladaní alebo vykladaní alebo počas odpočinku.

 

Hybrid umožňuje úsporu paliva zvyčajne 15 – 40 % v závislosti od špecifikácie a typu prevádzky. Tým sa samozrejme šetria peniaze, ale aj znižujú emisie CO2. Pri použití aj obnoviteľného paliva, ako je bionafta/FAME alebo HVO, bude úspora emisií CO2 ešte vyššia, v porovnaní s prevádzkou na fosílnu naftu dokonca viac ako 90 %*.

 

*Zníženie emisií C02 v porovnaní s naftou z pohľadu koncepcie od zdroja ku kolesám.