Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Z cieľov sú požiadavky na dodávateľa: Scania bude vyžadovať dodávky zelených materiálov

27. Novembra 2023

Už aj nákupy spoločnosti Scania sa stanú motorom zmeny k udržateľnému prepravnému systému budúcnosti. Ciele spojené s dekarbonizáciou dodávateľských reťazcov sa novo stávajú nákupnými požiadavkami a budú na stole pri vyjednávaní o budúcich zmluvách.

„Sme nadšení, že môžeme oznámiť tento prelomový krok, ktorý sme pripravovali v úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi a partnermi. Zavedenie zelených požiadaviek pri nákupe materiálov nie je len otázkou udržateľného prepravného systému, ale aj zaistenie dodávok s nízkou uhlíkovou stopou v prostredí rastúcej konkurencie,“ hovorí Christian Levin. CEO spoločnosti Scania.

 

Scania svoju výnimočnú stratégiu predstavila v minulom roku, jej cieľom je zásadným spôsobom prispieť k eliminácii emisií oxidu uhličitého vznikajúcich v dodávateľskom reťazci. Do roku 2030 chce spoločnosť v Európe odoberať 100 percent zelenej ocele, batérií, hliníka a liatiny.

 

Tieto štyri oblasti tvoria 80 percent všetkých emisií CO2, ktoré vznikajú pri výrobe materiálov používaných následne na stavbu vozidiel Scania. Definícia zeleného materiálu od spoločnosti Scania cieli na odstránenie hlavných zdrojov emisií a to požiadavkou na použitie nových technológií, zelenej elektrickej energie a recyklovaných materiálov. V prípade batérií to napríklad znamená využitie zelenej elektrickej energie pri výrobe. Pri výrobe ocele je kľúčom nahradenie uhlia vodíkom.

 

Scania teraz ako prvá spoločnosť vo svojom odbore tento prístup pretvára aj v povinné požiadavky na svojich dodávateľov. Požiadavky na vyššie uvedené technológie budú súčasťou vyjednávania o budúcich dodávateľských zmluvách a tiež pri obnove existujúcich, pokiaľ sa týkajú dodávok batérií, ocele, hliníka a liatiny do európskych výrobných závodov spoločnosti.

 

Zapojenie dodávateľov je základom pre to byť pripravený na transformáciu celého priemyselného odvetvia a následne pri nej uspieť. V nedávnych mesiacoch v tomto smere došlo k výraznému posunu. Na jar tohto roku Scania zadala prvú objednávku zelenej ocele od spoločnosti H2 Green Steel. V polovici novembra bol oznámený spoločný cieľ spoločností Scania a SSAB na dekarbonizáciu všetkých dodávok ocele do roku 2030. Dodávky tejto bezfosílnej ocele majú začať v roku 2026. Čo sa týka batérií, Scania a Northvolt spoločne vyvinuli batériový článok určený špeciálne pre nákladné vozidlá so špičkovými výkonnostnými parametrami a výnimočne nízkou uhlíkovou stopou.

 

„V súčasnej dobe pracujeme na rozšírení záberu nášho cieľa v oblasti dekarbonizácie dodávaných materiálov, aby naša stratégia do budúcnosti pokryla kompletný celosvetový dodávateľský reťazec,“ hovorí Christian Levin.

Podrobnejšie informácie poskytne:

Martin Přibyl, PR & Communication Coordinator CZ/SK

Telefón: + 420 739 543 056,

E-mail: martin.pribyl@scania.com