Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Scania a SSAB sa dohodli na komplexnej dekarbonizácii dodávanej ocele

14. Novembra 2023

Spoločnosti Scania a SSAB podpísali memorandum s cieľom dosiahnuť do roku 2030 kompletnú dekarbonizáciu všetkých dodávok ocele od spoločnosti SSAB do ťažkých nákladných vozidiel Scania. Už od roku 2026 sa má rýchlo zvyšovať objem dodávok ocele SSAB Fossil-free™, čo bude kľúčové pre prechod na udržateľný systém dopravy.

Spoločnosť SSAB je hlavným dodávateľom ocele pre vozidlá Scania. Nová dohoda, ktorá začína ďalšiu etapu v tomto dlhodobom partnerstve, smeruje k zásadnému zníženiu klimaticky škodlivých emisií. Zámer počíta s dodávkami 100% dekarbonizovanej ocele a patrí k najambicióznejším cieľom dohodnutým medzi spoločnosťou SSAB a jej zákazníkom, v tomto prípade spoločnosťou Scania.

 

Tento plán je navyše výnimočný aj v rámci koalície First Movers Coalition, ktorej členmi sú ako Scania tak SSAB a ktorá si kladie za cieľ zníženie uhlíkovej stopy v tých sektoroch, v ktorých je to len veľmi ťažko dosiahnuteľné a nákladné. Okrem oceliarstva ide napríklad o chemickú produkciu, leteckú a lodnú dopravu či výrobu cementu. Spoločnosti Scania a SSAB sa s ohľadom na uzavreté partnerstvo zaviazali využiť svoj všetok potenciál a finančnú silu na vznik prvých trhov pre inovatívne čisté technológie.

 

„Som rád a hrdý na to, že sme dosiahli túto dohodu. Cieľom spoločnosti Scania je podporovať prechod na udržateľný dopravný systém. Aby sme tento zámer naplnili, podnikáme kroky v celom dodávateľskom reťazci spoločne s partnermi, ako je spoločnosť SSAB, ktorá je lídrom prechodu na udržateľný oceliarsky priemysel,“ hovorí Christian Levin, generálny riaditeľ spoločnosti Scania.

 

„Skutočne sa tešíme, že budeme môcť zvýšiť dodávky našej ocele vyrobenej bez fosílnych palív, a tým prispieť k udržateľnejším hodnotovým reťazcom. Oceľ vyrobená bez fosílnych palív zmení pravidlá hry v oblasti ťažkej dopravy, pretože má rovnako vysokú kvalitu a technické vlastnosti ako tradičná oceľ. A hoci sa vyrába udržateľným spôsobom, je možné ju, rovnako ako každú inú oceľ, tiež recyklovať,“ hovorí Martin Lindqvist, generálny riaditeľ spoločnosti SSAB.

 

Spoločnosť Scania predstavila vo svojom odbore jedinečnú stratégiu, ktorej cieľom je do roku 2030 výrazne znížiť emisie uhlíka v štyroch zásadných oblastiach, ktoré predstavujú približne 80 % emisií dodávateľského reťazca – ide o batérie, oceľ, hliník a liatinu.

 

Spoločnosť SSAB plánuje, že svoju oceľ s označením Fossil-free™ dodá komerčne na trh v roku 2026 a že okolo roku 2030 bude jej prevádzka z veľkej časti už bez fosílnych zdrojov. Oceľ SSAB Fossil-free™ sa vyrába pomocou technológie HYBRIT, ktorá nahrádza koks, tradične používaný na výrobu ocele na báze železnej rudy, elektrinou a vodíkom vyrobenými bez fosílnych palív. Vedľajším produktom je vďaka tomu iba voda a nie oxid uhličitý.

Podrobnejšie informácie poskytne:

Martin Přibyl, PR & Communication Coordinator CZ/SK

Telefón: + 420 739 543 056,

E-mail: martin.pribyl@scania.com